นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2158
ความเห็น: 2

ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ ตอนที่ 1

การเป็นหัวหน้างานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความรู้จักกับคนอื่น และการเข้าใจในความเป็นตัวตนของแต่ละคน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทำให้งานประสบความสำเร็จได้ นั่นคือการใช้งานให้ตรงกับคนนั่นเอง

              

                        สวัสดีค่ะ  สวัสดีชาว share.psu พื้นที่แห่งการเรียนรู้แห่งนี้ ดูเหมือนตัวเองจะห่างหายจากการนำประสบการณ์และเรื่องราวที่ได้มีโอกาสได้พบปะ  เจอะเจอมาถ่ายทอด    พื้นที่แห่งนี้ซะนาน  นานจนจำไม่ได้แล้วว่านานเท่าไหร่  มาถึงเรื่องนี้จะบอกว่าเป็นการบอกเล่าจากการถูกบังคับทางอ้อมผ่านทาง Facebook ของพี่มอนลี่สุดสวยของเรา (ท้าวแชร์ของชาวทรัพย์ค่ะ)  ก็คงต้องบอกว่าถือเป็นโชคดีที่ตัวเองได้รับโอกาสจากคณะฯ ให้ไปเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ  ที่จัดโดยหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม  กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์  2554    โรงแรมซากุระแกรนด์วิว  อ.หาดใหญ่  จ. สงขลา  โดยท่านวิทยากรคนเก่ง  อารมณ์ดี  มีเสน่ห์อย่าง ผศ. ดร. กลางเดือน  โพชนา

                เริ่มต้นการอบรมตอนเช้าด้วยกิจกรรมรู้จักฉันรู้จักเธอ  ซึ่งทางวิทยากรให้แต่ละคนหารายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมที่เกิดในวันต่างๆ (อาทิตย์-เสาร์) โดยมีข้อแม้ว่าห้ามเอาคนที่มาจากหน่วยงานเดียวกัน  ยุ่งล่ะสิ  เล่นเอาได้เหงื่อกันแต่เช้า  เพราะผู้เข้าอบรมกว่า 50 ชีวิต  มาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  แต่ตัวเองก็หาได้ไม่น้อย  15 คน ปัญหาต่อมาคือคนที่ไปหามาต้องจำให้ได้ว่าคนไหน  นึกในใจ ตอนหาน่ะหาคนให้ครบวันเฉยๆ  แต่ตอนถามว่าใครคือคนไหนนี่สิ  เครียดเลยเรา  และวิทยากรก็เฉลยสาระสำคัญที่แฝงไว้ในกิจกรรม  กล่าวคือ  การเป็นหัวหน้างานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความรู้จักกับคนอื่น  และการเข้าใจในความเป็นตัวตนของแต่ละคน  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงทำให้งานประสบความสำเร็จได้  นั่นคือการใช้งานให้ตรงกับคนนั่นเอง 

                กิจกรรมที่ 2 workshop ผู้นำของฉัน  โดยให้แบ่งกลุ่มและคิดคุณสมบัติของผู้นำที่พึงประสงค์  ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า  คุณสมบัติดังกล่าวใช่จะใช้ได้กับคนที่เป็นหัวหน้างานเท่านั้น  แต่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ 

 • ภาวะผู้นำคืออะไร?
                ภาวะผู้นำ  หรือความสามารถของผู้นำที่มีอิทธิพลในการนำพากลุ่มไปสู่เป้าหมายร่วมกัน  หมายถึง  ความสามารรถที่จะใช้ศิลปะความเป็นผู้นำโน้มน้าวบุคคล (ผู้ตาม)  ให้เกิดการคล้อยตาม  ยอมรับ  พร้อมที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  ทั้งนี้ "ไม่ใช่ผู้บริหารทุกคนที่สามารถเป็นผู้นำได้ (Not all managers are leaders ) เพราะภาวะผู้นำเป็นโดยการกระทำไม่ใช่ตำแหน่ง (Leadership is action not position) "
 • บทบาทของผู้นำในองค์กร
-         ช่วยเหลือ  ให้คำแนะนำ  สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย  โดยที่ผู้นำจำเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ-         ให้ความชัดเจนและวางเป้าหมายร่วมกันและช่วยหาหนทางที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและขจัดอุปสรรคต่างๆ    -         เป็นผู้ประสานประโยชน์และความต้องการเพื่อให้ทุกคนพอใจและมีกำลังใจทำงาน

 • คุณสมบัติผู้นำที่พึงประสงค์
  แบ่งเป็น 4 ด้าน  ประกอบด้วย  ด้านจิตใจ, ลักษณะเฉพาะตัว, ด้านทักษะ  และการกระทำ

  Ø                ด้านจิตใจ
       -           คุณธรรม  ผู้นำต้องเข้มแข็ง  ไม่แสดงความอ่อนแอออกมาให้ผู้ตามเห็นเป็นอันขาด
       -         มีใจรัก 
       
  -         มั่นคง  เพราะความเก่งกาจไม่อาจชดเชยความหวั่นไหว  และความไม่แน่วแน่มั่นคงอาจทำลายความศรัทธาที่ผู้ตามมีต่อเราได้
      
  -         ทัศนคติที่ดี  สิ่งสำคัญคือให้เชื่อเสมอว่าเราทำได้  เพราะทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หากเราตั้งใจที่จะทำ  ยกเว้นเรื่องฝืนธรรมชาติ  เช่น  ทำให้พระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตก  ทำให้เห็นดวงจันทร์ตอนเที่ยง  เป็นต้น  เพราะข้อจำกัดในทุกๆอย่างเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเอง  จงระลึกไว้ว่า  ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่เรากังวลไม่เคยเกิดขึ้นเลยหากเราเชื่อมั่นในตัวเอง  ทั้งนี้คนที่มีทัศนคติเชิงลบ  จะมองเป็นปัญหาในทุกทางออก  ขณะที่คนที่มีทัศนคติเชิงบวกจะมองเห็นทางออกในทุกปัญหา  ดังนั้นทุกครั้งที่เรามีปัญหา  จงคิดที่จะหาทางออกของปัญหานั้นขึ้นมาด้วย
      
  -         กล้าหาญ  เพราะแค่มีหนึ่งคนที่กล้าก็ชนะอีกสิบคนที่กลัว 
      
  -         การเสียสละ  โดยเฉพาะการให้เวลา  แม้พียงแค่แค่วันละ 1 นาที  สำหรับการให้คำปรึกษา  แนะนำ  ตักเตือนผู้ตามของเราก็สามารถทำให้ 1 วันทำงานของเขามีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิมได้
      
  -         ความซื่อสัตย์  เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกน้องศรัทธา  

  Ø                 ลักษณะเฉพาะตัว
      
  -         เสน่ห์  เป็นสิ่งที่สามารถสร้างการประทับใจแรกพบแค่คนรอบข้างได้  ไม่ว่าจะเป็น  การยิ้มแย้มแจ่มใส,  การส่งสายตาจริงใจ (eye contact),  ช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลา  โดยให้คิดไว้ว่าวันหนึ่งคุณอาจต้องไปขอความช่วยเหลือคนนั้นก็ได้,  การประเมินตัวเองตลอดเวลา  หรือการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
      
  -         ทุ่มเท  ทั้งการทุ่มเทให้กับงาน, ทุ่มเทเวลา,  และทุ่มเทกำลัง
      
  -         มีน้ำใจ  ดังคำกล่าวที่ว่า  เทียนไม่สูญเปล่าเพราะจุดไฟให้เทียนอื่น  โดยเฉพาะความรู้และความสามารถที่มีควรถ่ายทอดเพื่อให้คนอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อองค์กรได้
      
  -         รับผิดชอบ  จงระลึกไว้เสมอว่าหากไม่แบกภาระเอาไว้  เราก็ไม่สามารถเป็นผู้นำได้ 

  Ø    การกระทำ
       
  -         มีวิสัยทัศน์  มองกว้าง  มองไกล  และมองเห็นก่อน  เพราะสิ่งที่เราสามารถคว้าไว้ได้คือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นมันได้เท่านั้น
    
  -         ริเริ่ม/สร้างสรรค์  เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การปรับปรุง  เพราะหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง  ทุกสิ่งก็จะหยุดอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนา
    
  -         มีวินัยในตนเอง  ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลแรกที่เราต้องนำให้ได้คือตัวของเราเอง
    
  -         โฟกัส  การให้ความสำคัญ  ยิ่งชัดเจนก็ยิ่งแม่นยำ  ที่สำคัญที่สุดให้ทำงานประดุจว่าองค์กรเป็นของเรา  และดูแลจัดการให้เหมือนว่าเป็นของเราเอง

   Ø    ทักษะ
     
  -         การแก้ปัญหา  โดยต้องรู้จักกับปัญหาอย่างละเอียด  และวางน้ำหนักของปัญหาไว้ที่ 10  ขณะที่ให้น้ำหนักแก่ทางออกของปัญหาที่ 90  และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นอย่ามัวแต่หาคนผิดแต่ให้หาทางแก้ปัญหา
      
  -         การสื่อความเข้าใจ  เพราะถ้าปราศจากสิ่งนี้ทำให้เราต้องเดินโดยลำพัง  และอย่าใช้วิธีการเดียวกันสำหรับลูกน้องหลายคน  เพราะคนแต่ละคนชอบ/ไม่ชอบแตกต่างกัน
      
  -         การฟังอย่างตั้งใจ  หรือการฟังอย่างเข้าใจในจิตใจคน
     -         การชม  ให้ชมทันทีเมื่อเกิดสิ่งดีๆขึ้น  โดยการชมนั้นต้อง เป็น Be specific: คนรับคำชมต้องรู้ว่าชมอะไร, Share positive feeling: อย่าชมอย่างเดียว  แต่ให้แบ่งปันความรู้สึกกันด้วย, Encourage:  ให้คนทำเห็นความสำคัญ, Be sincere: ดูจากสาระของคำชมแล้วเหมาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
        
         ดูเหมือนว่าจะมีสาระความรู้มากมายจากการอบรมครั้งนี้ที่อยากบอกเล่าให้ทุกท่านได้นำไปใช้ได้  แต่เดี๋ยวยาวไปจะเบื่อซะก่อน  เอาเป็นว่าติดตามต่อในตอนต่อๆไปนะคะ
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 17 กุมภาพันธ์ 2554 11:38 แก้ไข: 17 กุมภาพันธ์ 2554 11:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
21 กุมภาพันธ์ 2554 08:50
#63810
 • ขอบคุณนะค่ะ ที่นำมาแบ่งปันให้ทราบ  ซึ่งตรงกับนโยบายของ Boss ที่ว่า  "ไปมาแล้ว มีอะไรที่จะนำมาแบ่งปันให้เพื่อนพ้องน้องพี่ในองค์กรได้รับประโยชน์กันบ้าง?" 
 • ในอนาคต คาดว่า จะเกิดวัฒนธรรมใหม่ในองค์กร  ที่พวกเราพร้อมที่จะสร้างให้เกิดขึ้น 
 • ได้ข่าวมาว่า ในองค์กรมีหลายท่านที่ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมในครั้งนี้  พวกเราพร้อมที่จะคอยอ่านบันทึกของท่านเหล่านั้นค่ะ....  ปล.  หากได้มาบันทึกแบ่งปันให้พวกเราได้อ่านกันค่ะ 

 

Ico48
Baby (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
27 กุมภาพันธ์ 2554 15:28
#63939
 • ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับงานตนเองได้จริงๆ อย่างเช่น เรื่องที่น้องแหม่มกล่าวมา
 • ทัศนคติที่ดี  ให้เชื่อเสมอว่าเราทำได้ หากเราตั้งใจที่จะทำ 
 • มีทัศนคติเชิงบวกจะมองเห็นทางออกในทุกปัญหา  ทุกครั้งที่เรามีปัญหา  จงคิดที่จะหาทางออกของปัญหานั้นขึ้นมาด้วย 
 • เสน่ห์  เป็นสิ่งที่สร้างการประทับใจให้คนรอบข้างได้  ไม่ว่าจะเป็น  การยิ้มแย้มแจ่มใส,  การส่งสายตาจริงใจ,  ช่วยเหลือคนอื่น หรือการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.154.129
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ