นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (2) 878 0
Active Learning กับ Digital Media เพื่อการเรียนรู้ (1) 842 0
ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 1241 0
ออมเงินเพื่อวันที่มั่นคง 1355 0
มหาวิทยาลัยนานาชาติ กับการประสานความร่วมมือ ในโครงการ ALFABET 1212 0
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1573 0
ดาวเรืองในแปลงพืชผักสวนครัว 3273 5
Thailand 4.0 กับบทบาทการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย 979 0
เกษตรทฤษฎีใหม่ 1275 0
Thailand4.0 ด้านการศึกษา 3242 0
เปิดโมเดล เปลี่ยนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 1711 0
การวางแผนภาษี : รู้จริง ใช้เป็น เกษียณสุข [C] 1513 0
รางวัลโครงการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1710 0
สายใยยังผูกพัน ไม่ลืมกัน ณ ที่แห่งนี้ 1495 0
Cowboy PUB "new gen2016" @งานเกษตรภาคใต้ 2689 0
ความร่วมมือทางวิชาการของFaculty Agro Based Industry & Faculty of Natural Resources 1291 0
ประเทศไทย 4.0 2629 0
ตลาดเกษตร ม.อ.กับการมาเยือนของชาวเชียงราย 1015 0
ผลผลิตเกษตรปลอดภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ 990 0
เชียงราย-หาดใหญ่ กับสานสัมพันธ์เหนือใต้ 891 0
ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1090 0
น้ำผึ้งแท้ธรรมชาติจากผึ้งเลี้ยง คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1541 2
สถานีวิจัยเทพา สร้างงาน แหล่งเรียนรู้ สร้างรายได้ 1372 0
เยือนสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง และท่าเชียด 1292 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย "รักหมดใจ" 1261 1
ผักสดเด็กทรัพย์ ปีหนึ่ง 2138 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ฉันกลัว | I'am afraid 1482 2
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กับการพัฒนาวิชาการเกษตรบนด้ามขวาน 1369 0
ทุ่งกว้าง ณ ดินแดน นาทวี 1802 2
ยางพาราหน้าบ้านฉัน 1584 0
เปลือกผักผลไม้สร้างงานสะอาด 955 0
เส้นทางอาชีพที่สันต์ เพชรแสง NR.26 ศิษย์พืชศาสตร์ คณะทรัพยฯ เลือก 1221 0
ปลาจากบ่อเพาะเลี้ยงถึงครัวบ้านคุณ!! 868 0
ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช บุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557 1366 2
SUMMER COURSE ลงชุมชน 910 0
SUMMER COURSE "Tropical Agriculture" 1194 1
ความภูมิใจในอดีตส่งทอดถึงปัจจุบัน 1293 0
จำหน่ายผักสวนครัวเด็กเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1776 3
Happy Money: รู้หา รู้ออม รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล : คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1222 0
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น 1209 1
ทรัพยา สานใจ ผู้เกษียณ ๒๕๕๗ 1379 1
รางวัลพระราชทาน_บทความ อยู่อย่างเพียงพอสุขอย่างพอเพียง สุขพอ...ที่พ่อให้ 2293 6
นัฎ สระสวย กับโลกกว้างของการเรียนรู้ 1448 3
100 ปี ดร. ถนัด คอมันตร์ อธิการบดีท่านแรกของ ม.อ. 3613 3
คือครูผู้ให้ 2096 1
เศรษฐกิจพอเพียงสู่AEC (2)จบ 2647 0
เศรษฐกิจพอเพียงสู่AEC (1) 1946 0
เชิดชูครูสงขลานครินทร์_ครูคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1887 0
จิตอาสา พาน้องสนุก_มหัศจรรย์วันเด็ก ที่ตลาดเกษตร ม.อ. 2139 1
นักคัดสรรพันธุ์พืชผัก ปักษ์ใต้ : รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา 2405 1
มากกว่าให้_มหัศจรรย์วันเด็ก ที่ตลาดเกษตร ม.อ. 1749 1
ครู หน้าที่ที่มีความสุขยิ่ง 1476 3
บันทึกครอบครัวพัฒนาการเกษตร 1505 1
ก่อนจะถูกลืม 1771 1
สายใยผูกพัน..สัญญา..จะไม่ลืมกัน 2187 1
มือใหม่หัดขาย(ปีการศึกษา๒๕๕๕) 2708 1
เตรียมความพร้อม ค้นหาเส้นทาง สร้างความรู้ สู่ความสำเร็จ 2509 0
มะลิงามช่อใหม่ บานสดใสเมื่อเธอมาถึง 3103 1
เรียนวิชาเด่นต่างภูมิภาค : เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา 2114 1
ลาครู_NR32 4956 0
เทคนิคการสอนแบบ Problem Based Learning 5413 1
เช้าวันใหม่ : พลพรรคแชร์แด่คำอวยพร(6) 2786 0
สวนเอมอิ่ม : ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3764 3
วาสนาฟาร์ม เกษตกรชั้นดี ชี้คุณภาพ 6079 3
แม่เมาะ-เหมืองแหล่งพลังงาน ที่ไม่เคยหลับ 7114 4
ศรีตรังงามสะพรั่ง ณ แดนลำปาง 2485 2
กำลังใจถึงนักกีฬา 4 จอบ ของชาวทรัพยากรธรรมชาติ 2486 2
สานสัมพันธ์ สงขลานครินทร์-ยูนนาน 2345 2
พลังงานทางเลือก สำหรับบ้านเรือนในเมืองจีน 2364 2
ย่ำแดนมาเลเซีย (2) เยือนหมู่บ้านชายขอบ คนสยามประเทศมาเลเซีย 4031 5
ย่ำแดนมาเลเซีย(1) ของนักศึกษา ภ.พัฒนาการเกษตร 4285 3
เมื่อต้องลงพื้นที่..ครั้งแรก..ของอาจารย์(คน)ใหม่ 3415 1
มะลิช่อที่ 31 พร้อมเบ่งบาน ก้าวสู่โลกกว้าง 2794 1
มือใหม่หัดขาย ปีการศึกษา๒๕๕๔ 4472 6
รู้จักตน รู้จักงาน 2431 0
Qอาสา ๒๕๕๔ ตอนที่ ๒ 2373 1
Qอาสา ๒๕๕๔ 2534 0
Qอาสา ๒๕๕๓ 2191 0
มกอช-ม.อ.ร่วมลงนาม "ส่งเสริมและพัฒนาการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้" 2395 0
OLYMPE 2056 2
CACTUS VELLEY: เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553 (4) 4744 12
โรงงานชา: เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553(3) 2694 5
อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร : เยือนเพื่อนบ้าน สานสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ 2553 (2) 2313 4
จุดเริ่มของการเดินทาง : เยือนเพื่อนบ้านสานสัมพันธ์ไทย-มาเลย์ 2553(1) 2645 5
วีดิทัศน์ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2552 2394 0
เพียง "โอกาส" 2058 12
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 4 1972 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 3 1890 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 2 2227 0
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภาค 1 4056 0
เบื้องหลังสู่เบื้องหน้า แห่งความยินดี 2622 1
เตรียมความพร้อมก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 2280 0
ทรงผมวันรับปริญญา 41604 14
มือใหม่หัดขาย_ปีการศึกษา2553 11226 4
คำตอบคืออนาคต 2155 1
หัวใจของความเป็นครู 4507 5
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานพัฒนาการเกษตร 3019 0
พัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน 6977 1
เรียนรู้ สภาวการณ์เขตการค้าเสรี 2590 1
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนธุรกิจทางการเกษตร" 3207 0