นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1945
ความเห็น: 0

Internal audit : ความรู้เกี่ยวกับการสอบเทียบ Piston Pipette สำหรับ Internal audit

Internal audit : ความรู้เกี่ยวกับการสอบเทียบ Piston Pipette สำหรับ Internal audit

 

 

จากการประชุม Auditor เมื่อ 14 ม.ค. 2558 ที่ผ่านมา นอกจากการประชุมเตรียมความพร้อมแล้ว หัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตาม และ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตาม ได้ให้ความรู้กับ Auditor เพื่อ Refresh ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ Internal Audit และ ความรู้เกี่ยวกับการสอบเทียบ Piston Pipette สำหรับ Internal audit  

 

DaDa รับผิดชอบหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับการสอบเทียบ Piston Pipette สำหรับ Internal audit  ในวันนั้นเพื่อประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ จึงมีแบบทดสอบให้ Auditor และผู้เกี่ยวข้องทำแบบทดสอบด้วย คำถามวันนั้นก็ไม่ยากเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้อธิบาย สื่อสารไป วันนี้ขอนำแบบทดสอบดังกล่าวมาให้คำตอบเพื่อทบทวนกันอีกครั้งก่อนที่จะเริ่ม Internal audit   งาน สอบเทียบ Piston pipette ในวันที่ 4-5 ก.พ.2558 นี้

 

แบบทดสอบมีดังนี้

1. ช่วงการสอบเทียบและชนิดของ Piston pipette ที่ได้รับการรับรองคือ?

คำตอบ  

1. ช่วงการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองคือ ที่ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ถึง 10 มิลลิลิตร

     2. ชนิดของ Piston pipette ที่ได้รับการรับรองคือ Piston Pipette Single Channel Type A

 

2. วิธีที่ใช้สอบเทียบอ้างอิงมาตรฐานและ WI อะไร ?

คำตอบ

1. วิธีที่ใช้สอบเทียบอ้างอิงมาตรฐานคือ  ISO 8655-6 : 2002

2. WI (Work Instruction) ที่ใช้คือ WI-RES-Piston Pipette-001

 

3. ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัดที่ได้รับการรับรองคือ ?

คำตอบ

 

4. เครื่องมือที่ใช้สำหรับห้องสอบเทียบ Piston pipette มีอะไรบ้าง ?

คำตอบ

1. เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง

2. เทอร์โมมิเตอร์

3. Data Logger

4.  Barometer

5.  นาฬิกาจับเวลา

 

5. เมื่อต้องการจัดทำใบรับรองการสอบเทียบจะต้องปฏิบัติตาม QP ใด?

คำตอบ

การจัดทำใบรับรองการสอบเทียบจะต้องปฏิบัติตาม QP-RES-010 การสอบเทียบและรายงานผลการสอบเทียบ

 

6. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Piston pipette มีวิธีการประกันผลการสอบเทียบอย่างไร?

คำตอบ  มีวิธีการประกันผล 3 รายการดังนี้

1. เปรียบเทียบผลระหว่างผู้สอบเทียบทั้ง 2 คน โดยใช้ Piston pipette ของห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมในช่วงปริมาตรที่ขอการรับรอง

2. เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Piston pipette ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 17025     หรือเทียบเท่าโดยใช้ Piston pipette ของห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมในช่วงปริมาตรที่ขอการรับรอง

3. เปรียบเทียบผลระหว่างผู้สอบเทียบทั้ง 2 คน โดยใช้ Piston pipette ของลูกค้าที่ส่งสอบเทียบสอบเทียบช่วงใดช่วงหนึ่งในช่วงปริมาตรที่ขอการรับรอง

 

7. ใช้เกณฑ์อะไรและเท่าไหร่ ในการประเมินผลการประกันผลการสอบเทียบ ?

คำตอบ

การประเมินผลการประกันผลการสอบเทียบใช้เกณฑ์ คือ EN ratio ซึ่ง En ratio น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 (En ratio </= 1) จึงจะผ่าน

 

8. Piston Pipette Single Channel Type A ขนาด 200 - 2000mL ต้องสอบเทียบที่ปริมาตรใดบ้างหากลูกค้าไม่ระบุ ?

คำตอบ

กรณีที่ลูกค้าไม่ระบุจุดสอบเทียบ การสอบเทียบจะสอบเทียบ 3 จุดปริมาตรที่ 10%, 50% และ 100% ของ Nominal Volume ดังนั้น กรณีนี้จะสอบเทียบที่จุดปริมาตร 3 จุดคือที่ 200 uL, 1000 uL และ 2000uL

 

 

......................................................................................................................................................................................

อ้างอิงบันทึก

Internal Audit : ครั้งที่ 1 / 2558

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 January 2015 16:01 Modified: 27 January 2015 17:24 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 PENNEE, Ico24 ServiceMan, and 9 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.2.146
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ