นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) ปลูกผักหวานป่า...เพิ่มรายได้...ลดรายจ่าย

ผักหวานป่า พืชที่มีคุณค่าสูงต่อคนไทยในด้านเศรษฐกิจ ผักหวานป่าจากธรรมชาติสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านปีละหลายแสนบาทได้ รวมถึงยังเป็นอาหารที่มีคุณค่าสูงและอร่อย แต่มีราคาค่อนข้างสูง โดยจะขายกันในราคากิโลกรัมละ 80-200 บาท และด้วยราคาที่ค่อนข... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 05 เมษายน 2555 10:39 แก้ไข: 05 เมษายน 2555 10:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระทือ

ชื่อ : กระทือ กระทือป่า กะแวน กะแอน แสมดำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber zerumbet Smith. วงศ์ : ZINGIBERACEAE นิเวศวิทยา : พบในภาคใต้ ตามป่าดงดิบ ริมลำธาร หรือชายป่า ฤดูกาลออกดอก : พฤศจิกายน-ธันวาคม การขยายพันธุ์ : .ใช้เหง้า ลักษณะทางพฤกษศ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 29 มีนาคม 2555 11:10 แก้ไข: 29 มีนาคม 2555 11:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) “ผักไฮโดรโพนิกส์ ปลูกง่าย ให้ผลผลิตคุ้มค่า”

การปลูกพืชไร้ดินเป็นการปลูกพืชชนิดหนึ่งโดยการนำเทคโนโลยี และเครื่องมือจากต่างประเทศมาเพื่อใช้ร่วมกับการทำการเกษตรในแบบของเกษตรกรไทย แต่กับราคาของเทคโนโลยีและเครื่องมือเหล่านั้นที่มีราคาสูงเกินไป อีกทั้งการปลูกพืชในดินของเกษตรกรไทยเป็นเว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 23 มีนาคม 2555 09:37 แก้ไข: 23 มีนาคม 2555 09:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระท่อม

ชื่อสามัญ : กระท่อม ชื่ออื่น : ท่อม อีถ่าง กระทุ่มโคก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mitragyna speciosa (Korth.) Havil วงศ์ : RUBIACEAE นิเวศวิทยา : พบมากในประเทศมาเลเซีย และไทย แต่พบว่าสามารถปลูกขึ้นได้ดีในประเทศเขตร้อนทั่วไป ฤดูกาลออกดอก : มกราคม ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 08 มีนาคม 2555 13:17 แก้ไข: 08 มีนาคม 2555 13:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระท้อน

ชื่อสามัญ : กระท้อน ชื่ออื่น : เตียน ล่อน สะท้อน มะต้องมะติ๋น สตียา สะตู สะโต ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sandoricum koetjape ( Burm. f.) Merr. วงศ์ : MELIACEAE นิเวศวิทยา : ในประเทศไทยพบในป่าดงดิบชื้น และป่าที่ราบต่ำทั่วไป ระดับความสูงจากน้ำทะเล 10... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 08 มีนาคม 2555 13:13 แก้ไข: 08 มีนาคม 2555 13:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระโดน

ชื่อสามัญ: กระโดน ชื่ออื่น : ปุยขาว ผักหาด พุย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Careya sphaerica Roxb. วงศ์ : LECYTHIDACEAE นิเวศวิทยา : มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย พบขึ้นประปรายในป่าเบญจพรรณ ป่าแดง และป่าทุ่ง ฤดูกาลออกดอก : กุมภาพันธ์-เมษายน การขยายพั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2555 10:33 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2555 10:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระชาย

ชื่อสามัญ: กระชาย ชื่ออื่น : กะแอน ระแอน ขิงทราย ว่านพระอาทิตย์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Boesenbergia pundurata (Roxb) Schitr วงศ์ : ZINGIBERACEAE นิเวศวิทยา : มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชอบขึ้นที่ชื้นตามชายฝั่ง ฤดูกาลออกดอก :... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2555 09:15 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2555 09:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระเจียว

ชื่อสามัญ: กระเจียว ชื่ออื่น : ปทุมมา บัวสวรรค์ ว่านมหาเมฆ ดอกดิน กระชายดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cercuma alismatifolia Gagnep วงศ์ : ZINGIBERACEAE นิเวศวิทยา : ถิ่นกำเนิดอยู่ในป่าทุกภาคของประเทศไทย โดยพบขึ้นอยู่หลากหลายในภาคเหนือ และภาคอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2555 11:38 แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2555 11:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) กระบวนการไร้ของเสียในอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์ม

กระบวนการไร้ของเสีย (Zero Waste) ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน เป็นกระบวนการที่นำของเสียมาใช้ประโยชน์จนหมดสิ้น หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งคือ เป็นกระบวนการที่ไม่มีของเสีย ในอุตสาหกรรมการสกัดปาล์มน้ำมันพบว่ามีของเสียในกระบวนการสกัดปาล์มน้ำมันมากกว่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2555 13:40 แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2555 14:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การเพิ่มผลผลิตน้ำยางโดยใช้ฮอร์โมนเอธิลีน

การเพิ่มผลผลิตน้ำยางโดยใช้ฮอร์โมนเอธิลีน เอทธิลีนเป็นฮอร์โมนพืชชนิดเดียวที่อยู่ในรูปก๊าซ ไวไฟ ไม่มีพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ แต่มีผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างมาก และช่วยให้ผลไม้สุกเร็วขึ้น พืชสามารถสร้างเอทธิลีนขึ้นได้เกือบทุกส่วนข... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 08 ธันวาคม 2554 10:47 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2554 10:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]