นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) การทำคูปอง โดยใช้ Mail Merge ใน MS-Office

สัปดาห์ที่แล้ว หน่วยงานของเราจะจัดทำคูปองจำหน่ายอาหารในงานรับขวัญบัณฑิตปีนี้ แล้วหัวหน้าก็ให้เราเป็นคนทำ ก็เลยคิดวิธีทำบัตรคูปองที่เรามีทรัพยากร และใช้ทรัพยากรภายนอกให้น้อยที่สุด ก็เลยคิดว่า ถ้าหากเราสั่งพิมพ์ 1 แผ่น กระดาษA4 ให้ออกมา 10 แผ่นเล็ก ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By HotMan   created: 12 September 2011 13:03 Modified: 12 September 2011 13:41 [ Report Abuse ]