นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
นวัตกรรม ผลลัพธ์สุดท้ายของความคิดสร้างสรรค์ 3112 1
ให้ภาพบอกเรื่องราว 3765 2
สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ด้วยความคิดตรงกันข้าม 2834 4
ระเบิดพลังสมอง สร้างองค์กรสร้างสรรค์ 3244 4
งานเกษตรภาคใต้กับแปลงสาธิต 4076 6
Creative Organization 3090 6
เรียนรู้วิธีการบริหารองค์กร ตามแนวทางรางวัลคุณภาพ 2709 0
ก้าวต่อไปของ ม.อ.กับ TQA 5855 23
ม.อ. 2565 กับทางที่เลือก 3966 9
ก้าวที่กล้า กับ "PMQA" 8063 16
ม.อ. 2565 อนาคตที่ (เรา) ต้องร่วมสร้าง 4032 19
มหาวิทยาลัย กับ การสร้างแรงบันดาลใจ 5315 11
ภารกิจ (นี้) เฉพาะ (ของใครของมัน) 2382 11
จุดเริ่มต้นเครือข่ายนักวิเคราะห์นโนบายและแผน 2457 6
เสียงสะท้อนจากลูกค้า 5588 16
ภารกิจเฉพาะงานวิเคราะห์และประสานการวางแผน 2300 0
เติมชีวิตให้เต็มร้อย 6761 12
Mandala ส่งการบ้าน "AAR" 3050 23
รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักการประเมิน 5744 14
รับการประเมินให้ได้อย่างมืออาชีพ 6486 29
ตัวชี้วัดในแบบของเรา 5842 18
ฉันหรือคือนักวิเคราะห์ 4692 25
ประเมินผลโครงการอย่างไรให้ได้ผล 12541 20
5 ส กับการประกันคุณภาพ 17779 13
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (3) 4250 3
คำรับรองการปฏิบัติราชการ (2) 4372 2
ทำอย่างไรให้สามารถเห็นบันทึกของทุกคนได้มากที่สุด 2251 6
คำรับรองการปฏิบัติราชการ(1) 3063 5