นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2413
comment: 2

สัมภาษณ์บุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 คุณโสภิดา ขี่ทอง

"ให้ทุกคนทำงานด้วยความรัก รักในงาน รักในเพื่อนร่วมงาน รักในองค์กร และที่สำคัญคือ รักในนักศึกษาที่เราทำงานด้วย"

คุณโสภิดา ขี่ทอง
นักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดหน่วยกิจการนักศึกษา
สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

บุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558
ด้านพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 

 

เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 265 คระทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการจัดทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2558 เพื่อถ่ายทอดแก่บุคลากรต่อไป

 • เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้อย่างไร?

"พี่จิ๊บ" เล่าให้ฟังว่า มีคนแจ้งข่าวว่ามีการเปิดสอบนักวิชาการ ที่คณะทรัพย์ ซึ่งก่อนหน้านั้นทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยอยู่ที่คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อทราบข่าวจึงมาสมัครสอบ และเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550

 • หลักในการทำงาน

สามารถแบ่งหลักในการทำงานออกเป็น 3 ข้อคือ ต้องฟังเสียงสะท้อนจากคนรอบข้าง มองคนดีที่เป็นแบบอย่างและมาปรับใช้ และต้องมีการปรับเปลี่ยนตนเองและพัฒนาตนเอง

 • หลักในการทำงานกับนักศึกษา

คือต้องฟังเสียงสะท้อนที่กลับมาจากนักศึกษาว่าสิ่งที่เราจัดการเรียนรู้และพัฒนาเขา เขาชอบหรือไม่ 

 • หลักในการบริหารเวลา

เนื่องจากพี่จิ๊บมีอาชีพหลักที่บ้านคือทำขนม ซึ่งต้องช่วยแบ่งเบาพ่อแม่ในส่วนนี้ และหากมีกิจกรรมที่ต้องกลับบ้านดึกหรือกิจกรรมที่ไปต่างจังหวัด จะมีการนัดแนะกับสามีถึงเรื่องการรับส่งลูกสาวไปโรงเรียน โดยต้องมีการวางแผนล่วงหน้า 

 • ปัญหาในการทำงาน

ปัญหาในการทำงานส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการประสานงานระหว่างนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ เนื่องจากนักศึกษาไม่กล้าเข้าหาผู้ใหญ่ ซึ่งหน่วยกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงนักศึกษามากที่สุด จึงต้องลงไปช่วยในส่วนนี้

 • ความประทับใจในองค์กร

คณะฯ เป็นองค์กรที่ทำให้เราสามารถเดินได้ ตั้งตัวได้ ดูแลตนเอง และคนรอบข้างได้ 

 • งานที่มีความภูมิใจมากที่สุด

งานที่มีความภูมิใจมากที่สุด คืองานพระราชทานปริญญาบัตร เพราะรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งให้นักศึกษาทุกคนสามารถเข้ารับปริญญาได้ นอกจากนี้ยังรู้สึกดีเนื่องจากเป็นงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมทุกคนทุ่มเท ให้นักนักศึกษาในการซ้อม 

 • สิ่งที่ตั้งใจจะพัฒนาตนเอง

พี่จิ๊บมีความรู้สึกว่าอยากศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเอง โดนอยากศึกษาต่อในด้านจิตวิทยา เพราะว่าในปัจจุบันนี้ ในการทำงานที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษานั้นไม่ได้มีทฤษฎี ใช้เพียงแต่ประสบการณ์ในการทำงานที่มีมาเป็นตัวช่วยในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ

 • สิ่งที่ตั้งใจจะพัฒนาหน่วยงาน

มีความตั้งใจที่จะพัฒนาหน่วยงานโดยการศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้สามารถนำกลับมาเปรียบเทียบถึงข้อเด่น และข้อด้วยในการทำงานของหน่วยงาน และพัฒนางานของหน่วยงานตลอดจนการเสริมสร้างและพัฒนางานขึ้นไป

 • อยากจะฝากอะไรน้อง ๆ

"ให้ทุกคนทำงานด้วยความรัก รักในงาน รักในเพื่อนร่วมงาน รักในองค์กร และที่สำคัญคือ รักในนักศึกษาที่เราทำงานด้วย"

บรรยากาศในการสัมภาษณ์

โดยมีทีมสัมภาษณ์ คือ

1.ผศ.ดร.อภิญญา  รัตนไชย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2.นายณรงค์ศักดิ์  นกแก้ว เป็นผู้ประสานงาน อำนวยความสะดวกและนัดหมาย

3.นายกฤษฎา  หลักเมือง เป็นผู้บันทึก (คุณลิขิต)

4.นางสุนัทณี  แสงแจ่ม

และมี นางสาวศศิธร  ลิ่มจู้  เป็นผู้บันทึกภาพในครั้งนี้

และภาพบรรยากาศการรับรางวัลใน "งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559" เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาล ัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 

ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิร ิราชสมบัติครบ 60 ปี
 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 มิถุนายน 2559 11:59 แก้ไข: 24 มิถุนายน 2559 08:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 JIBCy, Ico24 Baby, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

น้องจิ๊บ โสภิดา ขี่ทอง เหมาะสมกับได้รับตำแหน่ง "บุคลากรดีเด่น" เพราะเธอมีความ

 • รักในงานกิจการนักศึกษา
 • รักคณะฯ เพราะเธอคือ ลูกหม้อทรัพยฯ สำเร็จการศึกษาจากคณะทรัพยฯ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
 • เสียสละ ทุ่มเท ไม่เกี่ยงงาน
 • จิตใจดี คิดบวก 
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องจิ๊บด้วยค่ะ
 • เป็นน้องสาวที่น่ารัก มีน้ำใจ คอยสอบถามทั้งในเรื่องงานและเรื่องต่างๆ ที่สามารถช่วยเหลือได้
 • เป็นคุณแม่ที่น่ารักของน้องอุ่นใจ 
 • เป็นกำลังใจให้น้องจิ๊บในทุกๆ เรื่องให้ประสบความสำเร็จค่ะ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 35.172.217.174
Message:  
Load Editor
   
Cancel or