นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 7508
comment: 0

การทำน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ

               
               การทำน้ำหมักชีวภาพเริ่มต้นจาก  ในปี พ.ศ.2526 ศาสตราจารย์ ดร.เทรูโอะ ฮิงะ แห่งมหาวิยาลัยริวกิว เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ได้คิดค้นการทำการเกษตรที่ปลอดสารเคมี และได้รวบรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดผลดี ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมากกว่า 80 ชนิด นำมาใช้ประโยชน์
 กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ประโยชน์ได้แบ่งเป็น
                กลุ่มที่ 1 กลุ่มจุลินทรีย์สร้างกรดน้ำนม มีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อรา และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดผลเสีย กลุ่มนี้ไม่ต้องการอากาศในการดำรงชีวิต ช่วยย่อยสลายเปลือกหุ้มเมล็ดทำให้พืชงอกเร็ว ได้แก่ แลคโต-บาซิลลัส และเสตรปโตคอกคัส
                กลุ่มที่ 2 กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน ทำหน้าที่ตรึงกาซไนโตรเจนจากอากาศและดิน มาผลิตเป็นสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช(โปรตีน กรดอะมิโน) ได้แก่  ไรโซเบียม
                กลุ่มที่ 3
กลุ่มจุลินทรีย์พวกรามีเส้นใย ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งการย่อยสลายของอินทรียวัตถุให้มีขนาดเล็กลง ทำให้พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทำงานได้ดีในสภาพที่มีอากาศ ทนความร้อนได้ดี  ใช้ทำเป็นหัวเชื้อในการผลิตเหล้า  ปุ๋ยหมัก หมักอัลกอฮอล์ ใช้เป็นตัวกำจัดโชเชื้อราที่เป็นสาเหตุแห่งโรครากเน่า ได้แก่ เชื้อราไตรโครเดอร์มา
                กลุ่มที่ 4 กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมัก ใช้เป็นหัวเชื้อในการผลิตปุ๋ยหมัก กระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์กลุ่มที่ 2 ให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น ช่วยลดการพังทลายของดิน  ช่วยบำบัดมลพิษจาดน้ำเน่าเสีย ได้แก่ ยีสต์
                กลุ่มที่ 5 กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ทำหน้าที่สังเคราะห์สารอินทรีย์ให้กับดิน เพิ่มประสิทธิภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ประโยชน์
1.       ต่อต้านการทำงานของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น  แก๊สไข่เน่า ทำให้ขยะมีกลิ่นหอม รสเปรี้ยว เปลรายนขยะเป็นปุ๋ยชั้นดี
2.       ในพืช ทำให้การดูดซึมธาตุอาหารของพืชดีขึ้น โดยขบวนการสังเคราะห์แสง
3.       ในแมลง แมลงศัตรูพืชไม่ชอบพืชที่ใช้อี เอ็ม. ในการผลิต
4.       ในสัตว์ สามารถนำมาผสมน้ำให้สัตว์บก สัตว์น้ำกิน จะทำให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยไม่ต้องใช้ปฏิชีวนะ
5.       ในมนุษย์ ราดห้องน้ำ ห้องส้วมที่มีกลิ่นเหม็น
6.       ป้องกันโลหะรวมตัวกับออกซิเจน ทำให้เหล็กไม่เป็นสนิม แก้ปัญหาน้ำเป็นฝ้า
7.       ผสมน้ำในหม้อน้ำรถยนต์ทำให้หม้อน้ำไม่เป็นสนิม
 1.การขยายจุลินทรีย์ อีเอ็ม 1.1 การทำอี.เอ็ม.ขยาย(รุ่น 1) 
สูตร                 -หัวเชื้อ อีเอ็ม.                    ลิตร
           -กากน้ำตาล(โมลาส)                           1            ลิตร
           -น้ำสะอาด                                          20           ลิตร
วิธีทำ 
    
1.นำหัวเชื้อ อีเอ็ม.โมลาสและน้ำสะอาด คนให้เข้ากัน
                             
  
 2.ใส่แกลลอนหรือภาชนะที่มีฝาปิด เก็บไว้ในที่ร่มไม่ให้โดนแสงแดด
    3.เขย่าทุกวัน  หมักเป็นระยะเวลา  3 วันก็สามารถนำไปใช้ได้
วิธีใช้      ผสมน้ำสะอาดอัตรา 1 ต่อ 200 ฉีดพ่นหรือราดบนผิวดิน

1.2.การทำอีเอ็ม.ขยาย(รุ่น 2)
สูตร
                  -อีเอ็ม.ขยาย(รุ่นที่ 1)             1          ลิตร
     -กากน้ำตาล(โมลาส)                          1              ลิตร
    -น้ำสะอาด                                            100         ลิตร

วิธีทำ      เหมือนกับ อีเอ็ม
วิธีใช้      เหมือนกับ อีเอ็ม 1
2.การทำน้ำหมักขับไล่แมลง
สูตร         หัวเชื้อ                                 1              ลิตร
                           กากน้ำตาล(โมลาส)            1              ลิตร
                           เหล้าขาว                             1              ขวด(750 ซีซี.)
                           น้ำส้มสายชู                         1              ขวด(750ซีซี.)
3.การทำฮอร์โมนจากผลไม้สุก
สูตร          กล้วยน้ำว้าสุก                                 กก.
                           มะละกอสุก                         2              กก.
                           ฟักทองแก่จัด                      2              กก.
                         น้ำสะอาด                             5             ลิตร

4.การทำน้ำสกัดจากพืช(หัวเชื้อ)
สูตร        สับปะรด               3 กก.
                กากน้ำตาล            1 กก.
วิธีทำ      1.สับหรือบดสับปะรดให้ละเอียด
                2.คลุกเคล้าสับปะรดและกากน้ำตาลให้เข้ากัน
                3.ใส่ภาชนะที่มีฝาปิด
วิธีใช้  ผสมน้ำพ่น 1 ต่อ 200   
5.      การทำน้ำหมักหอยเชอรี่
สูตร        หอยเชอรี่              10 กก.
                กากน้ำตาล            3  ลิตร
                EM หัวเชื้อ            1  ลิตร
                รำละเอียด             1  กก.
วิธีทำ      1.  บดหอยให้ละเอียด
2.       นำส่วนผสมมาคลุกเคล้ากัน
3.       หมักในถังมีฝาปิด  14  วัน
4.       นำน้ำมาใช้ได้
6.  การทำน้ำหมักซาวข้าว
สูตร        น้ำซาวข้าว            1  ลิตร
                จุลินทรีย์ EM        5  ซีซี
                กากน้ำตาล            5  ซีซี
วิธีทำ      1.  นำส่วนผสมคนให้เข้ากัน
2.       ใส่แกลลอน  หมัก 5 วัน  3 วันให้เขย่า
วิธีใช้      ผสมน้ำพ่น 1 ต่อ 200  
 
7.  การทำปุ๋ยหมักมูลสัตว์
สูตร        1. มูลสัตว์              1,000  กก.
                2.  แกลบดำ           1,000  กก.
                3.  แกลบดิบ          1,000  กก.
                4.  รำละเอียด        10  กก.
                5.  EM                    1  ลิตร
                6.  กากน้ำตาล       1 ลิตร
                7.  น้ำสะอาด        100 ลิตร
ขอขอบคุณ  ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 27 เมษายน 2554 11:45 แก้ไข: 27 เมษายน 2554 12:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.213.192.104
Message:  
Load Editor
   
Cancel or