นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
นวัตกรรม ผลลัพธ์สุดท้ายของความคิดสร้างสรรค์ 2632 1
ให้ภาพบอกเรื่องราว 3260 2
สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ด้วยความคิดตรงกันข้าม 2407 4
ระเบิดพลังสมอง สร้างองค์กรสร้างสรรค์ 2646 4
งานเกษตรภาคใต้กับแปลงสาธิต 3505 6
Creative Organization 2533 6
เรียนรู้วิธีการบริหารองค์กร ตามแนวทางรางวัลคุณภาพ 2221 0
ก้าวต่อไปของ ม.อ.กับ TQA 5359 23
ม.อ. 2565 กับทางที่เลือก 3530 9
ก้าวที่กล้า กับ "PMQA" 7024 16
ม.อ. 2565 อนาคตที่ (เรา) ต้องร่วมสร้าง 3613 19
มหาวิทยาลัย กับ การสร้างแรงบันดาลใจ 4929 11
ภารกิจ (นี้) เฉพาะ (ของใครของมัน) 2055 11
จุดเริ่มต้นเครือข่ายนักวิเคราะห์นโนบายและแผน 2126 6
เสียงสะท้อนจากลูกค้า 4504 16
ภารกิจเฉพาะงานวิเคราะห์และประสานการวางแผน 1948 0
เติมชีวิตให้เต็มร้อย 6222 12
Mandala ส่งการบ้าน "AAR" 2604 23
รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักการประเมิน 4918 14
รับการประเมินให้ได้อย่างมืออาชีพ 5841 29
ตัวชี้วัดในแบบของเรา 5408 18
ฉันหรือคือนักวิเคราะห์ 3865 25
ประเมินผลโครงการอย่างไรให้ได้ผล 11307 20
5 ส กับการประกันคุณภาพ 17350 13
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (3) 3790 3
คำรับรองการปฏิบัติราชการ (2) 3951 2
ทำอย่างไรให้สามารถเห็นบันทึกของทุกคนได้มากที่สุด 1836 6
คำรับรองการปฏิบัติราชการ(1) 2664 5