นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (2) 1060 0
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (1) 1045 0
ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 1443 0
ออมเงินเพื่อวันที่มั่นคง 1577 0
มหาวิทยาลัยนานาชาติ กับการประสานความร่วมมือ ในโครงการ ALFABET 1420 0
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1782 0
ดาวเรืองในแปลงพืชผักสวนครัว 3633 5
Thailand 4.0 กับบทบาทการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย 1144 0
เกษตรทฤษฎีใหม่ 1453 0
Thailand4.0 ด้านการศึกษา 3523 0
เปิดโมเดล เปลี่ยนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 1908 0
การวางแผนภาษี : รู้จริง ใช้เป็น เกษียณสุข [C] 1651 0
รางวัลโครงการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1875 0
สายใยยังผูกพัน ไม่ลืมกัน ณ ที่แห่งนี้ 1643 0
Cowboy PUB "new gen2016" @งานเกษตรภาคใต้ 3092 0
ความร่วมมือทางวิชาการของFaculty Agro Based Industry & Faculty of Natural Resources 1463 0
ประเทศไทย 4.0 2832 0
ตลาดเกษตร ม.อ.กับการมาเยือนของชาวเชียงราย 1181 0
ผลผลิตเกษตรปลอดภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ 1122 0
เชียงราย-หาดใหญ่ กับสานสัมพันธ์เหนือใต้ 1054 0
ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1266 0
น้ำผึ้งแท้ธรรมชาติจากผึ้งเลี้ยง คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1716 2
สถานีวิจัยเทพา สร้างงาน แหล่งเรียนรู้ สร้างรายได้ 1548 0
เยือนสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง และท่าเชียด 1497 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย "รักหมดใจ" 1405 1
ผักสดเด็กทรัพย์ ปีหนึ่ง 2294 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ฉันกลัว | I'am afraid 1608 2
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กับการพัฒนาวิชาการเกษตรบนด้ามขวาน 1528 0
ทุ่งกว้าง ณ ดินแดน นาทวี 2015 2
ยางพาราหน้าบ้านฉัน 1773 0
เปลือกผักผลไม้สร้างงานสะอาด 1084 0
เส้นทางอาชีพที่สันต์ เพชรแสง NR.26 ศิษย์พืชศาสตร์ คณะทรัพยฯ เลือก 1401 0
ปลาจากบ่อเพาะเลี้ยงถึงครัวบ้านคุณ!! 1034 0
ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช บุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557 1543 2
SUMMER COURSE ลงชุมชน 1067 0
SUMMER COURSE "Tropical Agriculture" 1340 1
ความภูมิใจในอดีตส่งทอดถึงปัจจุบัน 1436 0
จำหน่ายผักสวนครัวเด็กเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1914 3
Happy Money: รู้หา รู้ออม รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล : คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1381 0
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น 1337 1
ทรัพยา สานใจ ผู้เกษียณ ๒๕๕๗ 1572 1
รางวัลพระราชทาน_บทความ อยู่อย่างเพียงพอสุขอย่างพอเพียง สุขพอ...ที่พ่อให้ 2491 6
นัฎ สระสวย กับโลกกว้างของการเรียนรู้ 1624 3
100 ปี ดร. ถนัด คอมันตร์ อธิการบดีท่านแรกของ ม.อ. 3809 3
คือครูผู้ให้ 2236 1
เศรษฐกิจพอเพียงสู่AEC (2)จบ 2837 0
เศรษฐกิจพอเพียงสู่AEC (1) 2113 0
เชิดชูครูสงขลานครินทร์_ครูคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2033 0
จิตอาสา พาน้องสนุก_มหัศจรรย์วันเด็ก ที่ตลาดเกษตร ม.อ. 2302 1
นักคัดสรรพันธุ์พืชผัก ปักษ์ใต้ : รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา 2551 1
มากกว่าให้_มหัศจรรย์วันเด็ก ที่ตลาดเกษตร ม.อ. 1912 1
ครู หน้าที่ที่มีความสุขยิ่ง 1619 3
บันทึกครอบครัวพัฒนาการเกษตร 1661 1
ก่อนจะถูกลืม 1912 1
สายใยผูกพัน..สัญญา..จะไม่ลืมกัน 2351 1
มือใหม่หัดขาย(ปีการศึกษา๒๕๕๕) 2849 1
เตรียมความพร้อม ค้นหาเส้นทาง สร้างความรู้ สู่ความสำเร็จ 2709 0
มะลิงามช่อใหม่ บานสดใสเมื่อเธอมาถึง 3280 1
เรียนวิชาเด่นต่างภูมิภาค : เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา 2283 1
ลาครู_NR32 5176 0
เทคนิคการสอนแบบ Problem Based Learning 5591 1
เช้าวันใหม่ : พลพรรคแชร์แด่คำอวยพร(6) 2952 0
สวนเอมอิ่ม : ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3939 3
วาสนาฟาร์ม เกษตกรชั้นดี ชี้คุณภาพ 6296 3
แม่เมาะ-เหมืองแหล่งพลังงาน ที่ไม่เคยหลับ 7344 4
ศรีตรังงามสะพรั่ง ณ แดนลำปาง 2631 2
กำลังใจถึงนักกีฬา 4 จอบ ของชาวทรัพยากรธรรมชาติ 2582 2
สานสัมพันธ์ สงขลานครินทร์-ยูนนาน 2469 2
พลังงานทางเลือก สำหรับบ้านเรือนในเมืองจีน 2492 2
ย่ำแดนมาเลเซีย (2) เยือนหมู่บ้านชายขอบ คนสยามประเทศมาเลเซีย 4195 5
ย่ำแดนมาเลเซีย(1) ของนักศึกษา ภ.พัฒนาการเกษตร 4431 3
เมื่อต้องลงพื้นที่..ครั้งแรก..ของอาจารย์(คน)ใหม่ 3559 1
มะลิช่อที่ 31 พร้อมเบ่งบาน ก้าวสู่โลกกว้าง 2953 1
มือใหม่หัดขาย ปีการศึกษา๒๕๕๔ 4625 6
รู้จักตน รู้จักงาน 2583 0
Qอาสา ๒๕๕๔ ตอนที่ ๒ 2537 1
Qอาสา ๒๕๕๔ 2704 0
Qอาสา ๒๕๕๓ 2327 0
มกอช-ม.อ.ร่วมลงนาม "ส่งเสริมและพัฒนาการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้" 2570 0
OLYMPE 2196 2
CACTUS VELLEY: เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553 (4) 4901 12
โรงงานชา: เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553(3) 2828 5
อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร : เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553 (2) 2436 4
จุดเริ่มของการเดินทาง : เยือนเพื่อนบ้านสานสัมพันธ์ไทย-มาเลย์ 2553(1) 2759 5
วีดิทัศน์ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2552 2528 0
เพียง "โอกาส" 2194 12
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 4 2116 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 3 2035 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 2 2382 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 1 4275 0
เบื้องหลังสู่เบื้องหน้า แห่งความยินดี 2793 1
เตรียมความพร้อมก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 2515 0
ทรงผมวันรับปริญญา 42133 14
มือใหม่หัดขาย_ปีการศึกษา2553 11455 4
คำตอบคืออนาคต 2299 1
หัวใจของความเป็นครู 4748 5
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานพัฒนาการเกษตร 3173 0
พัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน 7190 1
เรียนรู้ สภาวการณ์เขตการค้าเสรี 2754 1
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนธุรกิจทางการเกษตร" 3364 0