นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

มยุรี
Ico64
มยุรี ราชยอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

(5) KPIs กับการบูรณาการ

เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งภารกิจสำหรับการประกันคุณภาพ ในที่สุดแผน KPIs 5 ปี ของภาควิชาฯ ก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างสำเร็จไปได้ด้วยดี ก็ด้วยพลังความร่วมแรงร่วมใจของอาจารย์ในภาควิชาฯ ซึ่งแต่ละท่านก็มีภารกิจท่วมท้นทั้งการเรียนการสอนและงานวิจัย สำเร็จไปได้ด้วยควา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย มยุรี   สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2551 16:38 แก้ไข: 13 พฤษภาคม 2551 10:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]