นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4763
ความเห็น: 5

เส้นทางสู่ "นักบริการดีเด่น"

การทำงานต้องมี "ศิลปะ" ซึ่งศิลปะในที่นี้คือ การเรียนรู้จาก "ปัญหา" และอาศัยประสบการณ์ที่สะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง "ปาล์มน้ำมัน" บวกกับการมีฐานข้อมูล เข้าถึง และเข้าใจเกษตรกร ให้คำปรึกษาแบบญาติพี่น้อง เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหา (เปรียบพี่ธีระพงศ์ จันทรนิยม เป็น "วีระบุรุษนักแก้ไขปัญหาด้านปาล์มน้ำมันที่มีอยู่ในใจเกษตรกร")

 

 
 

 


         เมื่อวันศุกร์ที่ 15  มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติ   ได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดี กับ นายธีระพงศ์ จันทรนิยม   (หรือที่พวกเราเรียกว่า "พี่หยิก"   ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ   สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน กลุ่มงานศูนย์วิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ     ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2554  "ด้านบริการดีเด่น"  โดยได้รับรางวัล  "เข็มทองคำ"  พร้อมเกียรติบัตร  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี  

          รางวัลจาก ปขมท.  นับเป็น รางวัลระดับประเทศไทย  ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้คัดเลือกจากมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ ของรัฐทั่วประเทศ ในการเสนอรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น บุคลากรสายสนับสนุนผู้ที่มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2554 

           และในครั้งนี้ คณะกรรมการสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ได้มอบของที่ระลึก และร่วมแสดงความยินดี ให้กับ นายธีระพงศ์ จันทรนิยม     โดยขอนำภาพบรรยากาศมาบันทึกเป็นข้อมูล "ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งในระบบ Share PSU" ของพวกเราค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโดย : คุณสกนธ์  รัตนโกศล           ในงานแสดงความยินดีครั้งนี้ ได้มีการสัมภาษณ์คนเก่งของพวกเรา  ดังนั้นเราอ่านทริบเล็ก ๆ  น้อย ๆ ในการทำงานของพี่ธีระพงศ์  จันทรนิยม  ว่ามีวิธีการทำงานกันอย่างไรกันบ้าง

 ทำงานด้วยการมี "ศิลปะ"

            คำแรกที่ได้ทราบจาก พี่ธีระพงศ์ จันทรนิยม  ว่า "ศิลปะ"   คนเราต้องทำงานด้วยจิตใจแบบศิลป์ และใจเต็มร้อย

 

             การทำงานต้องมี "ศิลปะ"  ซึ่งศิลปะในที่นี้คือ การเรียนรู้จาก "ปัญหา" และอาศัยประสบการณ์ที่สะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง "ปาล์มน้ำมัน"  บวกกับการมีฐานข้อมูลที่ชัดเจน เข้าถึง และเข้าใจเกษตรกร  ให้คำปรึกษาแบบญาติพี่น้อง เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ  เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา   และให้มอง "ปัญหา" เป็นเรื่องที่ท้าทาย

  เทคนิคการเข้าถึงเกษตรกร

         การเข้าถึงเกษตรกร ทำได้อย่างไร  และทำอย่างไรให้เกิดความไว้วางใจ   ซึ่ง พี่ธีระพงศ์  จันทรนิยม  เล่าให้พวกเราได้ทราบว่า ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากนัก  เพียงแต่ เราให้เวลาแก่กลุ่มเกษตรกร ที่มาร่วมรับฟังการฝึกอบรม ณ สถานที่ต่าง ๆ  โดยให้ปรึกษาแบบลงลึก เจาะใจ ให้คำปรึกษาหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น (คุยกันหลังไมค์ก็ว่าได้)  เพราะการซักถาม หรือให้แก้ไขปัญหา ณ เวลาเพียงน้อยนิด ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนัก  เพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลาแก่เกษตรกร รวมทั้งให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ในด้าน "ปาล์มน้ำมัน" 

 


 รู้จักผมผ่าน Internet เช่น ผ่านระบบ Share PSU

         การให้คำปรึกษาแก่กลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาในด้านปาล์มน้ำมัน ผ่านเครือข่าย Internet  โดยเฉพาะยิ่งจากการแบ่งปัน ด้านปาล์มน้ำมัน  ที่มีการสกัดเป็นบทความรู้แบบภาษาที่เข้าใจง่าย  ผ่านทางระบบ Share PSU ณ เวทีแห่งนี้    ซี่งพี่ธีระพงศ์  จันทรนิยม  เล่าให้พวกเราได้ฟังว่า  พื้นที่แห่งนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่เกษตรกรได้ทราบและขอคำปรึกษา  

 

 รู้จักผม ผ่านช่องทางบริษัทและกรมส่งเสริมการเกษตร  

        จากคำบอกเล่าของพี่ธีระพงศ์  จันทรนิยม  นอกจากช่องทาง Internet แล้ว  ยังมีอีกหลายช่องทาง ที่เกษตรกรมีปัญหาด้าน ปาล์มน้ำมัน ต้องมีการโทรศัพท์ติดต่อผม จากการเข้าร่วมฝึกอบรม ที่บริษัทเอกชนได้เชิญผมไปเป็นวิทยากร บรรยาย ณ สถานที่ต่าง ๆ  และจาก กรมส่งเสริมการเกษตร  ที่ให้แนะนำเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

 

         ในทุก ๆ ปัญหาที่เกิดกับเกษตรกร ในด้านปาล์มน้ำมัน  ให้มองปัญหานั้นเป็นแบบ "ศิลปะ"   เข้าใจ และเข้าถึงเกษตรกร  เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ  ที่สำคัญ ต้องมี "ฐานข้อมูล" ที่ชัดเจน 

          และขออนุญาตเปรียบพี่ธีระพงศ์  จันทรนิยม เป็น "วีระบุรุษนักแก้ไขปัญหาด้านปาล์มน้ำมันที่มีอยู่ในใจเกษตรกร"    คงไม่ว่ากันนะค่ะ
 เส้นทางสู่ "นักบริการดีเด่น"

         การคว้ารางวัล "นักบริการดีเด่น" ของ ปขมท.  ในครั้งนี้ นับเป็นรางวัลที่มีคุณค่า และเป็นเกียรติยศของพวกเรา  การพิจารณาจากข้อมูลที่เขียนส่งเพื่อเสนอให้เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ถือว่าเป็นผลงานที่เชิงประจักษ์ให้เห็นเด่นชัด      แต่การพิจารณาของคณะกรรมการต้องเข้มข้น เพื่อคัดบุคลากรที่มีคุณค่าและทำประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง และเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้ง    รวมทั้งการที่ลงมาเจาะลึกข้อมูลเพื่อจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น จากผู้บังคับบัญชา จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมัน  และกลุ่มบุคลากรที่อยู่ในองค์กรที่พี่ธีระพงศ์  จันทรนิยม  สังกัด

 โค้งสุดท้าย  
         คณะกรรมการมีการสัมภาษณ์จากบุคลากรในองค์กรนั่นคือ การสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เพื่อสอบถามว่า พี่ธีระพงศ์  จันทรนิยม  คนนี้  ได้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง นอกจากการให้บริการวิชาการด้านปาล์มน้ำมันแล้ว   บุคคลผู้นี้ได้ทำงานอะไรบ้างที่เป็นงานส่วนรวมในระดับมหาวิทยาลัย และงานที่แก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรมีอะไรบ้าง  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสิน ว่า บุคลากรในองค์กรนอกจากผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว   มีคนในองค์กรได้ทราบว่า 


            "คุณมีภาระงานอะไร

             ทำงานอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

             มีจิตอาสาช่วยงานต่อองค์กรอย่างไร

             บุคลิกในมุมมองเป็นอย่างไร"

         

           "ดังนั้น เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งว่า  การทำงานเพื่อให้เด่นในด้านใด ด้านหนึ่ง หาใช่ไปสู่ความเป็นคนเก่งไม่   แต่คุณจะต้องเป็นบุคคล ที่ เก่งคน  เก่งตน  เก่งงาน  งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมิให้บกพร่อง   งานจิตอาสาต้องมีอยู่ในใจเสมอ"

 

      และในเรื่องเด่นแนะนำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที่บันทึกเรื่องราว คนเด่น คนดัง ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ  คลิกอ่าน ที่นี่ึค่ะ. 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 กรกฎาคม 2555 21:46 แก้ไข: 14 มีนาคม 2556 11:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 "พอเพียง", Ico24 Baby, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมเคยคุยกับ"พี่หยิก"นะครับ และรู้ว่าพี่ท่านก็คับใจกับการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย (กรณีที่ขอห้องพักในม.อ.คืน) แต่พี่ท่านก็ไม่ท้อแท้นะครับ มุ่งมั่นทำหน้าที่ที่ดี มีคุณค่าต่อไป จนได้รับรางวัลที่มีเกียรติระดับประเทศ เช่นนี้ ขอยกย่องชมเชย ใน"ใจ"ของท่านครับ

ขอแสดงความยินดีกับคุณธีระพงศ์ จันทรนิยม และคณะทรัพยากรธรรมชาติด้วยครับ

ทำงานด้วยหัวใจ

เราเอง

ชื่นชมและขอแสดงความยินดีค่ะ

ไม่ได้รู้จักพี่หยกเป็นการส่วนตัว แต่ในฐานะสายสนับสนุนคนหนึ่งของม.อ. ฝากแสดงความยินดีกับพี่หยิกด้วยคะ แลขอบคุณจ้าของบันทึกนี้ที่แบ่งปันเรื่องราวดีดีของสายสนับสนุน อย่างน้อยคนม.อ.ก็มีที่ยืนในระดับประเทศ เราน่าจะขึ้นคัทเอาท์หน้าม.อ. ในฐานะนักบริการดีเด่นในระดับประเทศบ้าง มีรางวัลแลค่ำคืนแห่งการชื่นชมเช่นเดียวกับที่ม.อ.ชื่นชมยกย่องนักวิจัยระดับประเทศ และเชื่อว่าหากเราทำได้ จะแบ่งแรงบันดาลใจให้เพื่อน พี่น้องเราสายสนับสนุนอีกมากมายคะ ภูมิใจในตัวพี่คะพี่หยิก

Ico48
วราภรณ์ ชวพงษ์ [IP: 192.168.66.114]
09 กรกฎาคม 2555 11:20
#78437

ขอชื่นชมคนเก่ง มากความสามารถค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ