นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4788
ความเห็น: 3

เมง กา รา บา .. เมียนมาร์ (3)

ประชากรพม่าปัจจุบัน ยังมีแค่บ้านกับวัด/เจดีย์ สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนของประชาชน เรามักจะเห็นประชาชนหลายหมู่เหล่าเอาเสื่อ ปิ่นโต หนังสือ มานั่งพักผ่อนกันบริเวณดังกล่าว

อันเนื่องมาจาก
เมง กา รา บา .. เมียนมาร์ (1)
เมง กา รา บา .. เมียนมาร์ (2)

วันที่สาม (7 พ.ค.2554)
ลงจากพระธาตุอินแขวน ทุลัก ทุเล กระเทือนไปหมดทั่วสรรพางค์กาย ข้าวต้มตอนเช้าที่กินมา แทบจะออกมาด้วย อันเนื่องมาจากฝีมือการแบกเสลี่ยงอันเยี่ยมยอดของลูกหาบ กระเทือนเป็นจังหวะจะโคนได้ดี เรามาต่อที่ วัดพระไฝเลื่อน นมัสการวัดไจ๋ป๋อรอ (วัดพระไฝเลื่อน) มีอายุมากกว่า 2,000 ปี ซึ่งมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับ สถานที่แห่งนี้ รายการ National Geographic Society ได้เคยมาถ่ายทำสารคดีที่นี้มากกว่า   10 ครั้งซึ่งในแต่ละครั้ง ตำแหน่งไฝที่บริเวณหน้าผากจะไม่ตรงกันเลย  ซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์มาก ความจริงใฝ่ไม่ได้เลื่อนไปไหนหรอกอยู่ตรงตำแหน่งเดิมถึงแม้จะปิดทองยังไงไฝก็ยังมีอยู่ครับ (ไฝ่บริเวณขมับตามรูป 1)
พม่า

เจดีย์ไจ๊ปุ่น บูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ  ประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์(ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ

พม่า
1 กราบไหว้เทพทันใจ ทอนของไหว้ (มีให้อยู่แล้ว) ขอ 1 อย่าง (ย้ำอย่างเดียว) โดยขณะขอให้เอาหน้าผากแตะที่นิ้วชี้ของเทพทันใจ จากนั้นผู้นำจะทำพิธีโดยให้แบงค์ 2 ใบ ใบหนึ่งไว้ที่เทพทันใจ ใบหนึ่งเอาพับใส่กระเป๋าเก็บไว้ เค้าว่าจะสมความตั้งใจที่ขอทุกประการ 2 กราบไหว้เทพกระซิบ เป็นรูปผู้หญิง การสักการะถวายนมสด โดยใช้นมสด ใส่หลอด ถวายที่ปากรูปปั้น เสร็จแล้วกระซิบที่ช้างหูรูปปั้นขอได้ 1 อย่างแล้วอย่าบอกใครว่าขออะไร (แบบสรุปๆ ครับ)

ค่ำๆ ไปทานข้าวกัน ณ ภัตตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวง พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงามอ่อนช้อย ณ ภัตตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้สร้างในปี 2513 เลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูปนกการะเวกสัตว์ในวรรณคดีป่าหิมพานต์

วันที่สี่ (8 พ.ค.2554)

นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า  มีความยาว  55  เมตรสูง  16  เมตร  สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามินกะดีป่า ในปี ค.ศ.994

พม่า
จากนั้น ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า วัดบารมี ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือ จะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ สักการะ

พม่า 

สถานที่ชำระพระไตรปิฎก
เจดีย์ทรงกลมมีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางวัดได้เท่ากัน คือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ใน ช่วงระหว่างปี 2497-2499 รูปด้านล่าง

 พม่า

 

พม่า 

1 ลูกนกฮูก อยุ่ในกรงภัตตาคารที่ไปแห่งแรกเลย น่ารักดี เลยถ่ายมาครับ 2,4,5 ประชาชนบริเวณเจดีย์ชเวดากอง ช่างถ่ายรูป การช่วยกันทำความสะอาด และสาวพม่ามาเที่ยวชมเจดีย์  3 สาวพม่านั่งให้อาหารปลา ที่เจดีย์กลางน้ำ 6 สถานที่บางแห่ง จะถ่ายรุปต้องเสียเงินค่ากล้องครับ 500 จ๊าด  7 ชาวพม่าขายหมาก ใช้ปูนสีขาว 8 รูปหงส์ขี่กัน ทางเข้าเมืองหงสาวดี เค้าทายกันว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ ตัวไหนเป็นตัวเมีย

 พม่า

1 ที่พักในเมืองย่างกุ้ง KANDAWGYI PALACE HOTEL 5 ดาว 2 ที่พักที่พระธาตุอินทร์แขวน ห้องพัดลม ไม่มีทีวี มีห้องน้ำ เตียง และผ้าห่ม ครับ 3 แม่ขายขายขนมบริเวณพระธาตุอินทร์แขวน 4 ป้ายบอกว่าต้องเสียเงินค่ากล้องถ่ายรูป

 พม่า

1 บ้านดั้งเดิมของชาวพม่า จะมีหน้าต่างโป่งออกมา ไกด์บอกว่า  เป็นห้องพระ เขาว่าเป็นวัฒนธรรม ไม่ให้พระอยู่ระดับเดียวกับตัวบ้าน ต้องทำห้องแยกออกไปจากตัวบ้าน 2 ร้านค้าบริเวณพระธาตุอินทร์แขวน 3 บริเวณตลาดสก๊อต

 พม่า

อาหาร ๆๆ ข้างทาง จนถึง ภัตตาคาร 

ขอจบด้วยพระพุทธรูป ยืนของประเทศต่างๆ ทั้ง พม่า จีน เกาหลี อินโดนิเซีย ไทย อินเดีย ลาว เขมร ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ธิเบต ภูฎาณ เนปาล ชอบครับเลยถ่ายมา หาเอาเองนะครับว่าปางไหนเป็นของประเทศอะไร อยู่บริเวณรอบๆ สถานที่สังคายนาพระไตรปิฏก นัยว่าสร้างเพื่อเกียรติ์ สำหรับชาวพุทธทุกประเทศ

พม่า

พม่า 

พม่า 

 ที่มาของข้อมูล
1. เอกสารของทัวร์ พ่อไกด์ไทยและพ่อไกด์พม่า
2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เที่ยวเมียนมาร์ โดยไพรัตน์ สูงกิจบูลย์

created: 17 May 2011 09:38 Modified: 18 May 2011 21:30 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 mandala.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

อ่านจบอย่างรวดเร็ว พี่ใหญ่เขียนได้สนุกมาก

อ่านแล้วเหมือนไปเที่ยวด้วยเลยคับ หุหุ

แล้วอาหารที่โน่นเป็นไงบ้างอ่าคับ? 

Ico48
mbunsong (Recent Activities)
20 May 2011 10:16
#65516

ขอบใจน้องรอง .. ความจริงอาหารแท้ๆ ของพม่า ไม่อร่อยเลย .. มีเครื่องเทศ คล้ายๆ อินเดีย หรือ เนปาล แต่เบากว่า มาก.. ได้กินแค่ 2 มื้อ มื้อที่แย่ที่สุด บนภัตตาคารเรือ "ภัตตาคารการะเวก" บนเรือมีอาหารพื้นเมือง และการแสดงทางวัฒนธรรมของพม่าโดยเฉพาะ แต่จัดว่าดีถ้าเราไม่เอาแต่ใจตัวเอง ^_^ .. ทัวร์เค้าเลยต้องจัดเอาใจลูกทัวร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุ ด้วย อาหารไทยกับอาหารจีน .. ที่พม่า คนไทยมาทำธุรกิจกับมาเที่ยวทำบุญ ขอพร กันเยอะมากครับ

Ico48
mandala (Recent Activities)
27 June 2011 13:44
#66228

เข้ามาเพื่อจะส่ง ... ดอกไม้ให้คุณ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.11.178
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ