นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 1114
ความเห็น: 0

รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ.

รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ.


วันเปิดรับสมัคร :  4 - 7 กรกฎาคม 2559

ประเภทสินค้า

 • ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้
 • อาหารว่าง
 • อาหารคาว ของชำ
 • อาหารทะเลสด เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา

ราคาเช่าพื้นที่ ต่อเดือน

ประเภทร้านค้า

 ราคา (บาท)  ต่อเดือน

จำหน่ายผัก ผลไม้ กรณีเป็นเกษตรกรปลูกเองได้มาตรฐาน Q

 

    1,200

จำหน่ายผัก ผลไม้ เกษตรกรไม่ได้มาตรฐาน Q  หรือ ซื้อมาจำหน่ายต่อ


    1,400

จำหน่ายอาหารว่าง

 

    1,400

จำหน่ายอาหารคาว อาหารทะเลสด

 

    1,700

บุคคลที่เป็นนายทุนจ้างผู้อื่นมาจำหน่าย

 

    2,200

      คุณสมบัติ

 • บุคคลทั่วไปที่สามารถมาจำหน่ายด้วยตนเอง
 • บุคคลทั่วไปที่เป็นนายทุนจ้างผู้อื่นมาจำหน่าย ต้องมาดูแลด้วยตนเอง และร่วมกิจกรรมของตลาดเกษตร ม.อ.
 • สามารถประกอบกิจการด้วยตนเองได้ทุกครั้งที่เปิดตลาดฯ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
 • ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
 • ต้องจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม และปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
 • หากเป็นเกษตรกร ต้องได้รับป้ายมาตรฐาน Q จะได้รับการพิจารณาก่อน
 • หากเป็นผู้ผลิตสินค้าด้วยตนเอง กลุ่มแม่บ้าน จะได้รับการพิจารณาก่อน
 • ผู้จำหน่ายที่จำหน่ายสินค้าที่มีรสชาดดี มีคุณภาพ ราคาถูกกว่ารายอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษและปฏิบัติตามข้อบังคับตลาดเกษตร ม.อ.
 • ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่าย ต้องเคยผ่านการอบรมหลักสุขาภิบาลอาหาร

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. หลักฐานแสดงตัวว่าเป็นเกษตรกร หรือกลุ่มแม่บ้าน
 4. ใบรับรองแพทย์
 5. รูปถ่ายสินค้า
 6. ตัวอย่างอาหารหรือสินค้า โดยขอให้บรรจุหีบห่อเสมือนขายจริง มาให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันสัมภาษณ์
 7. ผู้สมัครรายเก่า จะต้องนำหลักฐานการออมเงิน มายื่นต่อคณะกรรมการพิจารณา ในวันสัมภาษณ์

 

     กำหนดวันรับสมัครและสัมภาษณ์

วันที่ 4 - 7  กรกฎาคม  2559

เปิดรับสมัครร้านค้า

วันที่ 8  กรกฎาคม  2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์

วันที่ 11 - 15  กรกฎาคม  2559

เข้าสัมภาษณ์ พร้อมนำอาหารมาให้กรรมการพิจารณา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจำหน่าย

วันที่ 30 สิงหาคม 2559

ผู้มีสิทธิรายงานตัวด้วยตนเองและจับฉลากเลือกพื้นที่ หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ

วันที่ 1 กันยายน 2559

ผู้มีสิทธิจำหน่ายสินค้า จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ตลาดเกษตร ม.อ.

กำหนดเวลาการเช่าซุ้ม : กำหนด 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ช่วงเวลาการจำหน่าย :  จำหน่ายทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 19.30 น.  

 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 1. ค่าประกันสัญญาร้านค้า ในอัตรา 2 เท่าของค่าเช่ารายเดือน
 2. เครื่องใช้ไฟฟ้าจะคิดในอัตราเหมาจ่ายรายเดือน
 3. ใช้พื้นที่ด้านข้างของล็อค จำหน่ายสินค้า เพิ่มเงินอีก 1,000 บาท ต่อล็อค
 4. ผู้สมัครที่ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสุขาภิบาลอาหาร ให้เข้าอบรมได้ในวันพฤหัสบดีที่  11 สิงหาคม 2559 เวลา 17.30 น. ณ ห้อง 3305 คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรณีผู้สมัครรายเดิมที่มีผู้ช่วยจำหน่าย เช่น สามี ภรรยา บุตร ลูกจ้าง ที่ยังไม่เคยเข้าอบรมขอให้เข้าอบรมดังกล่าวด้วย

 


หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 มิถุนายน 2559 17:38 แก้ไข: 16 มิถุนายน 2559 18:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้, Ico24 เปตอง, และ Ico24 แมงปอ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.107.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ