นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2787
ความเห็น: 3

การกำหนดราคาสินค้าเกษตรในอนาคต

เสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ Stochastic Modeling for Commodity Prices and Application to Rice and Rubber Prices in Thailand”

จากการได้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการที่ทางภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  ได้จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ Stochastic Modeling for Commodity Prices and Application to Rice and Rubber Prices in Thailand”  ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  2552  เวลา 14.30-16.30น.  ณ ห้อง M303  โดยมีวิทยากรคือ ดร. เสน่ห์  รุจิวัน  อาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้นำเสนอผลงานวิจัยทางด้านโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Prices) ซึ่งเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  ที่มหาวิทยาลัยไฮเดนเบิร์ก (University of Heidelberg) ประเทศเยอรมัน  ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างโมเดลและการแก้สมการทางคณิตศาสตร์ซึ่งขอออกตัวก่อนเลยว่าตัวเองก็คงไม่สามารถเข้าใจตรงจุดนี้ได้อย่างแจ่มแจ้งนัก  แต่จะขอยกมาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำมาใช้ในการเกษตร   เนื่องมาจากโมเดลกำหนดราคาที่นักคณิตศาสตร์ได้คิดค้นขึ้นมาส่วนใหญ่จะใช้กับการกำหนดราคาหุ้นเพื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  มีเพียงส่วนน้อยสำหรับการคิดค้นโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อการกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์  โดยเฉพาะสินค้าเกษตร  เนื่องจากราคาของสินค้าดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกหลายประการทั้งฤดูกาลผลิต  ซึ่งทำให้ปริมาณสินค้าที่ได้ในแต่ละฤดูกาลแตกต่างกัน  ปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ  ราคาสินค้าอื่นที่เป็นต้นทุนในการผลิต  โดยเฉพาะราคาน้ำมันซึ่งผันผวนทำให้ราคาสินค้าเกษตรมีการขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา  การที่สามารถกำหนดราคาของสินค้าเกษตรในอนาคตได้นั้นถือว่าเป็นผลดีกับตัวเกษตรกรผู้ผลิตเป็นอย่างมาก  อย่างไรก็ตามโมเดลนี้สามารถใช้ได้กับราคาสินค้าในตลาดอุดมคติที่มีเกมส์ทางการค้าที่ยุติธรรมเท่านั้น  เช่นการตกลงซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Agricultural Future  Exchange of Thailand; AFET) ที่มีการทำสัญญาตกลงกันอย่างชัดเจนแน่นอน  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการที่นักเก็งกำไรถือโอกาสเข้ามาแทรกแซงราคาได้  และลดต้นทุนที่ผันแปรจากการผลิต  หรือสามารถบวกราคาสินค้าเพิ่มในกรณีที่ต้นทุนการผลิต ณ เวลานั้นสูงขึ้น  และลดความผันผวนของราคาสินค้าที่เกิดจากฤดูกาลได้  โดยราคาสินค้าในอนาคตนั้นจะขึ้นอยู่กับต้นทุนการจัดการผลผลิตก่อนจำหน่ายด้วย  และเป็นราคาที่แปรผันตรงกับความผันผวนของราคาปัจจุบัน (Volatility of Spot Prices) 

สำหรับรูปแบบของโมเดลและการประยุกต์ใช้กับการกำหนดราคาสินค้าเกษตรอย่างชัดเจนนั้นคงไม่สามารถอธิบายได้  เพราะตัวเองไม่มีความรู้ในด้านนี้  แต่ท่านวิทยากร ดร. เสน่ห์  รุจิวัน มีความยินดีที่จะให้คำปรึกษาหากมีข้อสงสัยใดๆ  สามารถติดต่อได้ที่ email address: rsanae@wu.ac.th

  

created: 24 Febuary 2009 11:50 Modified: 06 October 2009 15:34 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
เปตอง (Recent Activities)
25 Febuary 2009 13:11
#41558

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ค่ะ  ก็เห็นด้วยกับการกำหนดราคาของสินค้าเกษตรในอนาคตได้นั้นถือว่าเป็นผลดีกับตัวเกษตรกรผู้ผลิตเป็นอย่างมาก  ซึ่งจะเห็นว่าจะเกิดกลุ่มชุมนุมของเกษตรกรบ่อยๆ นะค่ะ เมื่อเวลาราคาสินค้าตกต่ำ

Ico48
น้ำขิง (Recent Activities)
25 Febuary 2009 17:03
#41580

ขอต้อนรับน้องใหม่ของกลุ่มงานบริการวิชาการเข้าสู่วงแชร์จ้า.....สู้..สู้...

Ico48
Monly (Recent Activities)
25 Febuary 2009 21:41
#41596
  • ขอต้อนรับน้องใหม่ของคณะทรัพย์ฯ เข้าสู่วงแชร์ค่ะ  และนำสาระดี ๆ ที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่กันฟังค่ะ
  • การเรียนรู้ และความตั้งใจ ทำให้บล็อก และหน้าบันทึกมีการพัฒนามากขึ้นน่ะค่ะ  และจะพบว่า ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ   เยี่ยมจริง ๆ ค่ะ
  • ขอชื่นชม 2 สาว แห่งกลุ่มงานบริการวิชาการ นี้ค่ะ  (งานนี้ Boss ใหญ่ กำลังแอบดูอยู่หรือเปล่าค่ะ)   

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.154.129
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ