นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1819
ความเห็น: 2

การจัดการสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย

 

 

                     คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ร่วมกับศูนย์สารสนเทศเกษตรไทย  สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย   ระหว่างวันที่  19-20  กันยายน  2553  โดยมีวิทยากรบรรยายจากศูนย์สารสนเทศเกษตรไทย 
(1)  ดร. อารีย์                        ธัญกิจจานุกิจ        ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
 
(2)  คุณถิรนันท์                   ดำรงสอน              ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(3)  คุณวันเพ็ญ                    ศรีจันทร์กุล           หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
(4)   คุณสุราภรณ์                  คงผล                      นักเอกสารสนเทศ               
(5)  คุณสุพรรณี                   หงส์ทอง               นักเอกสารสนเทศ
               
(6)  คุณสมใจ                        หกหนู                   นักเอกสารสนเทศ  

               

                   การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องจากทางเครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทยได้ทำความร่วมมือกับสภาคณบดีสาขาการเกษตร  สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร  และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางด้านการเกษตร  เพื่อเป็นแหล่งบริการสารสนเทศงานวิจัยด้านการเกษตรในประเทศ  และเป็นแหล่งเผยแพร่สารสนเทศการวิจัยให้ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ  คณะธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในฐานะสมาชิกของสภาคณบดีสาขาการเกษตรจึงได้รับหน้าที่ในการจัดอบรมให้กับผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยในภาคใต้

                การอบรมในวันอาทิตย์ที่ 19  กันยายน  2553  นั้นเริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.  วัลลภ  สันติประชา  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ในฐานะประธานคณบดีสาขาการเกษตร  และกล่าวแนะนำเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย  โดย ดร. อารีย์  ธัญกิจจานุกิจ  ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ทำงานบนระบบดีสเปซ(DSpace)  ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการคลังข้อมูลแบบเปิดเผยรหัส (Open Sources Software)  มีการจัดเก็บฐานข้อมูลการเกษตรของประเทศไทย (http://thaiagris.lib.ku.ac.th) ซึ่งมีการรวบรวมงานวิจัย  และบทความที่น่าสนใจ  ด้านการเกษตรทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง  โดยเป็นการรวบรวมสารสนเทศจากหนังสือ  วารสาร  วิทยานิพนธ์  รายงานการค้นคว้าวิจัย  เอกสารการประชุมสัมมนา  และเอกสารต่างๆ ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523  ถึงปัจจุบัน    นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังได้รวบรวมสารสนเทศงานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศไทยที่พร้อมจะเผยแพร่  ส่งไปบันทึกเก็บไว้ในฐานข้อมูล AGRIS ในเครือข่ายระบบสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ (AGRIS- International Information System for the Agricultural Sciences and Technology)  เพื่อให้สารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทย  ได้รับการอ้างอิงและใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับนานาชาติ  และเพื่อให้บุคลากรในวงการเกษตรของประเทศไทย  ได้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศด้านการเกษตรจากทั่วโลก  ที่ http://www.fao.org/agris
 

 

  

 

 การสืบค้นฐานข้อมูล
                การสืบค้นฐานข้อมูลในข้อมูลการเกษตรของประเทศไทย  มีวิธีการสืบค้น 2 รูปแบบ  คือ
·       การค้นภายในเขตข้อมูลเดียวกันเป็นการค้นโดยระบุคำค้นในเขตข้อมูลใดเขตข้อมูลหนึ่งที่ต้องการ  ซึ่งสามารถระบุคำค้นได้มากกว่า 1 คำ  โดยใช้ตัวดำเนินการ  (และ  หรือ  ยกเว้น)  เพื่อกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม  เช่น  เมื่อระบุคำค้นเป็น  ผลไม้*แมลงวันผลไม้^มะม่วง  จะเป็นการค้นเอกสารที่เกี่ยวกับผลไม้และแมลงวันผลไม้ยกเว้นมะม่วง  หรือมีคำว่า ผลไม้  และ  แมลงวันผลไม้  แต่จะไม่มีคำว่ามะม่วง  ปรากฏอยู่ในเอกสารนั่นเองตัวดำเนินการที่ใช้  มีดังนี้
-          หรือ  (ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย +)
-          และ  (ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย  *)
-          ยกเว้น  (ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย ^)

วิธีการระบุคำค้น  ระบุคำค้นได้ 2 แบบ  ดังนี้
1.      
ใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัวดำเนินการคั่นระหว่างคำค้น
2.       เลือกตัวดำเนินการจากรายการตัวเลือก (
list box)  โดยจะใช้แทนที่เครื่องหมาย ; (Semicolon) ที่ใช้สำหรับคั่นระหว่างคำค้น

·       การค้นแบบหลายเขตข้อมูลเป็นการค้นโดยเลือกระบุคำค้นในเขตข้อมูลที่ต้องการมากกว่า 1 เขตข้อมูล ได้แก่  ชื่อผู้แต่ง  ฃื่อหน่วยงาน  ปี พ.ศ.  ครั้งที่  และสาขา  เป็นต้น
-          สามารถระบุคคำค้นได้หลายคำเช่นเดียวกับการค้นในเขตข้อมูลเดียวกัน
-          กำหนดเงื่อนไขคำค้นจากรายการตัวเลือก (Radio Buttons)  ที่อยู่ระหว่างเขตข้อมูล

 

 

 

 

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกในบทความต่อไปนะคะ

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 05 ตุลาคม 2553 14:29 แก้ไข: 05 ตุลาคม 2553 14:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
สุราภรณ์ คงผล [IP: 158.108.80.119]
08 พฤศจิกายน 2553 19:01
#61429
เพิ่งเห็นค่ะ น้องแหม่ม น่ารักเชียว ขอบคุณนะคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.154.129
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ