นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 92 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เห็ดแครง: เห็ดอร่อย เพาะได้เร็ว ขายได้ดี 2031 1
เรื่องของดิน กับหน้าที่ของเรา 1435 1
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ:วิธีการเพาะพันธุ์เฟิร์น (ทำนาเฟิร์น) 1337 0
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ:วิธีนำกล้วยไม้ออกจากขวด (ออนซิเดียม) 959 0
แค่ไม่อยู่นิ่ง...คุณก็อยู่รอด 961 3
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ: การเสียบยอดชวนชม 952 0
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ: การทำสาวกล้วยไม้ (แคทรียา) 1069 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : ชำมะเรียง 1139 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : ชะมวง 1610 2
โรคสัตว์ที่ต้องเฝ้าระวังในหน้าฝน 1260 0
การป้องกันและกำจัดโรคพืชในฤดูฝน 945 0
เจาะต้น...ใส่ปุ๋ยปาล์ม...ดีจริงหรือ? 1024 0
ทะลายปาล์ม...ใครกำหนดราคา? 1046 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 6 824 1
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 5 859 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 4 1106 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 3 909 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 2 821 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 1 963 0
เข้าหน้าแล้ง: เกษตรกรควรดูแลสวนยางอย่างไร 958 1
"สวนสมรม"สังคมและวัฒนธรรมการเกษตรที่ควรอนุรักษ์ของภาคใต้ตอนล่าง 2448 2
ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของปลากดเหลือง 1884 1
ร่มยางกันฝน 1971 2
โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Lactococcus garvieae ในกุ้งก้ามกราม 2577 2
การใช้ยาต้านจุลชีพที่เป็นสาเหตุของการตกค้างเนื้อสุกรและไก่ และแนวทางการป้องกันอย่างยั่งยืน 1766 0
คำแนะนำสำหรับผู้สนใจที่จะเลี้ยงแพะ 10128 2
โรคที่กิ่งก้านและลำต้นของยางพาราและการป้องกันกำจัด 1546 0
ความเป็นไปได้ในการปลูกหน้าวัวเป็นการค้าในภาคใต้ 2180 0
เปรียบเทียบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตน้ำยาง RRIMFLOW, LET, Double Tex และ Ethephon ในยางพันธุ์ RRIM 600 1748 2
การใช้จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช ตอนที่ 1 1380 0
การใช้วัสดุปูนเพื่อการเกษตรในการปรับปรุงดิน 7374 0
หลักการจัดการลุ่มน้ำเพื่อวางแผนรับมือภัยพิบัติ 1203 1
ผักหวาน: ผักทางเลือกสร้างรายได้ ตอนที่ 1 2232 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: จิกสวน 3876 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: เงาะป่า 2008 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: คอแลน 4244 2
อากาศที่เปลี่ยนแปลง...มีผลต่อสุขภาพ(พืช) อย่างไร??? 2129 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ข่า 1068 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขมิ้นอ้อย 2423 0
ไก่เนื้อไทยกับสารเร่งโต ตอนที่ 2 3272 1
ไก่เนื้อไทยกับสารเร่งโต ตอนที่ 1 4578 0
ปลาชะโดในบ่อดิน...สัตว์เศรษฐกิจเลี้ยงเพื่อส่งออก 16781 22
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 3862 0
ไฟโตพลาสมา...โรคพืชตัวใหม่ที่เกษตรกรต้องระวัง 3840 0
โรครากขาว: ศัตรูที่น่ากลัวของเกษตรกรชาวสวนยาง 1560 1
สูตรสมุนไพรป้องกันแมลงศัตรูพืช 1119 1
การเลี้ยงหมูหลุมต้นทุนต่ำ 8226 2
ลดต้นทุนเคมีด้วยการผลิตฮอร์โมนและปุ๋ยใช้เองกันดีกว่า 1188 2
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก 2039 0
ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 3666 1
ผลเสียจากการเติมสารปลอมปนลงในน้ำยาง 1773 0
แมลงศัตรูข้าวโพดที่สำคัญ 16801 1
สุดยอด 'ข้าวโพดแฟนซีสีม่วง111' พบคุณค่าโภชนาการครบเครื่อง 5940 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขมิ้น 1566 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนสำปะลอ 2936 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนปาน 3528 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนป่า 7048 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กำแพงเจ็ดชั้น 4200 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กำชำ 4712 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กานพลู 3407 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ก่อ 3515 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กล้วยมูสัง 6189 3
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ :กล้วยงาช้าง 3582 1
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การให้ปุ๋ย 1843 0
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การให้น้ำ 1738 1
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การปลูกกล้วยไม้ 2538 0
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: รู้จักกล้วยไม้ 3820 3
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กฤษณา 1910 0
มาทำปุ๋ยละลายช้า...ลดต้นทุนค่าปุ๋ยกันเถอะ 4444 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระวาน 2279 0
ปลูกผักหวานป่า...เพิ่มรายได้...ลดรายจ่าย 2996 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระทือ 3823 0
“ผักไฮโดรโพนิกส์ ปลูกง่าย ให้ผลผลิตคุ้มค่า” 2248 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระท่อม 6948 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระท้อน 2262 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระโดน 1905 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระชาย 1819 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระเจียว 3677 2
กระบวนการไร้ของเสียในอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์ม 5886 2
การเพิ่มผลผลิตน้ำยางโดยใช้ฮอร์โมนเอธิลีน 3414 1
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 3255 0
การทำน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ 7311 0
IPM สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการผลิตทางการเกษตร 3670 0
GAP คืออะไร 5295 0
แพะ:สัตว์ที่น่าพิจารณา 3522 0
โรคที่สำคัญของข้าวโพด 4054 0
การปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ 2431 0
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อพืชและสัตว์ 17208 5
การดูแลและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อการผลิตผักปลอดสารพิษ 3798 2
การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ 14419 6
พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช กับการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 4526 2
การบริโภคผักอย่างไรให้ห่างไกลสารพิษ 4507 3