นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 3259
comment: 0

Thailand4.0 ด้านการศึกษา

“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”

ก้าวไปสู่ Thailand 4.0  ด้านการศึกษา

Thailand 4.0 เป็นยุทธศาสตร์ที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ในการเตรียมรับโครงสร้างเศรษฐกิจนี้ กรอบยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาย่อมเกิดการพัฒนาเช่นกัน ได้เวลาแล้วที่ครูไทยจะร่วมเรียนรู้และช่วยกันพัฒนาอนาคตของชาติมีทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่สนองตอบเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ http://www.educathai.com/th/

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2559 19:47 แก้ไข: 29 พฤศจิกายน 2559 19:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง, Ico24 แมงปอ, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 54.236.35.159
Message:  
Load Editor
   
Cancel or