นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
นวัตกรรม ผลลัพธ์สุดท้ายของความคิดสร้างสรรค์ 2794 1
ให้ภาพบอกเรื่องราว 3416 2
สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ด้วยความคิดตรงกันข้าม 2512 4
ระเบิดพลังสมอง สร้างองค์กรสร้างสรรค์ 2873 4
งานเกษตรภาคใต้กับแปลงสาธิต 3683 6
Creative Organization 2735 6
เรียนรู้วิธีการบริหารองค์กร ตามแนวทางรางวัลคุณภาพ 2368 0
ก้าวต่อไปของ ม.อ.กับ TQA 5502 23
ม.อ. 2565 กับทางที่เลือก 3653 9
ก้าวที่กล้า กับ "PMQA" 7328 16
ม.อ. 2565 อนาคตที่ (เรา) ต้องร่วมสร้าง 3703 19
มหาวิทยาลัย กับ การสร้างแรงบันดาลใจ 5039 11
ภารกิจ (นี้) เฉพาะ (ของใครของมัน) 2124 11
จุดเริ่มต้นเครือข่ายนักวิเคราะห์นโนบายและแผน 2210 6
เสียงสะท้อนจากลูกค้า 4890 16
ภารกิจเฉพาะงานวิเคราะห์และประสานการวางแผน 2019 0
เติมชีวิตให้เต็มร้อย 6340 12
Mandala ส่งการบ้าน "AAR" 2708 23
รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักการประเมิน 5193 14
รับการประเมินให้ได้อย่างมืออาชีพ 6011 29
ตัวชี้วัดในแบบของเรา 5525 18
ฉันหรือคือนักวิเคราะห์ 4124 25
ประเมินผลโครงการอย่างไรให้ได้ผล 11674 20
5 ส กับการประกันคุณภาพ 17449 13
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (3) 3880 3
คำรับรองการปฏิบัติราชการ (2) 4037 2
ทำอย่างไรให้สามารถเห็นบันทึกของทุกคนได้มากที่สุด 1909 6
คำรับรองการปฏิบัติราชการ(1) 2739 5