นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) "สวนสมรม"สังคมและวัฒนธรรมการเกษตรที่ควรอนุรักษ์ของภาคใต้ตอนล่าง

ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยมีสังคมและวัฒนธรรมการเกษตรที่โดดเด่นควรอนุรักษ์หลายอย่าง เช่น การเวียนควาย การเอาแรงลงแขก การทำสวนสมรม (สวนโบราณ/สวนพ่อเฒ่า/สวนสะเปะสะปะ/สวนคนแขก/สวนดุซง/สวนป่ายางพารา) ซึ่งถือเป็นเรื่องราววัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสวนสม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 12 มีนาคม 2557 09:51 แก้ไข: 12 มีนาคม 2557 10:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของปลากดเหลือง

ปลากดเหลือง เป็นปลาน้ำจืด ไม่มีเกล็ด กลุ่มเดียวกับปลาสวาย ปลาเทโพ และปลาบึก อาศัยอยู่ตามพื้นท้องน้ำที่เป็นพื้นดินแข็งหรือกรวดและมีกระแสน้ำไหลผ่านไม่แรงนัก พบอยู่ในระดับความลึกตั้งแต่ 2-40 เมตร ถิ่นอาศัยเดิมอยู่ในทะเล แต่ได้อพยพเข้ามาผสมพันธุ์... มีต่อ »
โดย Marky   สร้าง: 07 มีนาคม 2557 09:39 แก้ไข: 07 มีนาคม 2557 13:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ร่มยางกันฝน

ช่วงนี้หากใครเดินทางผ่านถนนเส้นหน้าตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติ จะเห็นต้นยางพาราต้นใหญ่มีอุปกรณ์อะไรติดอยู่ อาจเกิดคำถามว่ามันคืออะไร วันนี้ Marky มาเฉลยให้ทุกท่านได้รู้จักกับนวัตกรรมช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้ในยามหน้าฝนมาเยือนของ นพ. ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 29 มกราคม 2557 13:59 แก้ไข: 29 มกราคม 2557 14:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Lactococcus garvieae ในกุ้งก้ามกราม

อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจ ช่วยในการขจัดความยากจนและพัฒนาประเทศ โดยกุ้งสำคัญที่เลี้ยงในประเทศไทย ได้แก่ กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ และกุ้งก้ามกราม ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเป็นอย่างมาก สำหรั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 15 มกราคม 2557 09:44 แก้ไข: 15 มกราคม 2557 09:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การใช้ยาต้านจุลชีพที่เป็นสาเหตุของการตกค้างเนื้อสุกรและไก่ และแนวทางการป้องกันอย่างยั่งยืน

อาหารสัตว์ปลอดภัย เนื้อสัตว์ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกคนทั่วโลกต้องการ และเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้เลี้ยงสัตว์ทุกคนจะต้องตระหนักและพยายามทำให้เกิดขึ้นให้ได้ การศึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรหลายชนิด เช่น ฟ้าทะลายโจร เปลือกผล... มีต่อ »
โดย Marky   สร้าง: 03 กันยายน 2556 09:23 แก้ไข: 03 กันยายน 2556 09:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) คำแนะนำสำหรับผู้สนใจที่จะเลี้ยงแพะ

แพะเป็นปศุสัตว์ที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่สามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้งเป็นรายได้หลักและรายได้เสริม แพะเป็นปศุสัตว์ที่เลี้ยงง่าย เป็นหนุ่ม-สาวเร็วจึงขยายพันธุ์ได้เร็ว แพะใช้พื้นที่เลี้ยงเพียงเล็กน้อยจึงมีต้นทุนการเลี้ยงไม่มากเมื่อเปร... มีต่อ »
โดย Marky   สร้าง: 23 สิงหาคม 2556 09:55 แก้ไข: 23 สิงหาคม 2556 09:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โรคที่กิ่งก้านและลำต้นของยางพาราและการป้องกันกำจัด

โรคเส้นดำ เป็นโรคทางลำต้นที่ทำลายหน้ากรีดซึ่งเป็นบริเวณที่เก็บเกี่ยวผลผลิต ถ้าอาการรุนแรงจะไม่สามารถกรีดยางซ้ำบนหน้ากรีดเดิมได้อีก ทำให้ระยะเวลาการให้ผลผลิตสั้นลง โรคนี้แพร่ระบาดในพื้นที่ที่เกิดโรคใบร่วงและฝักเน่าเป็นประจำ สาเหตุของโรคเส้นดำ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 01 สิงหาคม 2556 11:26 แก้ไข: 01 สิงหาคม 2556 11:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ความเป็นไปได้ในการปลูกหน้าวัวเป็นการค้าในภาคใต้

หน้าวัวสามารถปลูกได้เกือบทุกพื้นที่ในบ้านเรา แต่ทั้งนี้ต้องเลือกพันธุ์ที่มีความเหมาะสมสามารถทนทานต่อสภาพพื้นที่นั้น ๆ ได้ หน้าวัวเป็นไม้ตัดดอกอีกชนิดหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในตลาดโลก แม้ว่าหน้าวัวจะเพิ่งก้าวเข้าสู่วงการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 12 กรกฎาคม 2556 09:43 แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2556 09:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เปรียบเทียบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตน้ำยาง RRIMFLOW, LET, Double Tex และ Ethephon ในยางพันธุ์ RRIM 600

ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตและการพัฒนายางโดยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติอันดับ 1 ของโลก และแนวโน้มการผลิตและการใช้ยางของโลกเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้น จากความต้องการปริมาณยางพาราที่สูงขึ้น จึงส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราเร่งเพิ่มผลผลิตข... มีต่อ »
โดย Marky   สร้าง: 05 กรกฎาคม 2556 10:19 แก้ไข: 05 กรกฎาคม 2556 10:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การใช้จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช ตอนที่ 1

โรคพืชเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการเพาะปลูกพืช และจัดเป็นศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่สามารถทำความเสียหายให้แก่ เกษตรกรผู้ปลูก ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกจนกระทั่งหลังการเก็บเกี่ยว การควบคุมโรคพืชมีหลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายและได้ผลเร็วก็คือการใ... มีต่อ »
โดย Marky   สร้าง: 21 มิถุนายน 2556 09:47 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2556 09:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]