นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
นวัตกรรม ผลลัพธ์สุดท้ายของความคิดสร้างสรรค์ 2688 1
ให้ภาพบอกเรื่องราว 3323 2
สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ด้วยความคิดตรงกันข้าม 2438 4
ระเบิดพลังสมอง สร้างองค์กรสร้างสรรค์ 2731 4
งานเกษตรภาคใต้กับแปลงสาธิต 3575 6
Creative Organization 2621 6
เรียนรู้วิธีการบริหารองค์กร ตามแนวทางรางวัลคุณภาพ 2279 0
ก้าวต่อไปของ ม.อ.กับ TQA 5418 23
ม.อ. 2565 กับทางที่เลือก 3579 9
ก้าวที่กล้า กับ "PMQA" 7134 16
ม.อ. 2565 อนาคตที่ (เรา) ต้องร่วมสร้าง 3643 19
มหาวิทยาลัย กับ การสร้างแรงบันดาลใจ 4977 11
ภารกิจ (นี้) เฉพาะ (ของใครของมัน) 2079 11
จุดเริ่มต้นเครือข่ายนักวิเคราะห์นโนบายและแผน 2159 6
เสียงสะท้อนจากลูกค้า 4672 16
ภารกิจเฉพาะงานวิเคราะห์และประสานการวางแผน 1974 0
เติมชีวิตให้เต็มร้อย 6269 12
Mandala ส่งการบ้าน "AAR" 2629 23
รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักการประเมิน 5029 14
รับการประเมินให้ได้อย่างมืออาชีพ 5904 29
ตัวชี้วัดในแบบของเรา 5460 18
ฉันหรือคือนักวิเคราะห์ 3987 25
ประเมินผลโครงการอย่างไรให้ได้ผล 11458 20
5 ส กับการประกันคุณภาพ 17382 13
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (3) 3823 3
คำรับรองการปฏิบัติราชการ (2) 3979 2
ทำอย่างไรให้สามารถเห็นบันทึกของทุกคนได้มากที่สุด 1859 6
คำรับรองการปฏิบัติราชการ(1) 2688 5