นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2462
ความเห็น: 0

“ผักไฮโดรโพนิกส์ ปลูกง่าย ให้ผลผลิตคุ้มค่า”

การผลิตพืชไร้ดินที่ใช้ต้นทุนในการผลิตไม่มากนัก อีกทั้งยังได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ที่สำคัญคือไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลผลิตปลอดภัย

 

 

 

           การปลูกพืชไร้ดินเป็นการปลูกพืชชนิดหนึ่งโดยการนำเทคโนโลยี  และเครื่องมือจากต่างประเทศมาเพื่อใช้ร่วมกับการทำการเกษตรในแบบของเกษตรกรไทย  แต่กับราคาของเทคโนโลยีและเครื่องมือเหล่านั้นที่มีราคาสูงเกินไป  อีกทั้งการปลูกพืชในดินของเกษตรกรไทยเป็นเวลานานทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย  ทั้งดินเค็ม  ดินเปรี้ยว  หรือแมลงศัตรูพืชทำให้เกษตรกรหันมาใช้สารเคมีเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน  จึงมีการคิดค้นและดัดแปลงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อนำมาประกอบการปลูกพืชไร้ดิน  โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อได้ในท้องถิ่น  ไม่ว่าจะเป็นท่อพีวีซีขนาดต่างๆ  แผ่นโฟม  พลาสติกใส  เป็นต้น  พร้อมทั้งใช้ระบบน้ำวนไหลผ่านรากพืชและใส่ธาตุอาหารที่พืชต้องการลงในถังน้ำ  ซึ่งเป็นการผลิตพืชไร้ดินที่ใช้ต้นทุนในการผลิตไม่มากนัก  อีกทั้งยังได้ผลผลิตที่ดี  มีคุณภาพ  ที่สำคัญคือไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช  ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลผลิตปลอดภัย

 

ข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 

 1. สามารถปลูกพืชได้ทั้งปี  และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตให้สูงขึ้นกว่าแบบเก่า 50-100 เปอร์เซ็นต์
 2. ดูแลได้ง่าย  เพราะระบบค่อนข้างสะดวกต่อการควบคุม  อีกทั้งการป้องกันโรคและแมลงสามารถทำได้ง่าย  และไร้ปัญหาในการกำจัดวัชพืชในพื้นที่ปลูกด้วย
 3. ประหยัดน้ำและปุ๋ย  เพราะสามารถควบคุมได้ตามที่พืชต้องการ
 4. ไม่ต้องไถพรวน  ช่วยให้ลดการทำลายหรือชะล้างหน้าดิน
 5. พืชเจริญเติบโตและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วกว่าการปลูกในดิน  เนื่องจากพืชได้รับธาตุอาหารต่างๆ ครบถ้วนในสัดส่วนที่พอเหมาะและตลอดเวลาที่พืชต้องการ  ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและรสชาติดี
 6. ได้ผลผลิตที่สะอาด  ถูกหลักอนามัย  ปลอดภัยจากสารพิษ  เนื่องจากเป็นการปลูกในโรงเรือนที่คลุมด้วยตาข่ายหรือมุ้งมิดชิดจึงไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
 7. สามารถพัฒนาการปลูกไปในเชิงพาณิชย์ได้
 8. ใช้พื้นที่ในการปลูกพืชน้อย  เพราะปลูกพืชได้หนาแน่นกว่าปลูกในดิน  อีกทั้งยังปลูกต่อได้ทันที  หลังจากการเก็บเกี่ยวครั้งแรก

 

ข้อเสียของการปลูกพืชไร้ดิน 

 1. ข้อเสียที่สำคัญที่สุด  คือ  เป็นระบบที่มีราคาแพง  เนื่องจากประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมายและมีราคาแพง
 2. จะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญ  และประสบการณ์มากพอสมควรในการควบคุมดูแล
 3. มีโอกาสเกิดโรคที่มาจากน้ำได้ง่ายและยากต่อการควบคุม  โดยเฉพาะการปลูกในสารละลายไม่ว่าจะเป็นระบบหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน  ถ้ามีการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบรากจะมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและยากต่อการป้องกันกำจัด  เพราะพืชแต่ละต้นใช้สารละลายในแหล่งเดียวกัน  เชื้อจะระบาดไปทั่วระบบในเวลาอันสั้นโดยติดไปกับสารละลาย

 

ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 การปลูกพืชไร้ดิน  กับการปลูกพืชในดิน  มีความเหมือนกันตรงที่การนำสารละลายธาตุอาหารมาละลายโดยใช้ธาตุที่เหมาะสมต่อความต้องการของพืช  แต่มีส่วนที่ต่างกันตรงที่ปลูกในดิน  จำเป็นต้องอาศัยจุลินทรีย์มาเปลี่ยนเป็นรูปของธาตุอาหาร  บางครั้งหากมีธาตุที่เป็นโลหะ  เช่น  ตะกั่ว  แคดเมียม  ดีบุก  ที่เป็นพิษต่อร่างกาย  จุลินทรีย์จะเปลี่ยนเป็นรูปที่พืชดูดธาตุที่เป็นพิษเข้าไปได้แต่การปลูกพืชไร้ดินนั้นสามารถควบคุมธาตุทีมีความจำเป็นเฉพาะต่อการเจริญเติบโตของพืชและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเท่านั้นได้

 

 


ข้อมูลโดย

: คุณปฐมพงศ์  วงษ์เลี้ยง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  ฝ่ายวิจัยและบริการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  และวารสารเกษตรกรก้าวหน้า  ฉบับที่ 16 มกราคม 2555 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 มีนาคม 2555 09:37 แก้ไข: 23 มีนาคม 2555 09:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 น้ำขิง, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 ปราณี .
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ