นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DA
Ico64
สุธิดา คุ่มเคี่ยม
นักวิชาการอุดมศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

(3) โครงการพี่เลี้ยงวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

จากการคณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการพี่เลี้ยงวิชาการ ครั้งที่ 1 /2550 ที่ผ่านมานั้น ผลสรุปจากการดำเนินโครงการฯ ส่งผลให้นักศึกษามีระดับผลการเรียนดีขึ้น และเกิดเครือข่ายการดูแลนักศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง ได้เป็น... more »
By DA   created: 12 Febuary 2008 10:31 Modified: 12 Febuary 2008 10:49 [ Report Abuse ]