นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ชาวเล
Ico64
ละมัย มัย วิทยาศิริกุล
นักวิชาการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Page Visits: 949
comment: 0

ชุมชนเข้มแข็ง

ผดุงคุณธรรม จริยธรรม
ชุมชมเข้มแข็งเป็นเครื่องผดุงคุณธรรม จริยธรรม   ส่งเสริมให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำ ในทุกเรื่อง
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 30 May 2009 14:35 Modified: 30 May 2009 14:35 [ Report Abuse ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.239.156
Message:  
Load Editor
   
Cancel or