นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ผลเสียจากการเติมสารปลอมปนลงในน้ำยาง

ในภาวะจูงใจของราคายางธรรมชาติทั้งในช่วงที่สูงขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง และลดลงจนตกต่ำ ทั้งยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันและน้ำยางสด นอกจากเป็นแรงดึงดูดให้เกษตรกรเปิดกรีดยางเร็วกว่ากำหนดแล้ว ยังทำให้มีการแอบเติมสิ่งปลอมปนลงไปในน้ำยาง เพื่อหวังที่จะเ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Marky   created: 11 October 2012 09:33 Modified: 11 October 2012 09:33 [ Report Abuse ]

(1) แมลงศัตรูข้าวโพดที่สำคัญ

เพลี้ยไฟ ได้แก่ เพลี้ยไฟข้าวโพด (Frankliniellawilliamsi Hood) เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย (Thripshawaiiensis Morgan) เพลี้ยไฟถั่ว (Caliothrips spp.) ชีววิทยาและวัฏจักรชีวิตของเพลี้ยไฟ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างในการเจริญเติบโตของเพลี้ยไฟอยู่... more »
By Marky   created: 28 September 2012 13:44 Modified: 28 September 2012 14:23 [ Report Abuse ]

(1) สุดยอด 'ข้าวโพดแฟนซีสีม่วง111' พบคุณค่าโภชนาการครบเครื่อง

หลังจากที่บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงสำหรับบริโภคฝักสด พร้อมส่งเสริมเกษตรกรเพาะปลูก และจำหน่ายในเชิงการค้ารายแรกของเมืองไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า"ข้าวโพดแฟนซีสีม่วง 111" นอกจากจะได้รับกา... more »
By Marky   created: 28 September 2012 10:48 Modified: 28 September 2012 10:50 [ Report Abuse ]

(1) ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขมิ้น

ชื่อสามัญ: ขมิ้น ชื่ออื่น : ขมิ้น หมิ้น ขี้หมิ้น ชื่อวิทยาศาสตร์: Curcuma longa Linn วงศ์ : ZINGIBERACEAE นิเวศวิทยา:ขึ้นได้ทุกภาคของประเทศไทย เติบโตได้ดีในที่ดอนไม่ชอบน้ำท่วมขัง ฤดูกาลออกดอก : กรกฎาคม-กันยายน การขยายพันธุ์ : ใช้เหง้า ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Marky   created: 14 September 2012 09:07 Modified: 14 September 2012 09:07 [ Report Abuse ]

(2) ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนสำปะลอ

ชื่อสามัญ: ขนุนสำปะลอ ชื่ออื่น : สาเก ชื่อวิทยาศาสตร์: Artocarpus altilis(Parkinson) Fosberg วงศ์ : MORACEAE นิเวศวิทยา: พรรณไม้มาจากต่างประเทศชอบขึ้นกลางแจ้ง ฤดูกาลออกดอก : - การขยายพันธุ์ : ตอนกิ่ง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: ลำต้น เป็นไ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Marky   created: 14 September 2012 09:00 Modified: 14 September 2012 09:00 [ Report Abuse ]

(0) ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนปาน

ชื่อสามัญ: ขนุนปาน ชื่ออื่น : - ชื่อวิทยาศาสตร์: Artocarpus rigidusBlume subsp. Asperulus Jarrett วงศ์ : MORACEAE นิเวศวิทยา : กระจายพันธุ์ในไทยทางภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ในป่าดิบ ต่างประเทศพบที่พม่า อินโดนีเซีย มาเลเซีย ภูมิภาคอินโดจี... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Marky   created: 14 September 2012 08:53 Modified: 14 September 2012 08:53 [ Report Abuse ]

(0) ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: ขนุนป่า

ชื่อสามัญ: ขนุนป่า ชื่ออื่น : ยาตู ชื่อวิทยาศาสตร์: Artocarpus kemando Miq. วงศ์ : Moraceac นิเวศวิทยา:พบในที่ลุ่มน้ำขังและในป่าพรุทางภาคใต้ของประเทศไทย ในต่างประเทศพบที่สิงคโปร์มาเลเซีย และเกาะบอร์เนียว ฤดูกาลออกดอก : มีนาคม-พฤษภาคม การขย... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Marky   created: 23 August 2012 15:14 Modified: 23 August 2012 15:14 [ Report Abuse ]

(0) ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กำแพงเจ็ดชั้น

ชื่อสามัญ: กำแพงเจ็ดชั้น ชื่ออื่น : ตะลุมนก น้ำนอง มะต่อมไก่ หลุมนก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salacia chinensis Linn. วงศ์ : CALASTRACEAE นิเวศวิทยา : พบตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบตามริมแหล่งน้ำหรือที่โล่ง บนพื้นที่ระดับต่ำไปจนถึงสูงจากระดับน้ำทะเลประ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Marky   created: 23 July 2012 09:28 Modified: 23 July 2012 09:28 [ Report Abuse ]

(0) ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กำชำ

ชื่อสามัญ: กำชำ ชื่ออื่น : มะหวดซำหวดลาง สีฮอกน้อย หวดคา มะหวดป่า ชันรุ มะหวดบาท มะหวดลิง กะซำ กำจำ กำซำ มะจำ นำซำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. วงศ์ : SAPINDACEAE นิเวศวิทยา : มีการกระจายพันธุ์ในป่าเกือบทุกชน... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Marky   created: 23 July 2012 09:23 Modified: 23 July 2012 09:23 [ Report Abuse ]

(0) ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ: กานพลู

ชื่อสามัญ: กานพลู ชื่ออื่น : - ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium aromaticum (L.)Merr.& L.M.Perry วงศ์ : Myrtaceae นิเวศวิทยา:เป็นพรรณไม้พื้นเมืองของหมู่เกาะโมลุกกะ นำไปปลูกในเขตร้อนทั่วโลก ในปะเทศไทยนำมาปลูกบ้างแต่ไม่แพร่หลาย ชอบขึ้นในดินร่วนซุ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Marky   created: 23 July 2012 09:15 Modified: 23 July 2012 09:15 [ Report Abuse ]