นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 1359
ความเห็น: 0

รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ

รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ

รับสมัคร : วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2559 

สถานที่ : ห้อง 139 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 ประเภทรับสมัคร

* ข้าวแกง                    * เครื่องดื่ม

* ข้าวแกงอิสลาม           * ผลไม้

* อาหารตามสั่ง             * ขนมหวานและเบเกอรี่

* ก๋วยเตี๋ยว

* อาหารจานเดียว เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ข้าวขาหมู

วันรับสมัครและสัมภาษณ์

วันที่ 4 – 7  กรกฎาคม  2559

เปิดรับสมัครร้านค้า

วันที่ 8 กรกฎาคม  2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์

วันที่ 11 - 15  กรกฎาคม  2559

เข้าสัมภาษณ์ พร้อมนำอาหารมาให้กรรมการพิจารณา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจำหน่าย

วันที่ 30 สิงหาคม 2559

ผู้มีสิทธิรายงานตัวด้วยตนเองและจับฉลากเลือกพื้นที่ หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ

วันที่ 1 กันยายน 2559

ผู้มีสิทธิจำหน่ายสินค้า จำหน่ายสินค้าในพื้นที่โรงอาหาร

คุณสมบัติ

 1. บุคคลทั่วไปที่สามารถมาจำหน่ายด้วยตนเอง
 2. บคคลทั่วไปที่เป็นนายทุนจ้างผู้อื่นมาจำหน่าย ต้องมาดูแลด้วยตนเอง และร่วมกิจกรรมของตลาดเกษตร ม.อ.
 3. สามารถประกอบกิจการด้วยตนเองได้ทุกครั้งที่เปิดตลาดฯ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
 4. ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
 5. ต้องจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม และปฏบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
 6. ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่าย ต้องเคยผ่านการอบรมหลักสุขาภิบาลอาหาร


เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. หลักฐานแสดงตัวว่าเป็นเกษตรกร หรือกลุ่มแม่บ้าน
 4. ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 ฉบับ
 5. ตัวอย่างอาหารหรือสินค้า มาให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันสัมภาษณ์
 6. ผู้สมัครรายเก่า จะต้องนำหลักฐานการออมเงิน มายื่นต่อคณะกรรมการพิจารณา ในวันสัมภาษณ์

 

กำหนดเวลาการเช่าซุ้ม : กำหนด 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

 

ช่วงเวลาการจำหน่าย : จำหน่ายทุกวันจันทร์ – ศุกร์

อัตราค่าเช่า   เดือนละ 1,800 บาท   

 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 1. ค่าประกันสัญญาร้านค้า ในอัตรา 2 เท่าของค่าเช่ารายเดือน
 2. ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า ตามอัตราและมาตรวัดให้กับคณะทรัพยากรธรรมชาติ

เงื่อนไขและการควบคุม

 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ทางคณะฯ จะทำการตักเตือนในเบื้องต้น หากยังมีการละเลยอีก คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับคณะทรัพยากรธรรมชาติ
 2. ผู้สมัครที่ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสุขาภิบาลอาหาร ให้เข้าอบรมได้ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 17.30 น. ณ ห้อง 3305 คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรณีผู้สมัครรายเดิมที่มีผู้ช่วยจำหน่าย เช่น สามี ภรรยา บุตร คนงาน ยังไม่เคยเข้าอบรม ให้เข้าอบรมดังกล่าวด้วย

 

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 มิถุนายน 2559 18:10 แก้ไข: 16 มิถุนายน 2559 19:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ดำขำ, Ico24 บิวตี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.59.154
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ