นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (2) 778 0
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (1) 733 0
ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 1123 0
ออมเงินเพื่อวันที่มั่นคง 1240 0
มหาวิทยาลัยนานาชาติ กับการประสานความร่วมมือ ในโครงการ ALFABET 1079 0
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1448 0
ดาวเรืองในแปลงพืชผักสวนครัว 2983 5
Thailand 4.0 กับบทบาทการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย 882 0
เกษตรทฤษฎีใหม่ 1176 0
Thailand4.0 ด้านการศึกษา 3087 0
เปิดโมเดล เปลี่ยนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 1579 0
การวางแผนภาษี : รู้จริง ใช้เป็น เกษียณสุข [C] 1410 0
รางวัลโครงการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1599 0
สายใยยังผูกพัน ไม่ลืมกัน ณ ที่แห่งนี้ 1397 0
Cowboy PUB "new gen2016" @งานเกษตรภาคใต้ 2458 0
ความร่วมมือทางวิชาการของFaculty Agro Based Industry & Faculty of Natural Resources 1186 0
ประเทศไทย 4.0 2451 0
ตลาดเกษตร ม.อ.กับการมาเยือนของชาวเชียงราย 899 0
ผลผลิตเกษตรปลอดภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ 913 0
เชียงราย-หาดใหญ่ กับสานสัมพันธ์เหนือใต้ 792 0
ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ 996 0
น้ำผึ้งแท้ธรรมชาติจากผึ้งเลี้ยง คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1395 2
สถานีวิจัยเทพา สร้างงาน แหล่งเรียนรู้ สร้างรายได้ 1259 0
เยือนสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง และท่าเชียด 1168 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย "รักหมดใจ" 1174 1
ผักสดเด็กทรัพย์ ปีหนึ่ง 2026 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ฉันกลัว | I'am afraid 1392 2
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กับการพัฒนาวิชาการเกษตรบนด้ามขวาน 1280 0
ทุ่งกว้าง ณ ดินแดน นาทวี 1662 2
ยางพาราหน้าบ้านฉัน 1470 0
เปลือกผักผลไม้สร้างงานสะอาด 866 0
เส้นทางอาชีพที่สันต์ เพชรแสง NR.26 ศิษย์พืชศาสตร์ คณะทรัพยฯ เลือก 1110 0
ปลาจากบ่อเพาะเลี้ยงถึงครัวบ้านคุณ!! 783 0
ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช บุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557 1264 2
SUMMER COURSE ลงชุมชน 823 0
SUMMER COURSE "Tropical Agriculture" 1106 1
ความภูมิใจในอดีตส่งทอดถึงปัจจุบัน 1222 0
จำหน่ายผักสวนครัวเด็กเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1694 3
Happy Money: รู้หา รู้ออม รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล : คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1153 0
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น 1165 1
ทรัพยา สานใจ ผู้เกษียณ ๒๕๕๗ 1298 1
รางวัลพระราชทาน_บทความ อยู่อย่างเพียงพอสุขอย่างพอเพียง สุขพอ...ที่พ่อให้ 2177 6
นัฎ สระสวย กับโลกกว้างของการเรียนรู้ 1336 3
100 ปี ดร. ถนัด คอมันตร์ อธิการบดีท่านแรกของ ม.อ. 3475 3
คือครูผู้ให้ 2000 1
เศรษฐกิจพอเพียงสู่AEC (2)จบ 2531 0
เศรษฐกิจพอเพียงสู่AEC (1) 1861 0
เชิดชูครูสงขลานครินทร์_ครูคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1810 0
จิตอาสา พาน้องสนุก_มหัศจรรย์วันเด็ก ที่ตลาดเกษตร ม.อ. 2047 1
นักคัดสรรพันธุ์พืชผัก ปักษ์ใต้ : รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา 2316 1
มากกว่าให้_มหัศจรรย์วันเด็ก ที่ตลาดเกษตร ม.อ. 1673 1
ครู หน้าที่ที่มีความสุขยิ่ง 1412 3
บันทึกครอบครัวพัฒนาการเกษตร 1436 1
ก่อนจะถูกลืม 1700 1
สายใยผูกพัน..สัญญา..จะไม่ลืมกัน 2099 1
มือใหม่หัดขาย(ปีการศึกษา๒๕๕๕) 2620 1
เตรียมความพร้อม ค้นหาเส้นทาง สร้างความรู้ สู่ความสำเร็จ 2402 0
มะลิงามช่อใหม่ บานสดใสเมื่อเธอมาถึง 2999 1
เรียนวิชาเด่นต่างภูมิภาค : เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา 2028 1
ลาครู_NR32 4791 0
เทคนิคการสอนแบบ Problem Based Learning 5315 1
เช้าวันใหม่ : พลพรรคแชร์แด่คำอวยพร(6) 2691 0
สวนเอมอิ่ม : ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3668 3
วาสนาฟาร์ม เกษตกรชั้นดี ชี้คุณภาพ 5958 3
แม่เมาะ-เหมืองแหล่งพลังงาน ที่ไม่เคยหลับ 6972 4
ศรีตรังงามสะพรั่ง ณ แดนลำปาง 2416 2
กำลังใจถึงนักกีฬา 4 จอบ ของชาวทรัพยากรธรรมชาติ 2438 2
สานสัมพันธ์ สงขลานครินทร์-ยูนนาน 2272 2
พลังงานทางเลือก สำหรับบ้านเรือนในเมืองจีน 2310 2
ย่ำแดนมาเลเซีย (2) เยือนหมู่บ้านชายขอบ คนสยามประเทศมาเลเซีย 3927 5
ย่ำแดนมาเลเซีย(1) ของนักศึกษา ภ.พัฒนาการเกษตร 4193 3
เมื่อต้องลงพื้นที่..ครั้งแรก..ของอาจารย์(คน)ใหม่ 3307 1
มะลิช่อที่ 31 พร้อมเบ่งบาน ก้าวสู่โลกกว้าง 2721 1
มือใหม่หัดขาย ปีการศึกษา๒๕๕๔ 4377 6
รู้จักตน รู้จักงาน 2345 0
Qอาสา ๒๕๕๔ ตอนที่ ๒ 2282 1
Qอาสา ๒๕๕๔ 2429 0
Qอาสา ๒๕๕๓ 2102 0
มกอช-ม.อ.ร่วมลงนาม "ส่งเสริมและพัฒนาการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้" 2294 0
OLYMPE 1988 2
CACTUS VELLEY: เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553 (4) 4653 12
โรงงานชา: เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553(3) 2634 5
อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร : เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553 (2) 2257 4
จุดเริ่มของการเดินทาง : เยือนเพื่อนบ้านสานสัมพันธ์ไทย-มาเลย์ 2553(1) 2587 5
วีดิทัศน์ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2552 2336 0
เพียง "โอกาส" 2015 12
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 4 1912 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 3 1819 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 2 2170 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 1 3914 0
เบื้องหลังสู่เบื้องหน้า แห่งความยินดี 2526 1
เตรียมความพร้อมก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 2193 0
ทรงผมวันรับปริญญา 41246 14
มือใหม่หัดขาย_ปีการศึกษา2553 11074 4
คำตอบคืออนาคต 2074 1
หัวใจของความเป็นครู 4337 5
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานพัฒนาการเกษตร 2934 0
พัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน 6867 1
เรียนรู้ สภาวการณ์เขตการค้าเสรี 2505 1
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนธุรกิจทางการเกษตร" 3142 0