นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1402
ความเห็น: 1

One Team One idea

One Team One idea

 

 

ย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธื์ 2556 ศูนย์เครื่องมือฯมีกิจกรรมให้บุคลากรแต่ละคน นำเสนอ ไอเดีย เรียกกิจกรรมครั้งนั้นว่า 1 person 1 idea

 

เดือน เมษายน 2556 นี้ ทางทีม Zero Defect มีไอเดียมาให้ชาวศูนย์เครื่องมือฯ ต้องคิดต้องนำเสนอกันอีกค่ะ ในชื่อกิจกรรมว่า

"One Team One idea"

 

ให้ทีมคุณภาพประจำปี 2556 ที่จัดกลุ่มกันใหม่ทุกปี ซึ่งปีนี้มีด้วยกันทั้งหมด 6 ทีม ได้แก่

 

ชื่อทีม

ชื่อสมาชิก 

หนุกหนาน

1. ภานุพงษ์  ลิ่มอุสันโน     (ประธานทีม)

2. ทรงพล หอมอุทัย

3. ศิริวรรณ พงศ์พฤกษาพัฒนา

4. ชนธัญ ศศิธร

5. วชิราภรณ์ ทองบุญ

6. สุธี   ผดุ้งกุล

7. สุกิจ อติพันธ์

 

ชื่อทีม

ชื่อสมาชิก 

Error

1. ครองขวัญ  มนต์ประสาธน์  (ประธานทีม)

2. พัชรา ศุกลรัตน์

3. สาธิดา มะลี

4. พรพจน์ หนูทอง

5. ฮัมดัน มะเซ็ง

6. จารุณี   มหารัตน์

 

ชื่อทีม

ชื่อสมาชิก 

“ฮาจุงเบย”

1. มนตรี  สิงห์สุวรรณ           (ประธานทีม)

2. ศุทธวีร์   ทิพย์สังข์

3. วันดี ชัยวงศ์  

4. งามจิต   หวันมาแซะ

5. ก้องเกียรติ  รักษ์วงศ์

6. มนทกานต์ จุฑานันท์

7. ลลิลทิพย์ ก้องพานิชกุล

 

ชื่อทีม

ชื่อสมาชิก 

Sang Sang

1. พิสมัย สว่างแผ้ว      (ประธานทีม)

2. ปัทมา อรุณราช

3. เบญจพร หนูคล้าย

4. อภิญญา ศุกลรัตน์

5. ณิชนันทน์ นันทกากุล

6. ทรงสุดา พรหมทอง

7. สัตยา บุญรัตนชู

 

ชื่อทีม

ชื่อสมาชิก 

เป๊ก เว่อร์...

1. ศิริรัตน์ ปราบปัญจะ (ประธานทีม)

2. ผลิดา บุญแก้ว

3. เวียงชัย จงศรีรัตนกุล

4. ดรรชนี สองประสม

5. พจชนาถ พัทบุรี

6. โสวลักษณ์ อุปถัมภ์

7. พิมพ์พิมล เพ็ญจำรัส

 

ชื่อทีม

ชื่อสมาชิก 

เหนือเมฆ 3

1. ศักดิ์ชัยบดี สังข์แก้ว       (ประธานทีม)

2. รุสนี กุลวิจิตร

3. อุทัย ไทยเจริญ

4. รัชนี ซันยิวา

5. อ.ชาคริต ทองอุไร

6. อ.มณเทพ เกียรติวีระสกุล

 

ให้ทีมคุณภาพแต่ละทีม คิด ไอเดีย ลด เลิก เปลี่ยน จากการทำงานอ้างอิง QP (ระเบียบวิธีปฏิบัติ) , WI (วิธีปฏิบัติงาน), Form (แบบฟอร์ม)

ทีมละอย่างน้อย 1 เรื่อง พร้อมส่ง  บันทึกการปรับปรุง/พัฒนางาน  F-QCS-037 และให้นำเสนอไอเดียแต่ละทีม

 

ให้นำเสนอไอเดียแต่ละทีม ในวันไป KM นอกสถานที่ "เกาะมุก" 26 เมษายน 2556 เวลา 16.00 น. ทีมละไม่เกิน 5 นาที

 

ไอเดีย ที่นำเสนอ และ ส่งบันทึกการปรับปรุง/พัฒนางาน  F-QCS-037 มีคะแนนสะสมให้แต่ละทีมคุณภาพด้วยนะค่ะ

 

แล้วเจอกันที่ "เกาะมุก"

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 เมษายน 2556 11:24 แก้ไข: 01 เมษายน 2556 11:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

DaDa ส่งเอกสาร บันทึกการปรับปรุง/พัฒนางาน F-QCS-037 ให้หัวหน้าทีมแต่ละทีมแล้ว

ทีมไหน มีไอเดีย แล้ว ส่งแบบฟอร์มตาม flow เอกสารได้เลยนะ.........

และ ตรียม Power point เพื่อนำเสนอผลงานต่อไป

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.45.196
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ