นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2142
ความเห็น: 2

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบเหมาจ่าย

ใช้คำนวณรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยเทียบเคียงตามประกาศของมหาวิทยาลัยและคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กองแผนงานกำหนด


           จากการที่ได้บันทึกเรื่อง ข้อมูลประกอบการจัดสรรรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา   โดยมีข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณรายรับในแต่ละรายวิชามาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในระดับภาควิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ว่ามีวิธีการคิดกันอย่างไร  ซึ่งบางท่านอาจจะทราบ หรือบางท่านอาจจะไม่ทราบ 

           ก่อนที่จะถึงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมการศึกษ ขอให้ท่านมารับทราบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละระดับในมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ) ว่า มีการเรียกเก็บอย่างไรบ้าง ค่ะ

           - ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในส่วนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เรียกเก็บในอัตรา 15,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา   

           - ระดับปริญญาโท เรียกเก็บในอัตรา 22,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา 

           - ระดับปริญญาเอก เรียกเก็บในอัตรา 28,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา


          ดังนั้นค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาในแต่ละระดับ มีรายการอะไรกันบ้าง ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรกลับคืนมาให้หน่วยงานระดับคณะ หรือหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนค่ะ

ระดับ ป. ตรี (กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ และกลุ่มสังคมศาสตร์) 

- วิชาบรรยาย     200 บาท ต่อ หน่วยกิต (ภาคฤดูร้อน 470 บาท/หน่วยกิต)

- วิชาปฏิบัติ      960 บาท ต่อ หน่วยกิต (ภาคฤดูร้อน 1,200 บาท/หน่วยกิต)

- วิชาโครงงาน/ปัญหาพิเศษ       2,000 บาท ต่อ หน่วยกิต (คิดเทียบจากอัตราเดิมก่อนประกาศปี 2550)

- วิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร       960 บาท ต่อ หน่วยกิต (มี 1 หน่วยกิตเทียบเป็นวิชาปฏิบัติ)
       
- วิชาสหกิจศึกษา มี 9 หน่วยกิต  1,000 บาท ต่อ หน่วยกิต (นักศึกษา 1 คน ลง 9 หน่วยกิต)
   
- ค่าธรรมเนียมพิเศษ   5,000  บาท ต่อ นักศึกษา 1 คน     
     (ปี 1-2 กลุ่มเกษตรฯ จัดสรรเข้าส่วนกลางคณะฯ)

- วิชาฝึกงาน (ปรับเพิ่ม 20%)    960  บาท ต่อ หน่วยกิต  (ภาคฤดูร้อน 1,200 บาท/หน่วยกิต) 

 

ระดับ ป.โท (กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ) 

- วิชาบรรยาย                     800  บาท ต่อ หน่วยกิต

- วิชาปฏิบัติ/วิทยานิพนธ์    1,800 บาท ต่อ หน่วยกิต 

 

ระดับ ป.โท (กลุ่มสังคมศาสตร์)

- วิชาบรรยาย                                 800  บาท ต่อ หน่วยกิต

- วิชาปฏิบัติ/สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์  1,000 บาท ต่อ หน่วยกิต 

 

ระดับ ป.โท (ภาคสมทบ)

- วิชาบรรยาย                               1,500  บาท ต่อ หน่วยกิต

- วิชาปฏิบัติ/วิทยานิพนธ์                1,500  บาท ต่อ หน่วยกิต

 

ระดับ ป.เอก 

- วิชาบรรยาย                               1,000  บาท ต่อ หน่วยกิต

- วิชาปฏิบัติ/วิทยานิพนธ์                 2,250 บาท ต่อ หน่วยกิต 

 

           หากท่านใดมีข้อมูลอื่นที่จะมาเติมเต็มให้สมบูรณ์ ขอเชิญท่านมาต่อยอดข้อมูลให้ด้วยนะค่ะ  เพื่อจะได้จัดสรรข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และถูกต้องมากที่สุด  ตามจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจริงค่ะ

 หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 กันยายน 2554 22:13 แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2554 21:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni และ Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ดวงรัตน์ [IP: 192.168.39.17]
04 ตุลาคม 2554 13:46
#69358

จากค่าลงทะเบียนของ นศ. แต่ละระดับ/คน เช่น นศ.ปริญญาตรีที่จ่าย 15000 บาท/เทม หากจะช่วยชี้แจงว่าเรื่องตา่อไปนี้ด้วย จะเป็นประโยชน์มากกว่า การนำตัวเลขที่เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปมาแสดง สิ่งที่คนที่เกี่ยวข้อง/จัดการรายวชาอยากรู้/ควรจะได้รู้ มีดังต่อไปนี้

1. กว่าจะมาถึงคณะ เงินค่าลงทะเบียนจำนวนนี้จะถูกหักค่าอะไรบ้าง เป็นเงินเท่าไร และปรกติเงินจำนวนที่เหลือนี้ จะมาถึงคณะ และถาควิชา หลังจาก นศ. ลงทะเบียน แล้ว เมื่อไร (อาจบอกเป็นช่วง เช่น 2 สัปดาห์ หลังจาก วันสิ้นสุดการลงทะเบียน เป็นต้น)--

2. จากคณะ กว่าจะไปถึงภาควิชา คณะหักค่าอะไรบ้าง เท่าไร จะเหลือรายได้ไปให้ภาควิชาเท่าไร (คิดบนฐาน นศ. 1 คนเสมอ) และปรกติ คณะดำเนินการเรื่องนี้เสร็จในเวลากี่วันหลังจากมหาวิทยาลัยส่งเงินมา

ขอบคุณค่ะ จะบันทึกให้ทราบในบันทึกถัดไปค่ะ ขอจัดงานเร่งด่วนก่อนค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ