นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3323
ความเห็น: 3

ระเบิดพลังสมอง สร้างองค์กรสร้างสรรค์

 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทุกองค์กรต้องแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอด จึงจำเป็นต้องมี "เอกลักษณ์" เป็นของตนเอง เอกลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นขององค์กรนั้น  และการสร้างความโดดเด่นต้องอาศัย "ความคิดสร้างสรรค์"

มีเรื่องเล่าว่า  ประเทศนอร์เวย์  เป็นประเทศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีหิมะตกตลอดเวลา เมื่อหิมะตกหนัก ก็เกิดเป็นน้ำแข็งเกาะสายไฟ เมื่อหนักมากเข้าสายไฟขาดเพราะรับน้ำหนักไม่ไหว ส่งผลให้ไฟดับทั้งเมือง เป็นเช่นนี้บ่อยครั้ง จนต้องเรียกประชุมเป็นวาระแห่งชาติ นักวิศวกรทั้งหลายก็ระดมความคิดเห็นกันอย่างหน้าดำคลำเครียด บางคนเสนอว่า เอาไปซ่อน (ฝังลงดิน) บางคนก็เสนอว่า เอาไปบัง(ทำที่ครอบ) แต่ทุกวิธีล้วนเสียค่าใช้จ่ายสูง  และแล้ววิศวกรรมท่านหนึ่งเห็นทุกคนเครียดกันมาก  ก็เลยเสนอว่า มีวิธีแก้ง่ายนิดเดียว เอาน้ำผิ้งไปวางบนเสาไฟซิ  แล้วหมีมันจะมากินน้ำผิ้ง มันก็จะมาเขย่าเสาไฟ  หิมะก็จะตกลงมาเอง  ทุกคนในที่นั้นหัวเราะกันยกใหญ่  และไม่น่าเชื่อด้วยวิธีการ "หมีกินน้ำผึ้ง" นี้ นอร์เวย์ไม่มีหิมะเกาะสายไฟอีกเลย

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น วิศวกรใช้แนวความคิด  "ระบบสั่น" จากการเขย่านี้เอง  มากำหนดวิธีการแก้ไข  โดยการใช้เฮลิคอปเตอร์ ไปบินเหนือสายไฟ แรงหมุนของใบพัด ทำให้สายไฟสั่นหิมะหลุดไปได้  ใช้เวลาบินแค่ 1 ชั่วโมง ก็สามารถกำจัดหิมะได้หมด  และเสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก  ดังนั้น ความคิดอะไรที่พลิกโฉมแบบที่คนส่วนใหญ่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ หรือตลกและได้รับเสียงหัวเราะดังที่สุด นั้นแหละ ให้รีบจดเอาไว้  เพราะมันอาจนำมาซึ่งแนวคิดที่จะนำไปสู่การคิดค้นนวตกรรมใหม่ๆ ได้


ความคิดสร้างสรรค์ไม่เกี่ยวกับไอคิว  ทุกคนสามรถฝึกฝนกันได้ โดยการฝึกสมองให้มีการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ใน 4 ขั้นตอน  คือ

สร้างความจำ  โดยการเล่าเรื่องด้วยภาพจะทำให้สมองจำได้มากกว่าต้วหนังสือ  นักวิทยาศาสตร์พบว่า ความประทับใจจากประสาทสัมผัส เช่น เสียง ภาพ กลิ่น หรือรูปทรง มีแนวโน้มฝังแน่นในสมองมากกว่าข้อมูลที่เป็นถ้อยคำ เหมือนกับที่เราพูดว่า "หนึ่งภาพแทนคำพูดนับพันคำ" และหากสามารถเชื่อมโยงทุกเรื่องให้อยู่ในภาพเดียวกันได้แล้ว จะทำให้เรามองเห็นประเด็นที่สำคัญๆ ได้ทั้งหมด

สร้างความรู้  โดยคิดวิเคราะห์ อ่านเบื้องหลังความคิดในสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชาญฉลาด กล่าวคือ เมื่อเราเห็นสิ่งใด คำถามแรกที่จะคิด คือ ทำไม (why) แทน คำว่า อะไร (what) หรือ อย่างไร (how) เพราะการรู้ที่มาที่ไปจะทำให้การวิเคราะห์เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง มีเหตุและมีผล

สร้างปัญญา โดยการนำความรู้มาปรับใช้ เชื่อมโยงให้เกิดความสัมพันธ์ในการทำงานจริง

สร้างนวตกรรม  เป็นการสรุปความคิดรวบยอดความคิด รค้นคว้า และบันทึกกลไกสู่ความสำเร็จนั้นๆ ทำนามธรรมให้เป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้

ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ในระยะเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องเป็นความคิดใหม่ๆ เสมอไป แค่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ดีมากพอแล้ว ฝึกการสร้างวัฒนธรรมการคิดงานใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กร  เน้นปริมาณให้มากๆ  ไม่สนใจว่าถูกหรือผิด เพราะถ้าอยากได้ความคิดใหม่ๆ ต้องคิดออกมามากๆ ปล่อยความคิดแรกให้ออกมาก่อน เพื่อให้ได้ "ความคิดใหม่" ในตอนหลัง

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานของ การคิดบวก (Positive Thinking) และภายใต้บรรยากาศที่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้บริหารจะต้องให้การสนับสนุนและมีการสร้างแรงจูงใจเมื่อเกิดความคิดใหม่ๆ ขึ้น เช่น การให้รางวัลที่นอกเหนือจากระบบปกติ  การยกย่องชมเชย  หรือการมอบหมายงานที่ยากขึ้น เป็นต้น

องค์กรสร้างสรรค์อาจเป็นเรื่องใหม่สำหรับวงการราชการไทยที่ยึดกฎระเบียบเป็นหลัง แต่เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป เราก็ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยเฉพะสถาบันการศึกษา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการชี้นำสังคม
 
เริ่มต้นระเบิดสมองในวันนี้ ก่อนโลกจะก้าวล้ำเราไปอีกหนึ่งก้าว
 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 สรุปและเรียบเรียงเนื้อหาจากการสัมมนา :
     1)   องค์กรสร้างสรรค์ (Creative Organization) บรรยายโดย ผศ.ดร.การดี เลี่ยวไพโรจน์
     2)   การวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ยุคการจัดการความรู้ และการเตรียมกรเข้าสู่ประชาคม
           เศรษฐกิจอาเซียน  บรรยายโดย ดร.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
 
 
 
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 สิงหาคม 2554 22:49 แก้ไข: 23 สิงหาคม 2554 09:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
22 August 2011 23:11
#67837

ว่าอยู่ว่า หมีจะมาจากไหนมากมายขนาดนั้น

ว่าแต่ว่า เห็นหมีหนูม่าย

อย่าบอกนะว่า หมีไปปีนเสาไฟซะแล้ว

คิคิคิ

เราเอง

ชอบๆๆ ครับ..ผู้บริหารจะต้องให้การสนับสนุนและมีการสร้างแรงจูงใจเมื่อเกิดความคิดใหม่ๆ ขึ้น (แต่ไม่ต้องการรางวัลครับ)

"ผู้บริหาร" เป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในขับเคลื่อนองค์กรในทุกมิติ

สังเกตได้ว่า องค์กรใดหากผู้บริหารเอาจริงเอาจัง ใส่ใจในรายละเอียดในเรื่องที่ต้องการมุ่งเน้น

องค์กรนั้นจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.191.36
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ