นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2409
ความเห็น: 0

ความเป็นไปได้ในการปลูกหน้าวัวเป็นการค้าในภาคใต้

 

                  หน้าวัวสามารถปลูกได้เกือบทุกพื้นที่ในบ้านเรา แต่ทั้งนี้ต้องเลือกพันธุ์ที่มีความเหมาะสมสามารถทนทานต่อสภาพพื้นที่นั้น ๆ ได้ หน้าวัวเป็นไม้ตัดดอกอีกชนิดหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในตลาดโลก  แม้ว่าหน้าวัวจะเพิ่งก้าวเข้าสู่วงการไม้ดอกโลกไม่นานแต่ก็ก้าวได้ค่อนข้างเร็ว นอกจากหน้าวัวจะผลิตเป็นไม้ตัดดอกแล้วยังสามารถผลิตเป็นไม้กระถางได้
                  หน้าวัวนับเป็นไม้เมืองร้อนที่มีความสำคัญอันดับ 2 รองจากกล้วยไม้ ตลาดหน้าวัวที่สำคัญของโลกคือ อเมริกาและยุโรป  หน้าวัวเป็นไม้ดอกที่มีศักยภาพสูง มีโอกาสขยายสู่ตลาดต่างประเทศในอนาคต หน้าวัวในบ้านเราจึงมีโอกาสพัฒนาอีกมาก ในระยะหลายปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวในประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งการผลิตและการตลาด และเชื่อว่าอัตราการบริโภคยังสามารถเพิ่มได้อีก หากมีการส่งเสริมและให้ความสำคัญในการนำไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น

       ขณะเดียวกันปริมาณการใช้ในตลาดโลกก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและประเทศไทยก็มีโอกาสเช่นกันที่จะผลิตป้อนตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ยังมีการปลูกไม่มากนัก และยังมีการนำเข้าอยู่ ทั้งสิงคโปร์และฮ่องกง ซึ่งนำเข้าหน้าวัวจากประเทศในแถบแคริเบียน อีกประเทศ  คือ  ญี่ปุ่นซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าดอกหน้าวัวจากฮาวายและหมู่เกาะเมอริเซียส ถือเป็นตลาดใหญ่ของหน้าวัวในภูมิภาคเอเซีย หลายประเทศจึงหวังเจาะตลาดญี่ปุ่นรวมทั้งประเทศไทยด้วย ขณะนี้การเปิดตลาดหน้าวัวในต่างประเทศได้เริ่มไปบ้างแล้ว โดยผู้ส่งออกกล้วยไม้หลายรายส่งหน้าวัวไปทดลองตลาดพร้อมกับกล้วยไม้ ปัจจุบันตลาดโลกเริ่มรับรู้แล้วว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตหน้าวัวตัดดอก ไทยจึงต้องยกระดับคุณภาพของดอกหน้าวัวให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของตลาดเสียก่อนจึงจะเข้าไปแข่งกับเจ้าเดิมที่ครองตลาดอยู่ก่อนแล้ว

             สถานการณ์หน้าวัวไทย มีการตื่นตัวและขยายการผลิตอย่างชัดเจนเมื่อไม่กี่ปีมานี้ เนื่องจากช่วงที่ไม้ดอกชนิดนี้กำลังเติบโตในตลาดโลกนั่นเอง การขยายพื้นที่ปลูกหน้าวัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นไปอย่างช้า ๆ เนื่องจากต้นทุนโรงเรือนและการปลูกค่อนข้างสูง  ตลาดดอกหน้าวัวในบ้านเรา แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ลูกค้าจัดทำพวงหรีดดอกไม้และร้านดอกไม้ต่าง ๆ ปริมาณที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นร้านพวงหรีด ซึ่งเน้นดอกหน้าวัวสีสดใส เช่น สีแดง เขียว ขาว และส้ม ปริมาณการใช้ในส่วนนี้ค่อนข้างคงที่ การขยายตัวไม่สูงมากแต่หากมีการประชาสัมพันธ์การใช้หน้าวัวแทนดอกไม้นำเข้าอื่น ๆ ก็จะทำให้อัตราการขยายตัวของตลาดหน้าวัวเพิ่มขึ้นได้อีก ผู้ผลิตมีการขายตรงไปยังร้านดอกไม้ โรงแรม ตลาดในท้องถิ่นหรือในพื้นที่ต่างจังหวัด การที่เกษตรกรไม่รวมตัวกันทำให้ยากต่อการรวบรวมดอกหน้าวัวเข้ามายังส่วนกลาง ส่วนการส่งออก ยังมีจำนวนไม่มากนัก แหล่งผลิตหน้าวัวของไทย ค่อนข้างกระจัดกระจายพอสมควรอาจเป็นเพราะหน้าวัวสามารถปลูกได้ดีแทบทุกภาคในสภาพแวดล้อมของเมืองไทย เช่น เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง เพชรบูรณ์ เลย หน้าวัวในเขตภาคเหนือค่อนข้างจะได้เปรียบในเรื่องของสภาพอากาศที่หนาวเย็นซึ่งทำให้หน้าวัวมีคุณภาพค่อนข้างดี คือดอกมีขนาดใหญ่และสีจัดกว่าที่ปลูกเลี้ยงในภาคอื่น 

             จึงเห็นได้ว่าโอกาสการเพาะเลี้ยงหน้าวัวเพื่อเป็นการค้าในภาคใต้นั้นยังมีโอกาสความเป็นไปได้สูง อยู่ที่การจัดการในหลาย ๆ ด้าน เช่น

ต้นพันธุ์:
 รัฐควรส่งเสริมการวิจัยและการผลิตต้นกล้าเพื่อให้ได้ต้นกล้าราคาไม่สูงจนเกินไปและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นต้นกล้าที่ปลอดโรค เนื่องจากมีงานวิจัยหลายชิ้นที่กล่าวว่าเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. diffenbachiae สาเหตุโรคใบไหม้สามารถติดไปในเนื้อเยื่อพืชได้โดยที่พืชไม่แสดงอาการโรค เมื่อนำต้นกลับไปปลูกในโรงเรือนที่ปลอดโรคพืชก็ยังแสดงอาการโรคได้


ด้านการจัดการโรงเรือนให้เหมาะสมกับพืช: ส่วนใหญ่เกษตรกรมีความรู้ความชำนาญดีอยู่แล้ว ควรให้ความรู้เรื่องการจัดการโรงเรือนให้ปลอดต่อโรค โดยเฉพาะโรคใบไหม้ของหน้าวัวซึ่งระบาดและทำความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรผู้ปลูกหน้าวัวสายพันธุ์ที่นำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งนอกเหนือจากการใช้สารเคมีกำจัดแล้ว การนำต้นพืชที่เป็นโรคออกจากโรงเรือนในกรณีที่ปลูกในกระถาง หรือการตัดใบที่เป็นโรคด้วยมีดที่แช่ในแอลกอฮอล์ 70 % หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งจะช่วยลดปริมาณเชื้อและลดการระบาดได้ นอกจากนั้นไม่ควรปลูกพืชในวงศ์ Araceae ตัวอื่น ๆ เช่น สาวน้อยประแป้ง ฟิโลเดนดรอน บอนสี เขียวหมื่นปี และเงินไหลมาในโรงเรือนเดียวกันเนื่องจากเชื้อเข้าทำลายพืชเหล่านี้ได้เช่นกัน

ด้านการตลาด:
 ควรศึกษามาตรฐานและความนิยมของผู้บริโภคทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประทศเพื่อผลิตให้ได้มาตรฐานของตลาดนั้น ๆ และมีปริมาณเพียงพออย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการส่งออกและนำเข้าของแต่ละประเทศ จะเห็นได้ว่ายังมีช่องว่างสำหรับตลาดการส่งออกหน้าวัวของไทย เพียงแต่ต้องศึกษาตลาดให้ชัดเจน และภาคใต้ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่สามารถผลิตหน้าวัวที่มีคุณภาพไม่แพ้ที่อื่น ๆ

 

 


ขอบคุณข้อมูลจาก: ผศ. เสมอใจ ชื่นจิตต์ 
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กรกฎาคม 2556 09:43 แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2556 09:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ