นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 17286
ความเห็น: 14

ปลาชะโดในบ่อดิน...สัตว์เศรษฐกิจเลี้ยงเพื่อส่งออก

 

               

          ปลาชะโด  เป็นสัตว์ประมงน้ำจืดอีกประเภทหนึ่งที่ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง  เกษตรกรเลี้ยงเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะต่างประเทศ  ทั้งตลาดในประเทศมาเลเซีย  และประเทศสิงคโปร์  แม้ว่าต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสูง  แต่ด้วยราคาต่อกิโลกรัมที่ค่อนข้างแพง  และมีการตลาดรองรับที่แน่นอน  จึงทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสามารถถอนทุนได้เร็ว  ที่สำคัญปลาชะโดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย  ทนต่อสภาพแวดล้อมในรูปแบบต่างๆได้ดี  โดยเฉพาะโรคที่เกิดกับปลามีน้อยมาก

               ปลาชะโด  เป็นปลาน้ำจือขนาดใหญ่อยู่ในวงศ์เดียวกับปลาช่อน  จัดเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงศ์นี้  โดยมีขนาดโตเต็มที่ได้ถึง 1 เมตร  หรือ 1.5 เมตร  น้ำหนักตัวถึง 20 กิโลกรัม  มีรูปร่างลำตัวค่อนข้างกลมยาว  พื้นลำตัวสีน้ำตาลอมเขียว  มีลายประสีดำกระจายทั่วตัว  ภายในปากมีฟันแหลมคม  เมื่อยังเป็นปลาขนาดเล็กจะยังมีลำตัวเป็นสีน้ำตาล  และมีแถบสีดำ  ส้ม  และเหลือง  พาดตามความยาวของลำตัว 2 แถบ  บริเวณหางมีสีแดงสด  เมื่อเริ่มเติบโตขึ้นมาสีจะเริ่มจางหายกลายเป็นสีเขียวอมน้ำตาล  คล้ายสีของเปลือกแมลงภู่  ชะโดมีชื่อเรียกเมื่อมีสีเขียวอมน้ำตาลว่า “ปลาแมลงภู่”  ตามสีของลำตัวเมื่อโตเต็มวัย  นอกจากจะเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในวงศ์นี้แล้ว  ยังมีนิสัยดุร้ายที่สุดด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูผสมพันธุ์  ปลาตัวผู้ซึ่งทำหน้าที่ดูแลไข่และตัวอ่อน  จะกัดและทำลายสัตว์ทุกชนิดที่ผ่านเข้ามาใกล้รัง  ไม่เว้นแม้กระทั่งมนุษย์   จึงมีผู้ถูกชะโดทำร้ายบ่อยๆ ฤดูผสมพันธุ์อยู่ในช่วงเดือน  กรกฎาคม – กันยายน

                  ปลาชะโด  เป็นปลาที่สามารถพบได้ทุกภาคทั่วประเทศ  และพบในประเทศใกล้เคียง  เช่น  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ตอนใต้ของจีน  และประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สำหรับในประเทศไทย  มีการเลี้ยงในกระชังตามแม่น้ำสายใหญ่ๆ เช่น  แม่น้ำเจ้าพระยา  แม่น้ำสะแกกรัง  อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์  เขื่อนวชิราลงกรณ์  และการเลี้ยงในบ่อดิน

                  หลังจากที่ซื้อลูกพันธุ์ปลาที่มีขนาดลำตัวประมาณ 1 นิ้ว  ให้ทำการเลี้ยงลูกปลาในบ่อขุนให้ลูกปลาที่รับมามีขนาด 5-6 นิ้วก่อนจะปล่อยลงบ่อใหญ่  โดยในขณะที่ทำการขุนลูกปลาจะให้อาหารเป็นลูกไรและปลาสับละเอียด  วันละ 3 – 4 มื้อ  ใช้ระยะเวลา 30 – 45  วัน  จากนั้นก็สามารถปล่อยพันธุ์ปลาลงบ่อเลี้ยงขนาดใหญ่ได้  มื้อของอาหารจะลดลงตามการเจริญเติบโต  ยิ่งปลาโตขึ้นก็จะลดจำนวนมื้ออาหารลงเหลือวันละ 1-2 มื้อ  โดยอาหารที่ใช้เลี้ยงเป็นหัวปลากระป๋องที่ได้มาจากโรงงานผลิตปลากระป๋องและปลาเป็นตัวผสมอยู่ด้วย  ราคาหัวปลาอยู่ที่กิโลกรัมละ 7-8 บาท  ปลาตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 13.00 บาท  อัตราการกินในพื้นที่ 30 ไร่อยู่ที่ 6-7 ตันต่อวัน  กินได้มากสุด 9-10 ตันต่อวัน  ข้อสำคัญของการเลี้ยงปลาชะโดในบ่อดินที่สำคัญต้องมีระบบการหมุนเวียนน้ำได้ดี  น้ำต้องสามารถหมุนเวียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เพราะปลาชะโดกินเหยื่ออาหารสด  ถ้าน้ำไม่มีการไหลเวียนน้ำจะเน่าเสียได้ง่าย  เรื่องโรคในปลาชะโดไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากปลาชะโดแข็งแรง  และเป็นปลาที่ทนทาน  จะมีบ้างในโรคดีซ่าน  พยาธิภายนอก  โดยสังเกตจากผิวที่ตัวปลาจะเป็นลาย  วิธีการรักษาให้เชื้อจุลินทรีย์คลุกเคล้าผสมกับเหยื่อหัวปลา  อาจต้องใช้ยาปฏิชีวนะบ้างในบางครั้ง  ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 12-15 เดือน  การจับปลาเมื่อพร้อมขายใช้วิธีการลากอวนขึ้นจากน้ำประมาณวันละ 20 ตัน  ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนกว่าๆจึงสามารถจับปลาได้หมดบ่อ

                การรับซื้อปลามีจากตลาดในประเทศและต่างประเทศ  หลักๆจะเป็นตลาดต่างประเทศ  โดยตลาดต่างประเทศที่ส่งออกไปยัง มาเลเซีย  สิงคโปร์  ซึ่งจะมีบริษัทมารับถึงหน้าบ่อ  ขนาดของปลาตลาดต่างประเทศจะนิยมขนาดใหญ่ที่มีขนาดตั้งแต่ 2.5 -3 กิโลกรัมขึ้นไปจนถึง 5-6 กิโลกรัม  ราคาล่าสุดอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 73 บาท  ราคาจะแล้วแต่ถ้าช่วงไหนมีจำนวนปลามาก  ราคาอาจจะลดลงบ้าง  ในขณะที่ตลาดในประเทศจะนิยมขนาดไม่ใหญ่มากนัก  อยู่ที่ 2.5 – 3 กิโลกรัม

                จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าปลาชะโดมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี  เลี้ยงง่าย  โรคต่างๆ ก็ไม่ค่อยมีมารบกวน  ปัญหาหลักของการเลี้ยงปลาชะโดที่ต้องคำนึงถึง  คือ  เงินทุน  เนื่องจากในการเลี้ยงปลาชะโดต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง  โดยเฉพาะค่าอาหาร  อีกทั้งต้องมีแหล่งซื้ออาหารสดที่สามารถมีอาหารให้เราอย่างต่อเนื่อง  ค่าอาหารร้อยละ  95 ของต้นทุน  ที่เหลือเป็นค่าพันธุ์ปลา  ค่าจัดการบ่อและค่าบริหารจัดการต่างๆ  ค่าแรงงาน  ค่าน้ำค่าไฟ  ค่าสารเคมี  โดยต้นทุนการเลี้ยงปลาชะโด 10,000 ตัวอยู่ที่ประมาณ 1.2 ล้านบาท  ซึ่งรวมค่าบริหารจัดการทุกอย่างไว้แล้ว  นับว่าเป็นเป็นต้นทุนที่สูงทีเดียวแต่ผลกำไรที่น่าก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงอย่างมากเช่นกัน

 

 

 


ข้อมูลโดย: คุณพีระพงษ์  อวยพร  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ. จากวารสารเกษตรกรก้าวหน้า  ปีที่ 3 ฉบับที่ 25  ตุลาคม  2555.
เรียบเรียงโดย: กลุ่มงานบริการวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โทรศัพท์ (074) 286059-60 โทรสาร (074) 558803 , Email address: yaowalak.c@psu.ac.th

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 มกราคม 2556 10:09 แก้ไข: 04 กุมภาพันธ์ 2556 08:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ [IP: 192.168.39.101]
02 กุมภาพันธ์ 2556 16:32
#83860

เรียนคุณเยาวลักษณ์

ผมขอเสนอแนะให้บอกที่มาของแหล่งข้อมูลที่คัดลอกหรือเรียบเรียงมานำเสนอด้วย เพื่อ

1. ให้เกียรติแก่เจ้าของความรู้

2. บอกให้ผู้อ่านหรือผู้ที่จะลองทำตามสาระที่นำเสนอนี้ทราบว่า

2.1 ไม่ใช่สาระที่เราได้ลองทำหรือวิจัยเอง เราไม่ต้องรับผิดชอบหากทำแล้วเกิดความเสียหายหรือไม่ประสบความสำเร็จ

2.2 แหล่งที่มาของข้อมูลจะทำให้ผู้อ่านตัดสินใจได้ว่าน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหน ข้อมูลเก่าล้าสมัยหรือทันสมัย ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการลงทุน เช่น ต้นทุนในการเลี้ยงปลาชะโด 10000 ตัว ประมาณ 1.2 ล้านบาทนั้น หากเป็นข้อมูลเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ก็อาจสูงกว่า 1.2 ล้านบาทแล้วในการลงทุนปัจจุบันนี้

Ico48
Marky (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
04 กุมภาพันธ์ 2556 08:43
#83891

เรียน อ. สมหมาย

ขอบคุณค่ะ ดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วค่ะ

Ico48
อภิชาติ [IP: 110.49.250.148]
30 กรกฎาคม 2556 14:19
#91117

อยากทราบตลาดและสถานที่รับซื้อปลาครับ

เพราะเท่าที่ผมหาข้อมูลมาตอนนี้ไม่มีที่ไหนรับซื้อแล้วครับ

ยังไงโทรหาผมนะครับ0812965429

Ico48
สุทินมุทินศรีโกศักดิ์ [IP: 14.207.189.61]
02 กันยายน 2556 23:50
#92392

ขอเบอร์โทรและที่อยู่สถานที่ขายปลาชะโดครับผบด่วนมาก087-1000660สุทิน

Ico48
ธี [IP: 115.67.101.114]
12 พฤศจิกายน 2556 19:14
#94326

การเตรียมบ่อยังไงคับ

Ico48
จำนง [IP: 115.67.165.38]
14 ธันวาคม 2556 11:35
#94811

ใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปเลี้ยงได้หรือไม่ครับ

ลูกพันธ์พอหาได้จากที่ไหน

ฝึกลูกปลาใช้อาหารเม็ดได้ไม๊ครับ

ขอบคุณมาก

Ico48
ปลา [IP: 125.27.213.164]
07 มีนาคม 2557 22:48
#96482

ใช้อาหารสดเลี้ยงจะดีกว่าครับ สนใจติดต่อได้ผมส่งโดยตรง

Ico48
แขก [IP: 125.27.147.63]
07 กรกฎาคม 2557 19:18
#98992

รับซื้อเกล็ดปลาชะโดจำนวนมาก สนใจติดต่อ โทร 0817634455 เพชรบุรี

Ico48
บี [IP: 171.101.11.68]
11 กันยายน 2557 09:45
#99871

สวัสดีครับ. อาจาร์ย. ผมขอนอกเรื่องหน่อยนะครับ

ผมทำอาชีพเกี่ยวกับ ทำเหยื่อปลอม ตกปลา ช่อน ชะโด อ่ะครับ. อ. พอรู้ไหมครัลที่ไหนมีบ่อเลี้ยงปลาชะโดบ้างไหมครับ. ผมยากเข้าไปขอเค้าตกอ่ะครับ จะคิดค่าบริการ แบบไหนก้อได้ครับ. ปลาที่ตกได้ทั้งหมด ผมไม่เอาครับ ปล่อยคืนบ่อทั้งหมดครับ ผมต้องการแค่ ถ่ายรูปอ่ะครับ. เบอร์ติดต่อครับ 0867737721

รบกวน อ. ช่วยให้นำแนะนำหน่อยนะครับ.

ขอบคุณครับ

Ico48
Marky (Recent Activities)
11 September 2014 15:49
#99875

สอบถามเพิ่มเติมคุณบีนะคะ ไม่ทราบว่าคุณบีอยู่แถวไหนคะ จะได้แนะนำให้ถูกค่ะ ขอบคุณค่ะ

Ico48
แนน [IP: 1.47.37.171]
28 ตุลาคม 2558 12:55
#104120

จะซื้อปลาชะโดจำมากต้องติดต่อที่ไหนค่ะ ช่วยติดต่อกลับ 0619437682

Ico48
ชะโด [IP: 171.101.215.212]
10 พฤษภาคม 2559 00:17
#105044

เหยื่อปลาชะโด::Id line:: cooperseven

Ico48
เล็ก นิดเดียว [IP: 182.232.168.39]
19 กรกฎาคม 2559 12:49
#105344

เลี้ยงในบ่อปูนได้ใหมครับ

Ico48
โอ๊ต [IP: 1.46.40.4]
21 ตุลาคม 2559 14:55
#105635

ต้องการขายชะโดหน้าบ่อ

ขนาด 1.3 - 2 กิโลกรัม

มีประมาณ 15 ตัน

สนใจติดต่อ 087-6774499.081-0652299

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ