นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) การใช้วัสดุปูนเพื่อการเกษตรในการปรับปรุงดิน

ปูนเพื่อการเกษตร คืออะไร ปูนที่ใช้ประโยชน์เฉพาะในด้านการเกษตร หมายถึง วัสดุสารประกอบที่มีธาตุแคลเซียม หรือแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่ ปูนมีคุณสมบัติเป็นด่าง ซึ่งสามารถลดความเป็นกรดหรือความเปรี้ยวของดินได้ เช่น ปูนสุก ... more »
By Marky   created: 27 May 2013 10:05 Modified: 27 May 2013 10:05 [ Report Abuse ]

(1) หลักการจัดการลุ่มน้ำเพื่อวางแผนรับมือภัยพิบัติ

“หลักการจัดการลุ่มน้ำ” หมายถึง การจัดการพื้นที่ เป็นการวางแผนเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อน้ำน้อยท่สุด หรือให้ผลกระทบเบาบางลง หรือหมดสิ้นไป การจัดการลุ่มน้ำให้มีความยั่งยืนไดเ ต้องเข้าใจการจัดการพื้นที่ป่าธรรมชาติ ซ... more »
By Marky   created: 14 May 2013 10:51 Modified: 14 May 2013 10:51 [ Report Abuse ]

(1) ผักหวาน: ผักทางเลือกสร้างรายได้ ตอนที่ 1

“ผักหวาน” เป็นผักที่ใช้ปรุงเป็นอาหารได้หลายชนิด และยังเป็นพืชสมุนไพร มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งของโปรตีน วิตามินซี เบต้าแคโรทีน ซึ่งช่วยในการมองเห็น บำรุงสายตา และมีสรรพคุณเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) มีแคลเซียม และ... more »
By Marky   created: 02 May 2013 10:52 Modified: 02 May 2013 10:52 [ Report Abuse ]

(0) ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: จิกสวน (Group)

ชื่อสามัญ: จิกสวน ชื่ออื่น : จิกบ้าน ปูตะ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barringtonia asiatica วงศ์ : BARRINGTONIACEAE นิเวศวิทยา : ถิ่นกำเนิด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกาและออสเตรเลีย ชอบดินร่วน ระบายน้ำดี แสงรำไร - แดดจัดชอบน้ำมาก ฤดูกาลออกดอก :... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Marky   created: 22 April 2013 15:34 Modified: 22 April 2013 15:34 [ Report Abuse ]

(0) ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: เงาะป่า

ชื่อสามัญ: เงาะป่า ชื่ออื่น : แรแด คอแลนพรุ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephelium maingayi Hiern วงศ์ : SAPINDACEAE นิเวศวิทยา : พบเฉพาะในป่าพรุ จังหวัดนราธิวาส ต่างประเทศพบที่มาเลเซีย ฤดูกาลออกดอก : ธันวาคม - กุมภาพันธ์ การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Marky   created: 03 April 2013 09:56 Modified: 03 April 2013 09:56 [ Report Abuse ]

(2) ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: คอแลน

ชื่อสามัญ: คอแลน ชื่ออื่น : แงว หมักแวว มะแงว หมักงาน มะแงะ คอแลนตัวผู้ ลิ้นจี่ป่า กะเบน คอรั้ง สังเครียดขอน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephelium hypoleucum Kurz วงศ์ : SAPINDACEAE นิเวศวิทยา : พบตามป่าดงดิบ และป่าเบญจพรรณชื้นบ้างตามใกล้แหล่งน้ำ ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Marky   created: 19 March 2013 09:48 Modified: 19 March 2013 09:48 [ Report Abuse ]

(2) อากาศที่เปลี่ยนแปลง...มีผลต่อสุขภาพ(พืช) อย่างไร???

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกในระยะหลายปีที่ผ่านมา นอกจากจะทำให้เกิดผลกระทบทางภูมิศาสตร์ เช่น การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม และภัยพิบัติต่างๆแล้ว ยังมีผลต่อพืชเศรษฐกิจและพืชอาหารของภาคใต้ โดยเฉพาะข้าว ยางพารา และไม้ผล เนื่องจากต่อไปมีแนวโน้มว... more »
By Marky   created: 06 March 2013 10:49 Modified: 06 March 2013 15:47 [ Report Abuse ]

(0) ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ข่า

ชื่ออื่น : ข่าหยวก ข่าหลวง กฏุกกโรหินี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alpinia galanga Swartz วงศ์ : ZINGIBERACEAE นิเวศวิทยา : มีถิ่นกำเนิดในอินเดีย พม่า ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ บอร์เนียว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฤดูกาลออกดอก : - การขยายพันธุ์ : ใช้เหง้า ล... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Marky   created: 27 Febuary 2013 10:05 Modified: 27 Febuary 2013 10:05 [ Report Abuse ]

(0) ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขมิ้นอ้อย

ชื่ออื่น : ขมิ้นขึ้น ละเมียด แฮ้วดำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma zedoaria (Berg) Roscoe วงศ์ : ZINGIBERACEAE นิเวศวิทยา : : ขึ้นได้ทุกภาคของประเทศไทย เติบโตได้ดีในที่ดอนไม่ชอบน้ำท่วมขัง ฤดูกาลออกดอก : กรกฎาคม-กันยายน การขยายพันธุ์ : ใช้เหง้... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Marky   created: 27 Febuary 2013 09:36 Modified: 27 Febuary 2013 09:36 [ Report Abuse ]

(1) ไก่เนื้อไทยกับสารเร่งโต ตอนที่ 2

จากตอนที่ผ่านมา (ไก่เนื้อไทยกับสารเร่งโต ตอนที่ 1) ได้ช่วยคลายข้อสงสัยกันไปบ้างถึงเหตุผลที่ไก่ไทยโตเร็วกว่าในอดีต โดยปราศจากการใช้สารเร่งใดๆ และทิ้งท้ายกันด้วยคำถามเกี่ยวกับการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตตั้งแต่ยังเป็นลูกเจี๊ยบ หรือแม้แต่ฉีดเข้าตัวไ... more »
By Marky   created: 08 Febuary 2013 10:31 Modified: 08 Febuary 2013 10:31 [ Report Abuse ]