นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 92 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เห็ดแครง: เห็ดอร่อย เพาะได้เร็ว ขายได้ดี 2537 1
เรื่องของดิน กับหน้าที่ของเรา 1790 1
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ:วิธีการเพาะพันธุ์เฟิร์น (ทำนาเฟิร์น) 1687 1
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ:วิธีนำกล้วยไม้ออกจากขวด (ออนซิเดียม) 1227 0
แค่ไม่อยู่นิ่ง...คุณก็อยู่รอด 1147 3
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ: การเสียบยอดชวนชม 1239 0
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ: การทำสาวกล้วยไม้ (แคทรียา) 1298 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : ชำมะเรียง 1401 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : ชะมวง 1885 2
โรคสัตว์ที่ต้องเฝ้าระวังในหน้าฝน 1482 0
การป้องกันและกำจัดโรคพืชในฤดูฝน 1090 0
เจาะต้น...ใส่ปุ๋ยปาล์ม...ดีจริงหรือ? 1180 0
ทะลายปาล์ม...ใครกำหนดราคา? 1192 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 6 993 1
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 5 1007 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 4 1301 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 3 1090 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 2 996 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 1 1155 0
เข้าหน้าแล้ง: เกษตรกรควรดูแลสวนยางอย่างไร 1105 1
"สวนสมรม"สังคมและวัฒนธรรมการเกษตรที่ควรอนุรักษ์ของภาคใต้ตอนล่าง 2796 2
ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของปลากดเหลือง 2410 1
ร่มยางกันฝน 2196 2
โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Lactococcus garvieae ในกุ้งก้ามกราม 2850 2
การใช้ยาต้านจุลชีพที่เป็นสาเหตุของการตกค้างเนื้อสุกรและไก่ และแนวทางการป้องกันอย่างยั่งยืน 1936 0
คำแนะนำสำหรับผู้สนใจที่จะเลี้ยงแพะ 10740 2
โรคที่กิ่งก้านและลำต้นของยางพาราและการป้องกันกำจัด 1774 0
ความเป็นไปได้ในการปลูกหน้าวัวเป็นการค้าในภาคใต้ 2379 0
เปรียบเทียบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตน้ำยาง RRIMFLOW, LET, Double Tex และ Ethephon ในยางพันธุ์ RRIM 600 1858 2
การใช้จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช ตอนที่ 1 1513 0
การใช้วัสดุปูนเพื่อการเกษตรในการปรับปรุงดิน 8036 0
หลักการจัดการลุ่มน้ำเพื่อวางแผนรับมือภัยพิบัติ 1369 1
ผักหวาน: ผักทางเลือกสร้างรายได้ ตอนที่ 1 2440 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: จิกสวน 4144 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: เงาะป่า 2184 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: คอแลน 4565 2
อากาศที่เปลี่ยนแปลง...มีผลต่อสุขภาพ(พืช) อย่างไร??? 2293 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ข่า 1243 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขมิ้นอ้อย 2644 0
ไก่เนื้อไทยกับสารเร่งโต ตอนที่ 2 3478 1
ไก่เนื้อไทยกับสารเร่งโต ตอนที่ 1 4866 0
ปลาชะโดในบ่อดิน...สัตว์เศรษฐกิจเลี้ยงเพื่อส่งออก 17213 22
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 4059 0
ไฟโตพลาสมา...โรคพืชตัวใหม่ที่เกษตรกรต้องระวัง 4055 0
โรครากขาว: ศัตรูที่น่ากลัวของเกษตรกรชาวสวนยาง 1720 1
สูตรสมุนไพรป้องกันแมลงศัตรูพืช 1221 1
การเลี้ยงหมูหลุมต้นทุนต่ำ 8454 2
ลดต้นทุนเคมีด้วยการผลิตฮอร์โมนและปุ๋ยใช้เองกันดีกว่า 1313 2
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก 2190 0
ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 3924 1
ผลเสียจากการเติมสารปลอมปนลงในน้ำยาง 1943 0
แมลงศัตรูข้าวโพดที่สำคัญ 17684 1
สุดยอด 'ข้าวโพดแฟนซีสีม่วง111' พบคุณค่าโภชนาการครบเครื่อง 6158 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขมิ้น 1711 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนสำปะลอ 3203 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนปาน 3852 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนป่า 7394 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กำแพงเจ็ดชั้น 4398 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กำชำ 4971 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กานพลู 3583 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ก่อ 3697 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กล้วยมูสัง 6364 3
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ :กล้วยงาช้าง 3889 1
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การให้ปุ๋ย 1998 0
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การให้น้ำ 1899 1
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การปลูกกล้วยไม้ 2707 0
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: รู้จักกล้วยไม้ 4099 3
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กฤษณา 2079 0
มาทำปุ๋ยละลายช้า...ลดต้นทุนค่าปุ๋ยกันเถอะ 4661 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระวาน 2453 0
ปลูกผักหวานป่า...เพิ่มรายได้...ลดรายจ่าย 3123 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระทือ 4078 0
“ผักไฮโดรโพนิกส์ ปลูกง่าย ให้ผลผลิตคุ้มค่า” 2442 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระท่อม 7282 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระท้อน 2403 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระโดน 2073 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระชาย 2013 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระเจียว 3897 2
กระบวนการไร้ของเสียในอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์ม 6160 2
การเพิ่มผลผลิตน้ำยางโดยใช้ฮอร์โมนเอธิลีน 3638 1
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 3495 0
การทำน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ 7473 0
IPM สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการผลิตทางการเกษตร 3801 0
GAP คืออะไร 5392 0
แพะ:สัตว์ที่น่าพิจารณา 3647 0
โรคที่สำคัญของข้าวโพด 4122 0
การปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ 2508 0
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อพืชและสัตว์ 17296 5
การดูแลและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อการผลิตผักปลอดสารพิษ 3927 2
การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ 14598 6
พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช กับการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 4629 2
การบริโภคผักอย่างไรให้ห่างไกลสารพิษ 4627 3