นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 9775
ความเห็น: 21

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตยางพาราพันธุ์ RRIM 600 (2)

ระบบกรีด DCA น่าจะเป็นทางเลือกที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

          

          

              จากที่บทความที่แล้วได้เล่าถึง เทคนิคการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตยางพาราพันธุ์ RRIM 600” ไปแล้ว  ซึ่งเนื้อหาที่เล่าให้อ่านกันในบทความที่แล้วเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีริมโฟลว์  สำหรับในบทความนี้ขอนำเสนอเทคโนโลยี ระบบกรีด 2 รอยกรีดสลับหน้าต่างระดับ (Double Cut Alternative tapping system: DCA)   โดยวิทยากรบรรยาย  คือ รองศาสตราจารย์ ดร. สายัณห์  สดุดี  โดยความสำคัญของการศึกษาที่นำมาสู่การกรีดแบบ 2 รอยกรีด  คือ  การที่ปริมาณผลผลิตยางเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้ที่สูงขึ้น  ทำให้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตของยางพารา  เช่น  มีการเพิ่มพื้นที่ปลูกยางใหม่  และการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ยางเดิม  ประกอบกับอัตราการเกิดโรคหน้าแห้งของต้นยางพาราสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกรีดทีมากเกินไป  โดยปัจจัยของการกรีดที่มีผลต่อผลผลิต  ได้แก่  ความลึกของการกรีด  ขนาดของงานกรีด  ความคมของมีด  เวลาที่เหมาะสำหรับการกรีดยาง  ความสิ้นเปลืองเปลือก  เป็นต้น  ซึ่งปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ  การที่เกษตรกรกรีดยางโดยใช้ระบบกรีดถี่  ทำให้มีข้อเสีย  คือ  ทำให้ผลผลิตต่อครั้งกรีดลดลง  ความสิ้นเปลืองเปลือกสูง  อัตราการเกิดโรคหน้าแห้งเพิ่มขึ้น  ปริมาณเนื้อยางแห้งต่ำ  ทั้งนี้เนื่องจากน้ำยางที่พืชสร้างต้องมีกระบวนการที่ใช้เวลานานการกรีดถี่จะทำให้กลไกการสร้างสร้างได้ไม่ทัน

                ระบบกรีด 2 รอยกรีด  สลับหน้าต่างระดับ  เป็นวิธีการเปิดกรีดหน้ายางสองหน้าพร้อมกัน  กรีดยางสลับหน้าบน-ล่าง  เพื่อให้พื้นที่การให้น้ำยางไม่ซ้ำซ้อนและทำให้หน้ากรีดยางแต่ละหน้ามีเวลาพักเพียงพอที่ทำให้กระบวนการสร้างน้ำยางเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่ได้ลดจำนวนวันกรีด  สำหรับวิธีการกรีดหน้ากรีดเดียว  จะเปิกกรีดที่ระดับความสูง 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน  กรีดปกติโดยกรีดซ้ำหน้าเดิมในทุกวันที่ทำการกรีด  ส่วนการกรีดแบบ 2 รอยกรีด  มีวิธีการคือ  หน้ากรีดที่ 1 เปิดกรีดที่ระดับความสูง 80 เซนติเมตรจากพื้นดิน (หน้ากรีดล่าง)   และหน้ากรีดที่ 2 เปิดกรีดที่ระดับความสูง 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน (หน้ากรีดบน)  โดยที่การกรีดแบบ 2 รอยกรีดสามารถสามารถประยุกต์ใช้กับระบบกรีดวันเว้นวัน (d/2), สามวันเว้นหนึ่งวัน (3d/4), สองวันเว้นหนึ่งวัน (2d/3)  และระบบกรีดอื่นๆได้  โดยผลดีของระบบกรีดแบบ 2 รอย  คือจะช่วยเพิ่มเวลาในการพักหน้ายาง  ลดความถี่ของการกรีด  โดยสามารถเพิ่มเวลาเป็น 2 เท่าเมื่อแบ่งออกเป็น 2 รอยกรีด  และในส่วนของการจัดการหน้ากรีดนั้นระบบกรีดแบบ 2 รอย  สามารถใช้กับความยาวของรอยกรีด  ครึ่งลำต้น (1/2S)  และหนึ่งในสามของลำต้น (1/3S)  การจัดการรอยกรีดแบบรอยกรีดเดียวนั้นในปีที่ 1-5  จะเปิดกรีดที่ระดับ 1.50 เมตร BO-1 (A)  จะให้หน้ายาง ประมาณ 25 เซนติเมตร/ปี  ปีที่ 6-10 เปลี่ยนตำแหน่งการเปิดกรีดเป็น BO-2 (B) ที่ระดับ 1.50 เมตร  จากพื้นดิน  ส่วนการจัดการรอยกรีดแบบ 2 รอยกรีด  ทำโดยในปีที่ 1-4  จะเปิดกรีดที่ระดับ 0.80 และ 1.50  เมตร  ตามรอยกรีดล่างและรอยกรีดบน  ตามลำดับ  จะให้หน้ายาง (ความสิ้นเปลืองเปลือก)  ประมาณ 2 x 15 เซนติเมตร / ปี  ในปีที่ 5-8  สลับรอยกรีดล่างและรอยกรีดบน  โดยใช้เวลาประมาณ 8 ปีสำหรับการกรีดเปลือกแรก  และในปีที่ 9-12 กรีดซ้ำบนหน้ายางเดิม  

จากการศึกษาและวิจัยพบว่าการกรีดแบบ 2 รอยกรีดสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากกว่า 16-21 %  เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ระบบกรีดแบบรอยกรีดเดียว  มีปริมาณเนื้อยางแห้งสูงกว่าการใช้ระบบกรีดแบบรอยกรีดเดียว  โดยที่รอยกรีดล่างให้ผลผลิตและปริมาณเนื้อยางแห้งสูงกว่ารอยกรีดบน  และระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีดมีความสิ้นเปลืองเปลือกมากกว่าระบบกรีดแบบรอยกรีดเดียว  โดยที่การกรีดหน้าล่างจะมีความสิ้นเปลืองมากกว่าการกรีดหน้าบน  ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง  และไม่มีผลต่อองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำยาง  ซึ่งประกอบด้วยปริมาณน้ำตาลซูโครส  ปริมาณอนินทรีย์ฟอสฟอรัส  และปริมาณไธออล  ดังนั้นระบบกรีด DCA น่าจะเป็นทางเลือกที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตยางพารายังไม่จบเท่านี้นะคะ  ยังมีเทคโนโลยีดีๆนำมาเล่าให้อ่านกันอีก  ติดตามได้เร็วๆนี้ค่ะ  อดใจรอหน่อยนะคะ (เดี๋ยว Markyจัดให้)

 
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 28 เมษายน 2552 11:22 แก้ไข: 06 ตุลาคม 2552 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอเรียนตอบคุณ thep ค่ะ

จากที่คุณ thep ได้ซักถามปัญหาเกี่ยวกับระบบกรีด 2 รอยผ่านทางอีเมล์นั้น  เนื่องจาก Marky ได้ตอบคำถามของคุณแล้ว แต่ส่งเมล์คืนไม่ได้จึงนำมาตอบไว้ที่นี่นะคะ

ในการกรีดแต่ละระบบนั้นสามารถกรีดและเว้นวันกรีดตามไฟล์ที่แนบนะคะ
ส่วนที่ถามว่าการหยุดพักหน้ายางจะทำให้น้ำยางที่ได้ไหลน้อยลงหรือไม่นั้น
จากการศึกษาในงานวิจัยยังไม่พบปัญหาดังกล่าวค่ะ
เพราะในความเป็นจริงแล้วผลดีของระบบกรีด 2 รอย
คือจะช่วยเพิ่มเวลาในการพักหน้ายาง  และลดความถี่ของการกรีด
ทำให้กระบวนการในการสร้างน้ำยางมาเก็บสะสมไว้ภายในท่อน้ำยางมากขึ้น
ดังนั้นปริมาณน้ำยางที่ได้จึงมีปริมาณมากขึ้น
ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่จะมีการลดลงในช่วงแรก(1-2
สัปดาห์ของการปรับตัวของต้นยาง)
แต่เมื่อกลไกทางสรีรวิทยาของต้นยางปรับตัวได้แล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนค่ะ

เพราะเท่าที่ศึกษาจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการกับทีมงานวิจัยให้ผลตอบรับที่ดีค่ะ
เนื่องจากได้รับผลผลิตและรายได้ต่อปีที่เพิ่มขึ้นค่ะ

ตาราง แสดงลำดับของการกรีด

ระบบกรีด

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์
วันเว้นวัน (d/2)กรีดหยุดกรีดหยุดกรีดหยุดกรีดหยุด
Ico48
เพชรไพฑูรย์ [IP: 58.8.229.219]
30 พฤษภาคม 2552 14:02
#44590

ได้ความรู้อีกแล้ว

 ยังรอตามอ่านบทความใหม่ๆอยู่นะครับ

 

 

Ico48
ปุยฝ้าย ๆ [IP: 125.27.214.200]
07 กันยายน 2552 17:21
#48110

ดีมั่กมากคร่า ~

 

หารูปได้ดั๊วะ

Ico48
อยากทราบครับ [IP: 119.31.121.90]
21 สิงหาคม 2553 17:01
#59691

ยังไม่เข้าใจนิดหน่อยครับ เรื่องวิธีการกรีดระบบสองรอย เลยอยากให้อธิบายเสริมให้ชัดเจนอีกนิดครับ อยากทราบดังนี้ครับ การกรีดแบบสองรอยวันเว้นวันเนี่ย หมายถึงกรีดทั้งสองรอยพร้อมกันวันเว้นวัน  หรือว่ากรีดครั้งละรอยสลับกันวันเว้นวัน วันนี้กรีดรอยล่าง พรุ่งนี้หยุด มะรืนนี้กรีดรอยบน  แล้วถ้าเราอยากกรีดสลับรอยทุกวันไม่ต้องเว้นวันได้หรือเปล่าครับ คือวันนี้กรีดรอยล่าง พรุ่งนี้กรีดรอยบน อย่างนี้เป็นต้นครับ (ช่วยอธิบายด้วยนะครับ)

แล้วการกรีดระบบสองรอยเนี่ยใช้ได้กับยางทุกพันธุ์หรือเปล่าครับ

ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

 

Ico48
organellelife [IP: 117.47.217.185]
29 กันยายน 2553 11:37
#60540
ปริมาณน้ำยางเยอะ  น้ำหนักดี   มีเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง  เปลืองยางนิ่ม  กรีดง่าย  น้ำยางไหลดี  กรีดได้ยาวนาน 
สนใจดูที่  http://www.organellelife.com
Ico48
kung [IP: 118.174.62.7]
03 ตุลาคม 2553 22:03
#60629

ติดต่อสายด่วน โทร.081-5430480

 

จำหน่ายแก็สเอทธิลีนพร้อมอุปกรณ์การอัดแก็ส ยี่ห้อ HEVEA 3 (ฮีเวีย 3 ),  LET-I (เลท ไอ)  เพิ่มน้ำยาง 3-7 เท่า  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายที่สุด ผลผลิตสูงสุด เมื่อเทียบกับทุกยี่ห้อในท้องตลาด

 

1.  ข่าว up date  ที่  hot  สุดดดดด ในปลายปี พ. ศ. 2552  การอัดแก็สเอทิทีนให้ยางพารา เพื่อเพิ่มผลผลิต  ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร

    และกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแล้วว่า ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพจริง ปัจจุบันหน่วยงานนี้มีการอบรมให้ความรู้ชาวสวน และส่งเสริมให้มีการใช้อย่างจริงจัง    โดยพบมีการใช้มากที่สุดในสวนทางภาคใต้ และเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยไปยังภาคอื่นๆ

2. เหมาะกับยาง อายุ 12-15 ปี ขึ้นไป

3. ค่าอุปกรณ์ถูกมาก ถอนทุนคืนใน  1 เดือน และใช้ได้นาน  5-6  ปี

4. กรีดหน้ายาง 4 นิ้ว (ระบบไม่ใช้แก็สจะกรีด 12 นิ้ว)  จึงมีอายุการกรีดนานขึ้น มากกว่า 50 ปี

5.  ติดตั้งได้ด้วยตนเอง ไม่มีค่าติดตั้ง ค่าซ่อมกาว ไม่ต้องใช้บล็อกยึดช่วยตอกเหมือนยี่ห้ออื่น

6. ในปริมาตรแก็สเอทธิลีนที่เท่ากัน   แก็ส ฮีเวีย 3  ให้น้ำยางมากกว่าถึง  30% เมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น เพราะมีความเข้มข้นของแก็สสูงกว่าทุกยี่ห้อ

7. ค่าแก็ส 50 สต./ครั้ง กรีดได้ 2 เช้า และกรีดวันเว้น 2 วัน  ประหยัดแรงงาน

8. อัดแก็ส สะดวกสบาย ง่าย สุดๆ อัดแก็สเข้าถุงโดยตรง ไม่มีการ รั่ว หรือย้อนกลับ เพราะสายยางเป็นระบบ one  way  valve  ป้องการการสูญเสียแก็สในขั้นตอนการอัดได้ 100%

   ไม่ต้องดูดแก็สผ่านไซริงค์เพื่ออัดแก็ส   ไม่ต้องเสียเวลาพับสาย ปิดจุก

7. รับประกัน เนื้อไม้ไม่เสีย ไม่มีหน้ายางแห้ง

 

                   ติดต่อสายด่วน โทร.081-5430480

 
Ico48
คนจัน [IP: 118.172.251.141]
12 พฤศจิกายน 2553 10:10
#61539

- ผมอยากสอบถามคับ ถ้าผมจะใช้ระบบกรีด 2 รอยกรีด แต่ว่าจะกรีด วันที่1รอยกรีดบน ,วันที่2รอยกรีดบน , วันที่3รอยกรีดล่าง , วันที่4รอยกรีดล่าง ,วันที่5หยุด ,แล้วกลับมาเริ่ม1ใหม่  ยางพันธุ์RIIM 600 ผมอยากจะถามว่า

 1. ถ้าจะกรีดแบบนี้ บน2 ล่าง2 หยุด เริ่มใหม่ มันจะมีผลกระทบ ดี-เสีย อะไรไหมคับ และดีไหมคับ (ต้นยางใหม่คับ คอยกรีดอีก1-2ปี)

2. กรีด2รอย วันเว้นวัน กับ กรีดบน2 ล่าง2 หยุด แบบไหนจะดีกว่ากันคับ ในการให้น้ำยาง และอายุยาง

 

Ico48
Marky (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
12 พฤศจิกายน 2553 15:07
#61546

ตอบคุณคนจันค่ะ

การกรีดสลับหน้า 2 รอยต่างระดับ  หากจะกรีดรอบบน 2 และรอบล่าง 2 เปรียบเทียบการกรีดที่แนะนำนั้นมีผลต่อปริมาณนำยางหรือไม่นั้น  ต้องขอเรียนตามตรงว่าคงจะตอบให้แน่ชัดไม่ได้  เพราะยังไม่มีผลงานวิจัยรองรับ  แต่ในทางปฏบัติแล้วสามารถทำได้ค่ะ  เพราะมีระยะเวลาให้หน้ายางได้หยุดพักอย่างเหมาะสม  หากคุณลองปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรช่วยส่งกลับมาเป็นปัญหาวิจัยให้นักวิชาการได้ดำเนินการพัฒนาต่อไปด้วย  ขอบคุณค่ะ

Ico48
คนจัน [IP: 118.172.248.145]
13 พฤศจิกายน 2553 10:11
#61560

ok คับ แล้วจะแจ้งผลให้ทราบ  แต่ ต้องรอกรีด อีก1-2ปี เพราะว่า ยังมะโตตอนนี้  ถามคุณ Marky

 - แต่การกรีดสลับหน้า 2รอยต่างระดับ กรีดบน2 ล่าง2 หยุด สามารถใช้ระบบกรีดนี้ กับยางเปิดกรีด(หน้าแรก)ใหม่ได้หรือเปล่าคับ

Ico48
Marky (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
15 พฤศจิกายน 2553 09:09
#61596

ตอบคุณคนจัน
การกรีดแบบ 2 รอยสลับหน้าต่างระดับเป็นระบบการกรีดที่สามารถใช้กับยางเปิดกรีดได้เลยค่ะ  และกับยางอายุมากที่ใช้การอัดแก๊สก็ใช้ระบบนี้ร่วมกันได้  อันนี้มีผลงานวิจัยรองรับค่ะ

Ico48
นิตยา [IP: 192.168.100.112]
15 พฤศจิกายน 2553 16:46
#61612
กรณี "ระบบกรีด 2 รอยกรีดสลับหน้าต่างระดับ" เมื่อกรีดซ้ำหน้า เปลือกยางสามารถสร้างใหม่ทันหรือค่ะ มีการศึกษาไว้หรือยัง
Ico48
Marky (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
16 พฤศจิกายน 2553 09:02
#61629

ตอบคุณนิตยาค่ะ

การกรีด 2 รอยสลับหน้าต่างระดับนั้น  เมื่อกรีดยางรอบที่ 2 (หน้า 2) ก็จะเป็นการกรีดตรงบริเวณหน้าเดิมเพียงแต่สลับบนกับล่างค่ะ  คือกรีดหน้าบนต่อลงไปจนถึงโคนต้น  และกรีดที่ 150 เซนติเมตรเหนือรอยกรีดหน้าล่างเดิมเพื่อให้ไปบรรจบกับรอยกรีดครั้งแรกที่เปิดกรีดไว้ที่ 80 เซนติเมตรค่ะ  ซึ่งถ้าเป็นการกรีดที่ไม่สิ้นเปลือกเปลือกในหน้าสูง 150 เซนติเมตรจะกรีดได้ประมาณ 5-6 ปีค่ะ  และจะเป็นโอกาสให้ยางหน้าแรกได้สร้างเปลือกใหม่และพร้อมกรีดเปลือก 2 ได้ต่อไปค่ะ

Ico48
คนสวนยาง [IP: 10.192.253.226]
16 พฤศจิกายน 2553 15:10
#61644

ผมเปิดกรีดยาง 1 ใน 3 ของลำต้น  ตอนนี้ใช้กรีดยางแบบสองรอยกรีด แต่กรีดทุกวันสลับรอยกรีดคือ วันที่ 1 กรีดรอยที่ 1 วันที่ 2 กรีดรอยที่ 2 โดยหน้ายางจะได้พักประมาณ 48 ชั่วโมง  ไม่ทราบว่าจะเกิดปัญหากับหน้ายางหรือไม่ (ยางพันธ์ 235)  แต่ที่ผ่านมาได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจกล่าวคืน ผลผลิตที่ได้ปริมาณเท่าๆ กันเกือบทุกวัน  ใครมีความเห็นอย่างไรขอคำแนะนำด้วยครับ 

Ico48
Marky (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
17 พฤศจิกายน 2553 08:55
#61659

ตอบคุณคนสวนยางค่ะ

ตามที่คุณได้ให้รายละเอียดการกรีดมานั้นจะเห็นได้ว่าคุณใช้ระบบการกรีดแบบเดียวกับที่นักวิชาการได้ทำการศึกษาและแนะนำให้เกษตรกรใช้  จึงสามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้เลยว่าจะไม่มีปัญหากับหน้ายางและผลผลิตยางแน่นอนค่ะ  เพราะระบบนี้ม่การศึกษาวิจัยในยางหลายพันธุ์เกษตรกรนิยมปลูกในภาคใต้  รวมถึงพันธุ์ 235 ด้วยค่ะ  ขอบคุณที่คคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้นำผลงานการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิจัยและนักวิชาการได้ทำงานพัฒนาเพื่อการเพิ่มผลผลิตยางพาราต่อไป  ดังนั้นหากในขั้นตอนการผลิตเกิดปัญหาประการใด  และต้อการให้นักวิจัยศึกษาทดลองเพื่อแก้ไข  โปรดแจ้งปัญหาของท่านให้เรารับทราบเพื่อนำไปเป็นปัญหาวิจัยต่อไปค่ะ  ขอบคุณค่ะ

Ico48
คนสวนยาง [IP: 10.192.253.226]
29 พฤศจิกายน 2553 15:51
#61904

จากการกรีดยางสองรอยกรีดมาระยะหนึ่งเปรียบเทียบกับการกรีดยางหน้าเดียว 1 ใน 3 ของลำต้น มีรายละเอียดดังนี้

1. ตอนกรีดยางหน้าเดียวสมมุติว่าได้ยางเฉลี่ยวันละ 10 แผ่น กรีด 3 วันเว้น 1 วัน รวม 4 วัน ได้ยาง 30 แผ่น แต่เมื่อกรีดยางสองรอยกรีดแล้วกรีดทุกวันได้ยางเฉลี่ย 9 แผ่นต่อวัน รวม 4 วัน ได้ยาง 36 แผ่น ซึ่งทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามผลการวิจัยเป็นแบบนี้หรือเปล่า

2.  ถ้ากรีดยางสองรอยไปเรื่อย ๆ น้ำหนักหรือความเข้มข้นของน้ำยางจะคงที่เหมือนกับที่กรีดรอยเดียวหรือเปล่า และถ้าน้ำยางมีความเข้มข้นน้อยลง (มีน้ำเลี้ยงมาก) จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

Ico48
[IP: 223.206.161.71]
04 มกราคม 2554 22:24
#62693

ขอเสนอความคิดแย้งเรื่อง ผู้เชี่ยวชาญ ชาวฝรั่งเศษ !!!!

มีที่ใหนกัน เมืองไทยผลิตยาง อันดับหนึ่งของโลก ฝรั่งตาน้ำข้าว ซื้อเราไปใช้  ใหนจะเชี่ยวชาญเรื่องยาง มาหาความรู้เรื่องยางมากกว่าครับ เขียน ยกยอฝรั่งมากไปหน่อยครับ

เรียน  คุณไม่แสดงตน

 ที่เขียนบอกเล่าไปนั้น  ไม่ได้เป็นการคิดค้นวิจัยของชาวฝรั่งเศสค่ะ  แต่เป็นการทำความร่วมมือของคณาจารย์นักวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ  กับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราชาวฝรั่งเศส  ทั้งนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเล็งเห็นว่าการที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนั้นต้องได้วัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพก่อน  และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด  จึงได้สนใจกระบวนการผลิตยางพาราเพื่อที่จะศึกษาร่วมกันเพื่อให้ได้ผลผลิตยางที่เป็นวัตถุดิบคุณภาพสำหรับป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางค่ะ  ซึ่งความก้าวหน้าและความต้องการของตลาดทำให้ทุกภาคส่วนต้องหันหน้าเข้ามาทำงานร่วมกัน  ตอบยาวไปหน่อย  แต่อยากให้มองที่ความตั้งใจของนักวิจัย  อย่าไปบั่นทอนกำลังใจในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆของพวกเขาเลยค่ะ

Ico48
kung [IP: 118.173.162.77]
07 มกราคม 2554 23:04
#62780
 

ตอนนี้เปลี่ยนเบอร์โทร.ใหม่แล้ว รบกวนโทร. มาที่เบอร์ 085-1454156

จำหน่ายแก็สเอทธิลีนพร้อมอุปกรณ์การอัดแก็ส ยี่ห้อ HEVEA 3 (ฮีเวีย 3 ),  LET-I (เลท ไอ)  เพิ่มน้ำยาง 3-7 เท่า  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายที่สุด ผลผลิตสูงสุด เมื่อเทียบกับทุกยี่ห้อในท้องตลาด

 

1.  ข่าว up date  ที่  hot  สุดดดดด ในปลายปี พ. ศ. 2552  การอัดแก็สเอทิทีนให้ยางพารา เพื่อเพิ่มผลผลิต  ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร

    และกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแล้วว่า ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพจริง ปัจจุบันหน่วยงานนี้มีการอบรมให้ความรู้ชาวสวน และส่งเสริมให้มีการใช้อย่างจริงจัง    โดยพบมีการใช้มากที่สุดในสวนทางภาคใต้ และเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยไปยังภาคอื่นๆ

2. เหมาะกับยาง อายุ 12-15 ปี ขึ้นไป

3. ค่าอุปกรณ์ถูกมาก ถอนทุนคืนใน  1 เดือน และใช้ได้นาน  5-6  ปี

4. กรีดหน้ายาง 4 นิ้ว (ระบบไม่ใช้แก็สจะกรีด 12 นิ้ว)  จึงมีอายุการกรีดนานขึ้น มากกว่า 50 ปี

5.  ติดตั้งได้ด้วยตนเอง ไม่มีค่าติดตั้ง ค่าซ่อมกาว ไม่ต้องใช้บล็อกยึดช่วยตอกเหมือนยี่ห้ออื่น

6. ในปริมาตรแก็สเอทธิลีนที่เท่ากัน   แก็ส ฮีเวีย 3  ให้น้ำยางมากกว่าถึง  30% เมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น เพราะมีความเข้มข้นของแก็สสูงกว่าทุกยี่ห้อ

7. ค่าแก็ส 50 สต./ครั้ง กรีดได้ 2 เช้า และกรีดวันเว้น 2 วัน  ประหยัดแรงงาน

8. อัดแก็ส สะดวกสบาย ง่าย สุดๆ อัดแก็สเข้าถุงโดยตรง ไม่มีการ รั่ว หรือย้อนกลับ เพราะสายยางเป็นระบบ one  way  valve  ป้องการการสูญเสียแก็สในขั้นตอนการอัดได้ 100%

   ไม่ต้องดูดแก็สผ่านไซริงค์เพื่ออัดแก็ส   ไม่ต้องเสียเวลาพับสาย ปิดจุก

7. รับประกัน เนื้อไม้ไม่เสีย ไม่มีหน้ายางแห้ง

Ico48
สงสัย [IP: 182.232.186.73]
22 เมษายน 2554 09:32
#65030
คือกรีด 2 หน้าคนละฝั่ง และกรีดทุกวันแค่สลับบนล่างใช่ไหมครับ ผมเข้าใจถูกไหมครับ
Ico48
อุทัย [IP: 115.87.82.87]
01 สิงหาคม 2554 01:24
#67077

อยากรู้ข้อมูลการอัดแก๊สกับต้นยาง หรือต้องการอัดแก๊สยางพารา พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์การอัดแก๊สยางพารา

โทรสอบถามและใช้บริการได้เลยนะคะ

ยินดีให้คำตอบคะ ติดต่อคุณอุทัย 084-8393765

อ.ทุ่งสง จ.นครศร๊ฯ

Ico48
หมู [IP: 118.173.36.129]
03 สิงหาคม 2554 11:05
#67173

อูปกรณ์ยางอัดแก๊ส เข้าชมได้ที่ www.gasyang.com

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.154.129
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ