นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2489
ความเห็น: 0

กิจกรรมขยายผล:ทัศนศึกษามาเลเซีย

 

 

          

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1  ธันวาคม 2554  เวลา 11.30 – 13.00 น. กลุ่มงานบริการวิชาการจัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลในหัวข้อเรื่อง “ผลจากการทัศนศึกษาดูงาน  ประเทศมาเลเซีย” โดยมีวิทยาการบรรยาย  คือ  ดร. ยุทธพงษ์  สังข์น้อย  อาจารย์จากภาควิชาวาริชศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  และทีมนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ณ  ห้องบรรยาย 260  อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

               วิทยากรเริ่มต้นการบรรยายด้วยการบอกเล่าถึงที่มาของการศึกษาดูงานในครั้งนี้  ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของภาควิชา  คือ  โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลสำหรับนักศึกษาวาริชศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2554 ที่มีการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า  โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 รวม 63 คน  ซึ่งในโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลนี้ประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ คือ

1. โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษฉบับเอาตัวรอด)

2. โครงการทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย

           ซึ่งโครงการที่ 1 นั้นได้จัดให้มีขึ้นก่อนการออกเดินทางโดยเชิญวิทยากรคือรองศาสตราจารย์ ดร. อิบรอเฮ็ม  ณรงค์รักษาเขต  อาจารย์ประจำวิทยาลัยอิสลามศึกษา  วิทยาเขตปัตตานี  มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมของชาวมาเลเซีย  และเชิญบริษัททัวร์มาบรรยายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตพื้นฐานในมาเลเซีย  รวมถึงกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในการเดินทาง  ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2554 

           สำหรับการเดินทางในโครงการทัศนศึกษาประเทศมาเลเซียนั้นได้เดินทางระหว่างวันที่ 22 – 24 ตุลาคม  2554  ด้วยการมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบจำนวน 2 ชิ้น  คือ  1)  การแสดงทางก้านวัฒนธรรม  และ 2)  การนำเสนอประสบการณ์การทัศนศึกษาในเรื่องที่สนใจ  ซึ่งประกอบด้วย  ปีนังยามค่ำคืน, อาหารการกิน, สุขาภิบาล, วัฒนธรรมการแต่งกาย  และสถาปัตยกรรม  โดยได้อนุญาตให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตกันตามอัธยาศัยเพื่อให้เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างแดนอย่างอิสระ  และให้แต่ละกลุ่มนำเรื่องราวประสบการณ์  และสิ่งที่ตนได้เรียนรู้และสัมผัสจากการศึกษาดูงานครั้งนี้กลับมานำเสนอเพื่อบอกเล่าให้กับผู้อื่นได้  โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากปี 2553  คือการให้นักศึกษาหาซื้ออาหารกินเองแทนการที่บริษัททัวร์จัดไว้ให้  ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาในการสื่อสารมากขึ้น 

           วิทยากรเล่าถึงการเข้าเยี่ยมชม Penang Hill ซึ่งถูกเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้อีกครั้งหลังจากที่ได้ปิดปรับปรุงไป  โดยเล่าถึงความเป็นมาของการก่อตั้ง Penang Hill ตั้งแต่สมัยที่อังกฤษเข้ามาปกครอง  และเนื่องจากทางมาเลเซียมีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างร้อน  จึงมีแนวคิดที่จะหาสถานที่ที่มีอากาศหนาว  จนเป็นที่มาของการก่อตั้งเมืองพักผ่อนบนยอดเขาสูงที่ชื่อ Penang Hill และการได้มีโอกาสเยี่ยมชม  University of Science Malaysia (USM) ซึ่งได้ขนานนามว่ามหาวิทยาลัยในสวน  เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้จำนวนมาก  คณะเดินทางได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก The School of Biological Science ซึ่งได้มีการทำความร่วมมือระหว่างกันไว้ USM กับ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยทาง USM จัดนักศึกษาไว้ต้อนรับนักศึกษาจากคณะฯ และให้นักศึกษานั่งรถแบบผสมกันระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษามาเลเซียในการเดินทางไปเยี่ยมชมสะพานปลา  ซึ่งเป็นแหล่งซื้อขายปลาสดๆที่จับได้  โดยมีชาวประมงให้ความรู้ซึ่งเป็นการสื่อสารเป็นภาษามาลายูให้กับนักศึกษา USM เพื่อทำหน้าที่แปลเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาจากคณะฯ อีกต่อหนึ่ง  ซึ่งทำให้นักศึกษามีความกล้าในการสื่อสารเพราะเป็นการสื่อสารกับวัยเดียวกัน  ได้ความว่าการซื้อขายของที่นี่เป็นการประมูลโดยใช้วิธีการกระซิบ  ใครให้ราคาถูกใจชาวประมงก็รับปลาไป  เพราะถ้าใช้การตะโกนเสียงดังจะเป็นการตัดราคาตัดหน้ากันทำให้เกิดความขัดแย้งกันได้  ตกกลางคืนนักศึกษาก็นำวัฒนธรรมไทยไปแสดงให้ชาวมาเลเซียได้ชม  โดยนักศึกษาเลือกนำการแสดงแม้ไม้มวยไทย  การละเล่นมอญซ่อนผ้าไปแสดง

                แต่ละกลุ่มนักศึกษาที่รับผิดชอบในการถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายต่อจาก ดร. ยุทธพงษ์  เริ่มที่กลุ่มที่ 1 นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับปีนังยามค่ำคืน  ซึ่งยังมีบรรยากาศของการซื้อขายบวกกับการนั่งกินอาหารอยู่ทั่วไป  กลุ่มที่ 2 นำเสนอเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม  โดยเลือกเล่าเรื่องราวของ Fort Cornwallis ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมทางศริสตศาสนาที่สร้างขึ้นที่เมืองมะละกาตั้งแต่คริสตศตรรษที่ 60  ส่วนสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่สร้างด้วยอิฐ  เช่น Penang 1st hotel  และสถาปัตยกรรมสไตล์จีนที่สร้างไว้บริเวณ Penang Hill   เป็นต้น  กลุ่มที่ 3 นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารซึ่งมีหลายวัฒนธรรมของอาหารการกินเช่น  อาหารจีน, อินเดีย, มาเลย์ และอื่นๆ  โดยที่อาหารส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอาหารมุสลิมของไทย  กลุ่มที่ 4  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งกาย  ซึ่งวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวมาเลเซียนั้นมีทั้งแบบจีน  แบบอินเดีย  แบบมาลายู  และแบบสากล  ตามด้วยกลุ่มที่ 5 ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการสุขาภิบาลของประเทสมาเลเซีย  โดยให้ความชื่นชมแก่การจัดการสุขาภิบาลของประเทศมาเลเซียที่มีการจัดการที่ดี  ทำให้ถนนหนทางสะอาด  มีการจราจรที่ดี  ทั้งนี้ให้เหตุผลว่าเนื่องจากมาเลเซียมีการกำหนดกฎหมายที่เข้มงวด  มีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้กระทำผิดทำให้ผู้คนไม่กล้าทำผิดกฎหมาย

          การเดินทางในครั้งนี้  นอกจากจะเป็นประสบการณ์การเยือนต่างแดนของนักศึกษาแล้ว  ยังเป็นบททดสอบการใช้ชีวิตและการปรับตัวเมื่อต้องอยู่ในสังคมอื่นที่สื่อสารกันด้วยภาษาสากล  ส่วนสิ่งสำคัญที่สามารถยิบยกสิ่งดีๆจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป  คือการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้รับผิดชอบเพื่อกลับมานำเสนอ  ซึ่งเป็นเหมือนเครื่องเตือนสติว่าไม่ใช่เป็นการไปเที่ยวอย่างเดียว  แต่คือการเที่ยวบวกกับการเรียนรู้เพื่อนำกลับมาขยายผลและให้ข้อคิดแก่ผู้อื่นได้      

 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 ธันวาคม 2554 09:47 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2554 09:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 น้ำขิง และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.154.129
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ