นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 92 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เห็ดแครง: เห็ดอร่อย เพาะได้เร็ว ขายได้ดี 2917 1
เรื่องของดิน กับหน้าที่ของเรา 2038 1
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ:วิธีการเพาะพันธุ์เฟิร์น (ทำนาเฟิร์น) 1924 1
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ:วิธีนำกล้วยไม้ออกจากขวด (ออนซิเดียม) 1429 0
แค่ไม่อยู่นิ่ง...คุณก็อยู่รอด 1330 3
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ: การเสียบยอดชวนชม 1450 0
เก็บตกสาธิตจากผู้ประกอบการ: การทำสาวกล้วยไม้ (แคทรียา) 1474 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : ชำมะเรียง 1606 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : ชะมวง 2096 2
โรคสัตว์ที่ต้องเฝ้าระวังในหน้าฝน 1672 0
การป้องกันและกำจัดโรคพืชในฤดูฝน 1252 0
เจาะต้น...ใส่ปุ๋ยปาล์ม...ดีจริงหรือ? 1348 0
ทะลายปาล์ม...ใครกำหนดราคา? 1358 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 6 1159 1
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 5 1190 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 4 1485 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 3 1251 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 2 1182 0
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 1 1362 0
เข้าหน้าแล้ง: เกษตรกรควรดูแลสวนยางอย่างไร 1244 1
"สวนสมรม"สังคมและวัฒนธรรมการเกษตรที่ควรอนุรักษ์ของภาคใต้ตอนล่าง 3068 2
ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของปลากดเหลือง 2883 1
ร่มยางกันฝน 2464 2
โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Lactococcus garvieae ในกุ้งก้ามกราม 3103 2
การใช้ยาต้านจุลชีพที่เป็นสาเหตุของการตกค้างเนื้อสุกรและไก่ และแนวทางการป้องกันอย่างยั่งยืน 2095 0
คำแนะนำสำหรับผู้สนใจที่จะเลี้ยงแพะ 11360 2
โรคที่กิ่งก้านและลำต้นของยางพาราและการป้องกันกำจัด 2018 0
ความเป็นไปได้ในการปลูกหน้าวัวเป็นการค้าในภาคใต้ 2591 0
เปรียบเทียบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตน้ำยาง RRIMFLOW, LET, Double Tex และ Ethephon ในยางพันธุ์ RRIM 600 1998 2
การใช้จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช ตอนที่ 1 1669 0
การใช้วัสดุปูนเพื่อการเกษตรในการปรับปรุงดิน 8612 0
หลักการจัดการลุ่มน้ำเพื่อวางแผนรับมือภัยพิบัติ 1539 1
ผักหวาน: ผักทางเลือกสร้างรายได้ ตอนที่ 1 2676 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: จิกสวน 4416 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: เงาะป่า 2392 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: คอแลน 4823 2
อากาศที่เปลี่ยนแปลง...มีผลต่อสุขภาพ(พืช) อย่างไร??? 2496 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ข่า 1455 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขมิ้นอ้อย 2819 0
ไก่เนื้อไทยกับสารเร่งโต ตอนที่ 2 3680 1
ไก่เนื้อไทยกับสารเร่งโต ตอนที่ 1 5123 0
ปลาชะโดในบ่อดิน...สัตว์เศรษฐกิจเลี้ยงเพื่อส่งออก 17660 22
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 4263 0
ไฟโตพลาสมา...โรคพืชตัวใหม่ที่เกษตรกรต้องระวัง 4285 0
โรครากขาว: ศัตรูที่น่ากลัวของเกษตรกรชาวสวนยาง 1909 1
สูตรสมุนไพรป้องกันแมลงศัตรูพืช 1378 1
การเลี้ยงหมูหลุมต้นทุนต่ำ 8653 2
ลดต้นทุนเคมีด้วยการผลิตฮอร์โมนและปุ๋ยใช้เองกันดีกว่า 1456 2
การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก 2375 0
ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 4129 1
ผลเสียจากการเติมสารปลอมปนลงในน้ำยาง 2114 0
แมลงศัตรูข้าวโพดที่สำคัญ 18089 1
สุดยอด 'ข้าวโพดแฟนซีสีม่วง111' พบคุณค่าโภชนาการครบเครื่อง 6405 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขมิ้น 1896 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนสำปะลอ 3409 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนปาน 4143 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนป่า 7765 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กำแพงเจ็ดชั้น 4576 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กำชำ 5361 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กานพลู 3766 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ก่อ 3860 1
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กล้วยมูสัง 6578 3
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ :กล้วยงาช้าง 4110 1
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การให้ปุ๋ย 2150 0
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การให้น้ำ 2090 1
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: การปลูกกล้วยไม้ 2901 0
ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้: รู้จักกล้วยไม้ 4379 3
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กฤษณา 2291 0
มาทำปุ๋ยละลายช้า...ลดต้นทุนค่าปุ๋ยกันเถอะ 4836 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระวาน 2642 0
ปลูกผักหวานป่า...เพิ่มรายได้...ลดรายจ่าย 3261 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระทือ 4352 0
“ผักไฮโดรโพนิกส์ ปลูกง่าย ให้ผลผลิตคุ้มค่า” 2593 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระท่อม 7547 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระท้อน 2559 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระโดน 2224 2
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระชาย 2206 0
ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระเจียว 4080 2
กระบวนการไร้ของเสียในอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์ม 6363 2
การเพิ่มผลผลิตน้ำยางโดยใช้ฮอร์โมนเอธิลีน 3838 1
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 3696 0
การทำน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ 7649 0
IPM สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการผลิตทางการเกษตร 3992 0
GAP คืออะไร 5530 0
แพะ:สัตว์ที่น่าพิจารณา 3787 0
โรคที่สำคัญของข้าวโพด 4245 0
การปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ 2623 0
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อพืชและสัตว์ 17419 5
การดูแลและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อการผลิตผักปลอดสารพิษ 4090 2
การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ 14789 6
พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช กับการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 4767 2
การบริโภคผักอย่างไรให้ห่างไกลสารพิษ 4759 3