นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1124
ความเห็น: 1

เข้าหน้าแล้ง: เกษตรกรควรดูแลสวนยางอย่างไร

 

          ช่วงฤดูร้อน  จะมีกระแสลมที่พัดแรง  ประกอบกับแสงแดดที่แผดกล้า  อุณหภมูมิที่สูงขึ้นจนแทบจะละลาย  เป็นสาเหตุให้ดินแห้ง  ขาดความชุ่มชื้น  ก่อผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืช  ในช่วงนี้จึงนับเป็นช่วงที่สำคัญที่อาจสร้างความเสียหายแก่สวนยางได้จากหลายๆสาเหตุ  หากขาดการดูแลจัดการที่ดีพอ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนยางพาราปลูกใหม่  และสวนยางเล็ก  อายุไม่เกิน 3 ปี

          การจัดการสวนยางที่ดีควรเริ่มเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆ  ล่วงหน้า  ก่อนเข้าสู่ช่วงแล้งประมาณ 1 เดือน  ขณะที่ดินทีมีความชุ่มชื้นอยู่สูง  เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  ด้วยการกำจัดวัชพืชในสวนยาง  พร้อมทำแนวกันไฟ  หาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาคลุมโคนต้นยาง  ตัดแต่งกิ่งเพื่อลดแรงต้านลม  เป็นต้น

  •  การทำแนวกันไฟ:

แนวกันไฟ  เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันไฟซึ่งลุกลามมาจากบริเวณข้างเคียงได้  การทำแนวกันไฟทำได้ด้วยการไถ  หรือขุดถากวัชพืช  และเก็บเศษซากพืชออกให้หมด  เป็นแนวกว้างประมาณ 3 – 5 เมตร  รอบบริเวณสวนยาง  หากสวนยางมีขนาดใหญ่  ควรทำแนวกันไฟทุกๆ 100 เมตร

  • กำจัดวัชพืชในสวนยาง

ภายในสวนยาง  ระหว่างแถวยาง  ที่มีวัชพืชขึ้นสูงและหนาแน่น  ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาควรใช้วิธีถาก  หรือหวดชิดดิน  แล้วเก็บเศษซากวัชพืชออกไป  ไม่ควรใช้วิธีฉีดพ่นสารเคมี  เนื่องจากวัชพืชที่ยืนต้นแห้งตาย  จะเป็นเชื้อไฟอย่างดี  หากมีไฟลามเข้ามาในสวน

  • คลุมโคนต้นยาง

สวนยางอ่อนอายุระหว่าง 1 – 3 ปี  ยางขนาดเล็ก  จึงขาดร่มเงา  หรือมีร่มเงาน้อย  การคลุมต้นยางจึงเป็นวิธีการที่จำเป็น  ในการช่วยเก็บรักษาความชื้นในดิน  ให้ชุ่มชื้นนานที่สุดเท่าที่เป็นได้  เพื่อช่วยให้ต้นยางเจริญเติบโตได้ดีขึ้น  และสามารถรอดตายผ่านฤดูแล้งไปได้  วิธีการคลุมโคนที่ถูกต้อง  ให้ใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายในปริมาณมาก  ไม่มีต้นทุน  หรือมีต้นทุนต่ำ  เช่น  เศษซากวัชพืช  ฟางข้าว  เป็นต้น  คลุมพื้นที่บริเวณโคนต้นยางเป็นวงกลมประมาณ 1 เมตร  ประมาณ 10 เซนติเมตร  ห่างจากโคนต้นยางประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร  หรือประมาณ 1 ฝ่ามือ  หากมีวัสดุและแรงงานมากเพียงพอควรคลุมตลอดแถวยาง  เป็นแนวกว้างประมาณ 1 เมตร  หนาประมาณ 10 เซนติเมตร  ห่างจากโคนต้นประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร  เพื่อช่วยให้การรักษาความชุ่มชื่นในดินดีขึ้น  ทั้งช่วยป้องกันวัชพืชขึ้นในสวนยางได้อีกด้วย  แต่ควรระวังไฟที่อาจไหม้ขึ้นได้จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้อื่น  เนื่องจากววัสดุที่ใช้ล้วนแต่ติดไฟง่าย

  • ทาโคนต้นยางด้วยปูนขาว

ต้นยางที่ปลูกในเขตแห้งแล้ง  มักปรากฏรอยไหม้ที่บริเวณโคนต้น  เนื่องจากบริเวณนั้นถูกแสงแดดส่องกระทบ  หรือสะท้อนจากดิน  เข้าแผดเผาเป็นเวลานานติดต่อกันกระทั่งเกิดความเสียหาย  เป็นรอยแผลขนากต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  แผลตื้น  หรือแผลลึก  ซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแสงแดด  รอยไหม้จากแสงแดดนี้  สามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ปูนขาวละลายน้ำทาบริเวณโคนต้น  ทั้งแต่พื้นดินเป็นช่วงสูงขึ้นไป 1 เมตร  ก่อนเข้าสู่หน้าแล้ง  เพื่อป้องกันความรุนแรงของแสงแดดไม่ให้กระทบโคนต้นยางโดยตรง  สำหรับต้นที่เกิดรอยแผล  ให้ใช้สีน้ำมันทาปิดทับบริเวณรอยแผลทันทีที่พบ  เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าทำลายซ้ำที่แผลนั้น  และควรทาสีทับอีกครั้ง  ก่อนเข้าสู่ช่วงแล้งในฤดูกาลต่อไป

  • ตัดกิ่งแขนงที่มากเกินออก  เพื่อลดการต้านลม

ต้นยางในช่วงฤดูแล้ง  มักแตกกิ่งแขนงเป็นจำนวนมาก  เป็นเหตุให้ทรงพุ่มหนักหรือต้านลมมาก  จนต้นโยกคลอน  ส่งผลกระทบกระเทือนไปถึงรากแขนงที่เป็นแหล่งดูดอาหารแก่ต้นยาง  จึงควรตัดกิ่งแขนงที่มากเกินออกไป  ให้เหลือเพียงประมาณ 2 – 3 กิ่ง  ในทิศทางที่ทรงพุ่มเกิดความสมดุล  การตัดแต่งกิ่งที่ถูกต้อง  ควรใช้อุปกรณ์ที่สะอาด  และมีความคม  ตัดให้ชิดลำต้น  ทั้งนี้ไม่ควรโน้มต้นยางลงมาเพื่อตัดแต่ง  เพราะอาจทำให้ลำต้นเสียหายได้  ประการสำคัญให้ทารอยแผลที่ตัดด้วยสารเคมีป้องกันโรคและแมลง  หรือสีน้ำมันป้องกันการเข้าทำลายของโรคและแมลงทางรอยแผลนั้น

  • งดการใส่ปุ๋ยในช่วงแล้ง

การใส่ปุ๋ยในช่วงแล้งไม่เกิดประโยชน์อันใดต่อต้นยาง  นอกจากสิ้นเปลืองงแล้วต้นยางอาจเกิดอันตรายเสียหาย  เนื่องจากปริมาณความชื้นในดินต่ำเกินไป  ไม่เพียงพอที่ปุ๋ยจะละลายไปให้ต้นยางใช้ได้  ยิ่งไปกว่านั้นหากมีฝนตกมาบ้างแต่ไม่มากพอที่ปุ๋ยจะลาลยได้  ปุ๋ยที่เกาะตามรากกลับดึงความชื้นจากต้นยางไปใช้เสียอีก  ทำให้ต้นยางเหี่ยวเฉา  และเกิดรากเน่าขึ้นได้

          วิธีการดูแลสวนยางในช่วงแล้งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้  มิใช่เรื่องยากหากคิดจะทำควรรีบเร่งป้องกันก่อนความเสียหายจะเกิดขึ้น  เพื่อความสำเร็จในการสร้างสวนยางอันเป็นแหล่งอาชีพที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

 

 

 

***ขอบคุณข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสวนยางจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง***

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 เมษายน 2557 16:26 แก้ไข: 24 เมษายน 2557 16:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Jessada Rattanawut [IP: 172.21.102.65]
25 เมษายน 2557 09:28
#97759

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆ ครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.210.11.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ