นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

**ซูซี่**
Ico64
marisa rotrat
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 31 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สมุนไพรไทย ใบโปร่งฟ้า 2112 5
รู้จักไหม..ลูกพลับ.. 3286 3
อายุคุณเท่าไร..หรือ 1345 1
เปิดปูมสารทเดือนสิบ 2101 2
กระเจี๊ยบเขียว คุณค่าที่คนไม่ค่อยรู้ 1906 1
คุณคือใคร? 2009 0
ดูงานในต่างประเทศ 2477 11
E-DOC Version 2 1391 0
มาอบรม E-DOC กันเถอะ 1376 0
คณะทรัพยฯจัดอบรม"การเขียนหนังสือราชการ" 1463 2
บริการวิชาการแก่ชุมชน 1113 1
บริการวิชาการแก่ชุมชน 1526 0
ปากต่อปาก 1152 1
เวทีอาจารย์.บริการแก่ชุมชน 1096 0
บริการแก่ชุมชน... 1365 2
เวทีอาจารย์...บริการวิชาการชุมชน 1385 1
เวทีอาจารย์....บริการวิชาการแก่ชุมชน 1378 1
เวทีอาจารย์...บริการงานแก่ชุมชน 1556 1
แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน 1554 3
โอ้..ลันล้า....มาเลเซีย 1531 6
อาจารย์มอ.สู่เวทีนานาชาติ ณ ฝรั่งเศส 1447 0
อาจารย์........สู่เวทีนานาชาติ 1256 0
เวทีอาจารย์มอ....จ้าวค่ะ 1174 0
เวทีบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ. 1131 0
เวทีอาจารย์มอ(วาริชศาสตร์).....มาดูกัน 1349 2
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดการทำงานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 1388 0
แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการพัฒนาการเลี้ยงแพะและแกะเพื่อการส่งออก 1162 0
บุคลากรคนเก่ง มอ. 1261 0
เวทีอาจารย์..... มอ. 1147 0
เวทีอาจารย์ มอ./แสงทองวิทยากับอาจารย์ มอ. 1218 0
เวทีอาจารย์ มอ. 1291 5