นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ไก่เนื้อไทยกับสารเร่งโต ตอนที่ 1

สำหรับตอนนี้ขออนุญาตให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับประทานไก่ที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของซีสต์หรือเนื้องอกและไม่ได้ทำให้หน้าอกโตอย่างที่ผู้บริโภคบางท่านเข้าใจ ยังมีผู้บริโภคบางท่านเกิดคำถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีการใช้สารบางอย่างเพื่อเร่งการเจริญเติบโ... more »
By Marky   created: 30 January 2013 10:45 Modified: 30 January 2013 10:58 [ Report Abuse ]

(22) ปลาชะโดในบ่อดิน...สัตว์เศรษฐกิจเลี้ยงเพื่อส่งออก

ปลาชะโด เป็นสัตว์ประมงน้ำจืดอีกประเภทหนึ่งที่ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรเลี้ยงเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะต่างประเทศ ทั้งตลาดในประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ แม้ว่าต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสูง แต่ด้วยราคาต่อกิโลกรัมที่ค่อนข... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Marky   created: 22 January 2013 10:09 Modified: 04 Febuary 2013 08:42 [ Report Abuse ]

(0) การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวก็คือการปลูกข้าวให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการงอกสูงที่สุด และได้เมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ด้านพันธุกรรมและกายภาพสูง ปราศจากสิ่งเจือปน เช่น กรวด หิน ดิน ทราย เมล็ดวัชพืชและเมล็ดข้าวสายพันธุ์อื่นปะปน ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Marky   created: 14 January 2013 15:10 Modified: 14 January 2013 15:10 [ Report Abuse ]

(0) ไฟโตพลาสมา...โรคพืชตัวใหม่ที่เกษตรกรต้องระวัง

ในการรักษาโรคพืชนั้น บ่อยครั้งที่มักไม่ได้ผลตามที่เราต้องการ ถึงแม้ว่าเราจะทำตามขั้นตอนแล้วก็ตาม ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเรายังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดจริงๆ ก็เป็นได้ อาการของพืชที่แสดงออกมาว่าพืชนั้นเป็นโรค อาจไม่ได้เกิดมาจากสาเหตุเดียวอย่างที่เราเข้าใจ ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Marky   created: 07 January 2013 13:25 Modified: 07 January 2013 13:25 [ Report Abuse ]

(1) โรครากขาว: ศัตรูที่น่ากลัวของเกษตรกรชาวสวนยาง

โรคและศัตรูของต้นยางพาราพบได้ตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งถึงโค่น มีสาเหตุทั้งจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต และเกิดขึ้นได้กับทุกส่วนของต้นยาง ทำให้ต้นยางชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลงลง และอาจรุนแรงถึงทำให้ต้นยางยืนต้นตาย แม้ว่ายางพาราจะมีโรคระบาดอยู่... more »
By Marky   created: 03 December 2012 11:43 Modified: 04 December 2012 08:49 [ Report Abuse ]

(1) สูตรสมุนไพรป้องกันแมลงศัตรูพืช

แมลงและศัตรูพืชนั้นถือว่าเป็นปัญหาหลักของพี่น้องชาวเกษตรกร แต่วิธีการกำจัดนั้นไม่ใช่เรื่องยากถ้าหากเกษตรกรเลือกที่จะใช้สารเคมีในการกำจัด แต่สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรที่การเกษตรแบบอินทรีย์นั้นถือว่ายากมากในการกำจัด แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีวิธีใดเล... more »
By Marky   created: 23 November 2012 10:17 Modified: 23 November 2012 14:08 [ Report Abuse ]

(2) การเลี้ยงหมูหลุมต้นทุนต่ำ

การเลี้ยงหมูในยุคปัจจุบัน นับว่ามีความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจากวิธีการเลี้ยงเปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะเชิงการค้าค่อนข้างมากทำให้ ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากต้องซื้ออาหารสำเร็จ หรือวัตถุดิบมาผสมเป็นอาหารในราคาค่อนข้างสูงมากเพราะส่วนผสมส่วนใหญ่... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Marky   created: 15 November 2012 10:06 Modified: 15 November 2012 10:06 [ Report Abuse ]

(2) ลดต้นทุนเคมีด้วยการผลิตฮอร์โมนและปุ๋ยใช้เองกันดีกว่า

ปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธถึงราคาสินค้าทุกแขนงที่นับวันยิ่งทวีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรก็หนีไม่พ้น ทั้งปุ๋ยเคมี สารกำจัดแมลงศัตรูพืชต่างก็แข่งขันกันขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภาระที่เกษตรกรผู้ผลิต... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Marky   created: 30 October 2012 11:38 Modified: 30 October 2012 14:19 [ Report Abuse ]

(0) การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก

ในช่วงเวลาหน้าฝนที่พื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันตก และตะวันออก ตั้งแต่เช้า-เที่ยงวันหรืออาจจรดเย็นในบางพื้นที่ ทั้งผู้คนและต้นยางพาราไม่มีโอกาสได้รับแสงอาทิตย์เลย ซึ่งสภาพที่สายฝนมีโปรยปรายมาเรื่อยๆ และไม่มีแสงแดดเลย หากติดต่อกัน 3-4 วัน และใ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Marky   created: 22 October 2012 11:54 Modified: 22 October 2012 11:54 [ Report Abuse ]

(1) ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมัน นอกจากจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นพืชพลังงาน และเป็นอาหารของมนุษย์แล้ว ปาล์มน้ำมันยังมีความสำคัญต่อการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกสร้างสวนปาล์มจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผผลผลิต สามารถที่จะใช้สัตว์เคี้ยวเอื้อง... more »
By Marky   created: 22 October 2012 11:43 Modified: 22 October 2012 11:44 [ Report Abuse ]