นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 48 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ [C] 1293 0
แจ้งหยุดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ [C] 1973 0
วันหยุดนักขัตฤกษ์ [C] 1743 0
ฐานข้อมูลใหม่ทางด้านเคมี ACS.สกอ.บอกรับให้ 1521 0
ฐานข้อมูลทดลองใช้ทางจิตเวช 1295 0
ฐานข้อมูล E-Books & E-Journals ใหม่ล่าสุดต้อนรับเปิดเทอม ^^ 1314 0
อบรมฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1231 0
บริการฉับไว ด้วยความเต็มใจ 1852 0
ปิดบริการหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพช่วงเทศกาล 1429 0
ฐานข้อมูลใหม่ทางการแพทย์ BMJ Best Practice 1972 0
อบรมโปรแกรม EndNote เพื่อการจัดการเอกสารอ้างอิง 1603 0
ฐานข้อมูล AccessMedicine & USMLEasy 1747 0
เชิญอบรมฐานข้อมูล OVID 1297 0
ฐานข้อมูลทดลองใช้ 1341 0
แนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้ ใหม่ล่าสุด! 1058 0
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 1152 2
ฐานข้อมูลทดลองใช้ 1132 0
ของฟรีมีสาระ 1102 0
ปิดบริการห้องสมุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 1012 0
เชิญอบรมฐานข้อมูลฟรี [R] [C] 2 0
ของดีและฟรี [C] 950 0
ฐานข้อมูลทดลองใช้ใหม่ล่าสุด [C] 1092 0
ปิดบริการห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1250 1
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์เพื่อการสืบค้น 1609 0
ตั้งใจมาก ความกังวลจึงมากตามมา [R] 27 7
เล่าสู่กันฟังเรื่อง KM 1033 0
ช่วยด้วยค่ะ...ผู้รู้การเงินหรือผู้มีประสบการณ์ 1272 3
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดแล้วที่หอสมุดวิทยาสาสตร์สุขภาพ 1554 0
หน้าร้อน...ร้อนใจ...ร้อนความคิด [C] 1176 0
จัดสัมมนาประจำปีหน่วยงานที่ไหนดีค่ะ 11088 29
ขอคำแนะนำชาว Share 1275 2
คนที่คุ้นเคยการใช้ Google 1274 1
มีคนอยากรู้จัก....หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1111 0
เปิดตัว KM ภายใน 1087 1
โปรแกรมการจัดการเอกสารอ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ [C] 2776 0
อบรม EndNote [R] 8 1
เพียงเสียงหัวเราะ...และความเข้าใจซึ่งกันและกัน [R] [C] 8 0
ของฟรีและดีครั้งที่ 2 [C] 1229 3
ใกล้ถึงกำหนดการอบรมEndNote 1204 4
อบรมฐานข้อมูลฟรี! [R] 9 0
ติดตามความคืบหน้า...ของฟรีและดีมีที่หอสมุดวิทยาศาสตร์ 1599 2
ของฟรีและดีมีจริงในโลก 1239 1
ศุกร์สุดสัปดาห์ [R] 5 0
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ [R] 5 0
บริการใหม่สุดๆ ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ 1371 1
เห็นใจจริงๆ 1341 0
ฤดูการการอบรม [R] 2 0
หน้างานชั่วคราว 1809 1