นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ

ปัจจุบันผู้บริโภคมีความตื่นตัวในการรักษาสุขภาพ โดยเน้นการบริโภคอาหารที่สะอาดแลปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจึงได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ซึ่งเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเป็นทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรใช้ในการผลิต แต่ขณะเดียวกันผู้คน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Marky   สร้าง: 26 กรกฎาคม 2554 11:26 แก้ไข: 26 กรกฎาคม 2554 11:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การทำน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ

การทำน้ำหมักชีวภาพเริ่มต้นจาก ในปี พ.ศ.2526 ศาสตราจารย์ ดร.เทรูโอะ ฮิงะ แห่งมหาวิยาลัยริวกิว เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ได้คิดค้นการทำการเกษตรที่ปลอดสารเคมี และได้รวบรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดผลดี ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมากกว่า 80 ชนิด นำมาใช้ป... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Marky   สร้าง: 27 เมษายน 2554 11:45 แก้ไข: 27 เมษายน 2554 12:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) IPM สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการผลิตทางการเกษตร

Integrated Pest Management: IPMการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานความหมาย หมายถึง การเลือกสรรวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชหลายๆ วิธีมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในควบคุมศัตรูพืช ได้รับผลตอบแทนสูงสุดทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมหลักการจัดการศ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Marky   สร้าง: 22 มีนาคม 2554 10:45 แก้ไข: 22 มีนาคม 2554 11:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) GAP คืออะไร

เนื่องจากเมื่อวันที่ 7-11 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา Marky เอง และตัวแทนรวม 4 คน จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพวิทยากร Q อาสา ที่โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ รีสอร์ท จ. นครราชสีมา แต่ทั้งนี้ภาพบรรยากาศกำลั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Marky   สร้าง: 22 มีนาคม 2554 10:19 แก้ไข: 22 มีนาคม 2554 10:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แพะ:สัตว์ที่น่าพิจารณา

ในบรรดาสัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีอยู่หลากหลายชนิด แพะนับเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่น่าสนใจชนิดหนึ่ง เป็นที่น่าคิดว่าแพะถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนับได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ปีมาแล้ว และถูกนำมาเลี้ยงก่อนแกะประมาณ 2,000-2,500 ปี และก่อนโ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Marky   สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2554 10:27 แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2554 10:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โรคที่สำคัญของข้าวโพด

· โรคราน้ำค้าง Peronosclerospora sorghi เข้าทำลาย ข้าวโพดตั้งแต่งอกจนถึงอายุประมาณ 1 เดือน ในระยะที่มีฝนตกชุก ลักษณะอาการเป็นทางยาวสีเหลืองแคบๆ ไปตามความยาวของใบหรือเป็นแบบ systemic เห็นเป็นทางลายสีเหลือง เขียวอ่อน สลับกันเป็นทางยาว เมื่อนา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Marky   สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2554 11:12 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2554 11:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์

จากความต้องการผลผลิตสัตว์และเนื้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขยายตัวของฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก ขณะที่พื้นที่ผลิตพืชอาหารสัตว์กลับลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผลิตสัตว์ที่ควบคู่กันไป โดยข... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Marky   สร้าง: 03 ธันวาคม 2553 16:08 แก้ไข: 07 ธันวาคม 2553 16:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อพืชและสัตว์

สภาพอากาศทุกวันนี้เริ่มที่จะร้อนมากขึ้นทุกขณะ เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากปัญหาโลกร้อนนั่นเอง ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เราทุกคนจะละเลยไม่ได้แล้วเพราะมันเริ่มส่งผลกระทบที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาโลกร้อนนั้นส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน ผลกระทบที่สำคัญต่อมนุษย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Marky   สร้าง: 06 กันยายน 2553 16:14 แก้ไข: 06 กันยายน 2553 16:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การดูแลและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อการผลิตผักปลอดสารพิษ

เมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการปลูกผัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการปลูกผักปลอดสารพิษ เมล็ดพันธุ์ทั่วไปที่ซื้อจากท้องตลาดนั้น จะเป็นพันธุ์ซึ่งมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปุ๋ยและสารเคมีโดยเฉพาะ หากนำมาปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีจะทำให้ได้ผลผลิตไม่เป็นที่น่า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Marky   สร้าง: 02 กันยายน 2553 13:39 แก้ไข: 02 กันยายน 2553 13:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) การเลี้ยงผึ้งพันธุ์

การเลี้ยงผึ้งสำหรับผู้ที่ต้องการเลี้ยงผึ้งรายใหม่ หรือมีแนวคิดที่จะเลี้ยงผึ้งพันธุ์ตั้งแต่ 2-5 รังขึ้นไป เพราะการเลี้ยงที่เริ่มจากรังเดียวจะมีข้อเสี่ยงอยู่หลายประการ ในบางครั้งที่เกิดกรณีนางพญาผึ้งหายหรือตายจากรังไปแล้ว หานางพญาใหม่ที่ผสมหรือวาง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Marky   สร้าง: 25 กุมภาพันธ์ 2553 15:50 แก้ไข: 25 กุมภาพันธ์ 2553 16:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]