นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 1629
ความเห็น: 4

รางวัลองค์กรปลอดโฟมบรรจุอาหาร ๑๐๐% ของตลาดเกษตร ม.อ.

ตลาดเกษตร ม .อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ๑๐๐% จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นปีที่ ๒ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้กับตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ๑๐๐% โดยมีคุณวรภัทร ไผ่แก้ว เป็นผู้รับมอบ ซึ่งภายในงาน มีการเสวนาด้านการจัดการขยะ การนำเสนอทางเลือกของภาชนะบรรจุอาหารที่ห่วงใยสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดนิทรรศการและให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานทราบ

 


    ตลาดเกษตร ม.อ. เริ่มรณรงค์ขอความร่วมมือให้ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. ยกเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ในช่วงที่ท่าน รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนา มอบหมายให้คุณวรภัทร ไผ่แก้ว ผู้ดูแลตลาดเกษตร ม.อ.เป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนภาชนะบรรจุอาหารจากโฟมเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ที่คำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ใช้บริการ ซึ่งหากนำโฟมบรรจุอาหารที่มีความร้อน สารที่อยู่ในโฟมจะก่อให้เกิดอันตรายกับอาหารที่เรารับประทานเข้าไป ก่อให้เกิดมะเร็งได้ โดยเฉพาะกระบวนการย่อยสลายก็ใช้ระยะเวลานาน

ปัจจุบัน ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ตลาดเกษตร ม.อ.โดยการบริหารงานของ ผศ.ทวีศักดิ์นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ขอความร่วมมือผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ.ว่าขอให้ใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถย่อยสลายได้ และลดปริมาณการใช้ภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก เพราะก่อให้เกิดผลด้านปริมาณขยะที่มีเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญกระบวนการย่อยสลายใช้ระยะเวลาเป็นร้อยๆ ปี ก่อให้เปิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

เราได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้จำหน่ายไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารทุกร้านค้า ๑๐๐% และถึงแม้จะยังคงมีถุงพลาสติกที่ยังคงมีความจำเป็นต้องใช้อยู่บ้าง แต่ก็สามารถลดปริมาณการใช้ลงไปได้บ้าง ซึ่งตลาดเกษตร ม.อ.ได้ทำการประชาสัมพันธ์อย่าต่อเนื่องถึงการรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการนำตระกร้า หรือถุงผ้ามาใส่อาหารที่ซื้อ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีเสมอมา    

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 มิถุนายน 2559 21:22 แก้ไข: 06 มิถุนายน 2559 09:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 anni, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ยินดีด้วยกับทีมงานคุณภาพของตลาดเกษตร ม.อ.

และเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรอื่นๆปฎิบัติตามด้วยค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.245.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ