นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1472
ความเห็น: 0

ต้นไม้ของพ่อ ... ร่วมทำความดีตามรอยพ่อ

ต้นไม้ของพ่อ ... ร่วมทำความดีตามรอยพ่อ

 

 

 

ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น  หรือที่เรียกว่า “สภาวะโลกร้อน” ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ เช่น เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล และอากาศหนาว เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ดังนั้นประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน                                                                                 

ประเทศไทยในอดีตเป็นประเทศที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งประเทศ แต่จากการที่มีการลักลอบตัดไม้ที่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ปัจจุบันนี้ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศเหลือน้อยลง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ทำการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กันเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น ดังพระราชดำรัสของ "พ่อหลวงของแผ่นดิน" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า

“การที่จะมีต้นน้ำลำธารไปชั่วกาลนานนั้น สำคัญอยู่ที่การรักษาน้ำ และปลูกป่าบริเวณต้นน้ำ”

 

"พ่อหลวงของแผ่นดิน" นอกจากทรงเข้าพระราชหฤทัยในสมดุลธรรมชาติอย่างลึกซึ้งแล้ว ยังมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล ซึ่งที่ผ่านมาทั้งโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริต่างๆ ได้พลิกฟื้นป่าเขาที่ถูกทำลายเตียนโล่งให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นแหล่งอาหารของชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ของผู้สนใจ และเป็นแหล่งออกซิเจนปอดของมนุษยชาติ

 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาป่าไม้ และรักษาโลกของเราให้น่าอยู่มากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่าขึ้น โดยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนเรื่องปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรศูนย์เครื่องมือฯ รวมทั้งตัว DaDa เอง ได้ร่วมปลูกต้นไม้ปลูกป่านี้ร่วมกันทุกปีสลับหมุนเวียนกันไป ที่ อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จ. สงขลา  และ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 (สงขลา) ต. ชะเล้ อ. สิงหนคร จ. สงขลา

การปลูกป่านั้น เราคงต้องช่วยกันปลูกป่าในใจของตัวเองก่อน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาป่า รักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็น ........  "จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก ต้องสวยต้องงดงาม และยิ่งใหญ่ สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ เหงื่อเราจะเทไปจากหัวใจ เพื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ ของพ่อ ยังงดงาม..."  อีกหนึ่งกิจกรรมการทำดีตามรอยพ่อของ DaDa และชาว ศูนย์เครื่องมือฯ ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อเพลง : ต้นไม้ของพ่อ

ศิลปิน : เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

นานมาแล้ว
พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา
เพื่อวันหนึ่งจะบัง ลมหนาว
และคอยเป็นร่มเงา
ปลูกไว้เพื่อพวกเรา ทุกๆคน
พ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป
เพื่อให้ผลิดอกใบ ออกผล
ให้เราทุกๆคน
เติบโตอย่างร่มเย็น ในบ้านเรา

ผ่านมาแล้วห้าสิบปี
ต้นไม้นั้นสูงใหญ่
ลมแรงเท่าไร ก็บรรเทา
ออกผลให้เก็บกิน
แตกใบเพื่อให้ร่ม เงา
คอยดูแลเรา
ให้เรายังมีวัน ต่อไป

จนวันนี้
ใต้เงาแห่งต้นไม้ ต้นใหญ่
ลูกได้อยู่ได้คอย อาศัย
แผ่นดินยังกว้างไกล
แต่เหมือนว่าหัวใจ
พ่อกว้างกว่า

ลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่
และยังอยู่เพื่อคอย รักษา
จะรวมใจเข้ามา
จะมีเพียงสัญญา ในหัวใจ

จากวันนี้สักหมื่นปี
ต้นไม้ที่พ่อปลูก
ต้องสวยต้องงดงาม และยิ่งใหญ่
สืบสานและติดตาม
จากรอยที่พ่อตั้งใจ
เหงื่อเราจะเทไป
ให้ต้นไม้ ของพ่อ ยังงดงาม

จากวันนี้สักหมื่นปี
ต้นไม้ที่พ่อปลูก
ต้องสวยต้องงดงาม และยิ่งใหญ่
สืบสานและติดตาม
จากรอยที่พ่อตั้งใจ
เหงื่อเราจะเทไปจากหัวใจ
เพื่อเราจะเทไป
ให้ต้นไม้ ของพ่อ ยังงดงาม...

 

 

 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=xx9oSLIwBOI

Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 24 November 2016 09:42 Modified: 24 November 2016 10:02 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.45.196
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ