นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 48 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ [C] 1464 0
แจ้งหยุดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ [C] 2105 0
วันหยุดนักขัตฤกษ์ [C] 1884 0
ฐานข้อมูลใหม่ทางด้านเคมี ACS.สกอ.บอกรับให้ 1658 0
ฐานข้อมูลทดลองใช้ทางจิตเวช 1421 0
ฐานข้อมูล E-Books & E-Journals ใหม่ล่าสุดต้อนรับเปิดเทอม ^^ 1441 0
อบรมฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1331 0
บริการฉับไว ด้วยความเต็มใจ 1966 0
ปิดบริการหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพช่วงเทศกาล 1543 0
ฐานข้อมูลใหม่ทางการแพทย์ BMJ Best Practice 2241 0
อบรมโปรแกรม EndNote เพื่อการจัดการเอกสารอ้างอิง 1708 0
ฐานข้อมูล AccessMedicine & USMLEasy 1860 0
เชิญอบรมฐานข้อมูล OVID 1405 0
ฐานข้อมูลทดลองใช้ 1464 0
แนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้ ใหม่ล่าสุด! 1160 0
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 1252 2
ฐานข้อมูลทดลองใช้ 1236 0
ของฟรีมีสาระ 1219 0
ปิดบริการห้องสมุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 1101 0
เชิญอบรมฐานข้อมูลฟรี [R] [C] 2 0
ของดีและฟรี [C] 1028 0
ฐานข้อมูลทดลองใช้ใหม่ล่าสุด [C] 1181 0
ปิดบริการห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1346 1
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์เพื่อการสืบค้น 1702 0
ตั้งใจมาก ความกังวลจึงมากตามมา [R] 27 7
เล่าสู่กันฟังเรื่อง KM 1118 0
ช่วยด้วยค่ะ...ผู้รู้การเงินหรือผู้มีประสบการณ์ 1377 3
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดแล้วที่หอสมุดวิทยาสาสตร์สุขภาพ 1658 0
หน้าร้อน...ร้อนใจ...ร้อนความคิด [C] 1267 0
จัดสัมมนาประจำปีหน่วยงานที่ไหนดีค่ะ 11208 29
ขอคำแนะนำชาว Share 1400 2
คนที่คุ้นเคยการใช้ Google 1382 1
มีคนอยากรู้จัก....หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1212 0
เปิดตัว KM ภายใน 1198 1
โปรแกรมการจัดการเอกสารอ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ [C] 2887 0
อบรม EndNote [R] 8 1
เพียงเสียงหัวเราะ...และความเข้าใจซึ่งกันและกัน [R] [C] 8 0
ของฟรีและดีครั้งที่ 2 [C] 1332 3
ใกล้ถึงกำหนดการอบรมEndNote 1307 4
อบรมฐานข้อมูลฟรี! [R] 9 0
ติดตามความคืบหน้า...ของฟรีและดีมีที่หอสมุดวิทยาศาสตร์ 1701 2
ของฟรีและดีมีจริงในโลก 1338 1
ศุกร์สุดสัปดาห์ [R] 5 0
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ [R] 5 0
บริการใหม่สุดๆ ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ 1479 1
เห็นใจจริงๆ 1436 0
ฤดูการการอบรม [R] 2 0
หน้างานชั่วคราว 1909 1