นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
นวัตกรรม ผลลัพธ์สุดท้ายของความคิดสร้างสรรค์ 2855 1
ให้ภาพบอกเรื่องราว 3477 2
สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ด้วยความคิดตรงกันข้าม 2572 4
ระเบิดพลังสมอง สร้างองค์กรสร้างสรรค์ 2961 4
งานเกษตรภาคใต้กับแปลงสาธิต 3758 6
Creative Organization 2799 6
เรียนรู้วิธีการบริหารองค์กร ตามแนวทางรางวัลคุณภาพ 2425 0
ก้าวต่อไปของ ม.อ.กับ TQA 5566 23
ม.อ. 2565 กับทางที่เลือก 3708 9
ก้าวที่กล้า กับ "PMQA" 7464 16
ม.อ. 2565 อนาคตที่ (เรา) ต้องร่วมสร้าง 3745 19
มหาวิทยาลัย กับ การสร้างแรงบันดาลใจ 5083 11
ภารกิจ (นี้) เฉพาะ (ของใครของมัน) 2153 11
จุดเริ่มต้นเครือข่ายนักวิเคราะห์นโนบายและแผน 2264 6
เสียงสะท้อนจากลูกค้า 5052 16
ภารกิจเฉพาะงานวิเคราะห์และประสานการวางแผน 2058 0
เติมชีวิตให้เต็มร้อย 6405 12
Mandala ส่งการบ้าน "AAR" 2752 23
รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักการประเมิน 5311 14
รับการประเมินให้ได้อย่างมืออาชีพ 6120 29
ตัวชี้วัดในแบบของเรา 5596 18
ฉันหรือคือนักวิเคราะห์ 4252 25
ประเมินผลโครงการอย่างไรให้ได้ผล 11829 20
5 ส กับการประกันคุณภาพ 17504 13
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (3) 3948 3
คำรับรองการปฏิบัติราชการ (2) 4109 2
ทำอย่างไรให้สามารถเห็นบันทึกของทุกคนได้มากที่สุด 1976 6
คำรับรองการปฏิบัติราชการ(1) 2803 5