นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1395
ความเห็น: 1

หลักการจัดการลุ่มน้ำเพื่อวางแผนรับมือภัยพิบัติ

            “หลักการจัดการลุ่มน้ำ” หมายถึง  การจัดการพื้นที่  เป็นการวางแผนเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อน้ำน้อยท่สุด  หรือให้ผลกระทบเบาบางลง  หรือหมดสิ้นไป  การจัดการลุ่มน้ำให้มีความยั่งยืนไดเ  ต้องเข้าใจการจัดการพื้นที่ป่าธรรมชาติ  ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ  การดูแลรักษาป่าเสื่อมโทรม  การชะล้างพังทลายในพื้นที่  กำหนดมาตรการป้องกันการบุกรุกทางน้ำธรรมชาติหรือป้องกันการปรับสภาพถมที่ขวางทางน้ำเป็นบริเวณกว้าง  การให้ความรู้ภายในชุมชนด้วยกันเอง  เป็นต้น

การจัดการลุ่มน้ำ  มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ  คือ

  1.  เพื่อควบคุมปริมาณน้ำ  หมายถึง  จะควบคุมปริมาณน้ำที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปได้อย่างไร
  2. เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำ  หมายถึง  จะควบคุมคุณภาพน้ำทั้งทางฟิสิกส์  เคมี  และชีวะ  ให้เหมาะสมกับการอุปโภคบริโภคได้อย่างไร
  3. เพื่อควบคุมช่วงการไหลของน้ำ  หมายถึง  หากลุ่มน้ำใดมีช่วงของการไหลของน้ำที่ไม่เหมาะสม  ต้องทำให้ลุ่มน้ำนั้นมีการระบายน้ำลงคลองในหน้าแล้ง  ให้มีช่วงการไหลได้ยาวนานขึ้นหรือไหลได้ครอบคลุมทั้งปี

 


ข้อมูลโดย: ผศ. ดร. ปราโมทย์  แก้ววงศ์ศรี  ภาควิชาธรณีศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 พฤษภาคม 2556 10:51 แก้ไข: 14 พฤษภาคม 2556 10:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยั่งยืนไดเ  ต้องเข้าใจ

น่าจะมีเรื่องราวต่อนะครับ เหมือนเนื้อหายังขาด ๆ อยู่ ไม่มีเรื่องการรับมือภัยพิบัติ

อิอิอิ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ