นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3179
ความเห็น: 5

เมื่อคุณเริ่มเป็นพนักงานใหม่ คุณควรปฏิบัติตนอย่างไร?


            ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2559   มหาวิทยาลัยได้สรุปข้อมูลข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการระหว่างปีงบประมาณ 2556-2559  รวมทั้งสิ้น 401 อัตรา  เป็นอัตราวิทยาเขตหาดใหญ่ 332 อัตรา   วิทยาเขตปัตตานี   62 อัตรา    วิทยาเขตภูเก็ต  4 อัตรา  และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  3 อัตรา 

             ซึ่งตามแผนอัตรากำลังในช่วงปี พ.ศ. 2556-2559  คณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจะเริ่มรับพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ     ในฐานะที่ท่านได้เข้ามาปฏิบัติงานในคณะ/หน่วยงาน ท่านมีความรู้สึกอย่างไร ปฏิบัติตนอย่างไรให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ร่วมงาน    ซึ่งในแต่ละหน่วยงานจะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป  บางท่านโชคดีได้สภาพแวดล้อมที่มีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ  บางท่านอาจจะรู้สึกเงียบเหงาสักหน่อย เพราะขาดพี่เลี้ยงที่ให้คำแนะนำ  แต่นั่นไม่ใช่เป็นปัญหาหลัก หากท่านเลือกทางที่สว่างโดยการออกไปพบปะ ประสานงานกับผู้ร่วมงานท่านอื่น ๆ ที่ท่านพึงพอใจ และท้าทายกับชีวิตในการปฏิบัติงาน

            และครั้งนี้ขอนำ "เคล็ดไม่ลับ" ที่ได้อ่านจากบทความที่ JobsDB  มาแบ่งปันให้กับน้อง ๆ ที่เป็นพนักงานใหม่ที่เริ่มเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร  รวมทั้งตนเอง เพื่อเป็นเทคนิคในการปฏิบัติงาน และทำงานอย่างมีความสุข  โดยในบทความจาก JobsDB ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อคุณเริ่มเป็นพนักงานใหม่ คุณควรปฏิบัติตนอย่างไร


 เคารพในวัฒนธรรมองค์กร

         การแต่งกายตามสบายเกินไป หรือการไปถึงที่ทำงานสายเป็นสิ่งที่แสดงถึงความไม่เคารพ ไม่ให้เกียรติองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่พนักงานใหม่ไม่ควรกระทำ หากคุณต้องการประสบความสำเร็จ ให้สังเกตจากผู้ที่ประสบความสำเร็จว่าเขาวางตัว และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร  หากมีโอกาสเรียนรู้จากผู้สอนงานคุณ ซึ่งแน่นอนเขาย่อมอยู่ในองค์กรมาเป็นเวลานาน  คุณควรเรียนรู้กฎขององค์กร รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติ ทัศนคติ ค่านิยมขององค์กร  เพื่อที่คุณจะสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรใหม่ได้โดยเร็ว เต็มใจเรียนรู้
           คุณอาจต้องพบกันกระบวนการทำงานที่ไม่คุ้นเคยในช่วงหนึ่งเดือนแรกของการทำงาน  แต่คุณยังไม่ควรพยายามชักจูงเพื่อนร่วมงานให้คิดในแบบที่คุณคิด แม้ว่าคุณจะคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีกว่า จงคุยกับเพื่อนร่วมงานเพื่อทำความเข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของกระบวนการและการดำเนินงานของพวกเขา และพยายามที่จะเรียนรู้ ให้พวกเขาเริ่มมีความเชื่อใจและเคารพในตัวคุณเสียก่อน  จากนั้นคุณค่อยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานของพวกคุณให้ดีขึ้น

 

 ทำความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ
          
ในช่วง 2-3 วันแรกคุณควรหาโอกาสคุยกับผู้จัดการของคุณถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณตำแหน่งคุณมีบทบาทอย่างไรต่อภาพรวมขององค์กร โดยคุณอาจตั้งคำถามดังต่อไปนี้

  • อะไรคือเรื่องสำคัญและเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการก่อน
  • คุณควรรายงานความคืบหน้าในโครงการที่คุณรับผิดชอบในรูปแบบใด
    และบ่อยแค่ไหน
  • วิธีการในการประเมินสมรรถนะในการทำงานเป็นอย่างไร

การทำความเข้าใจที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 รู้ตัวเองว่าเมื่อไรที่คุณต้องการคำแนะนำ
        
อีกปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จในบทบาทใหม่ของคุณก็คือ ความเต็มใจที่จะยอมรับเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ  หากคุณยังลังเลที่จะขอความช่วยเหลือคุณมักจะทำผิด  หากคุณยอมรับว่าคุณไม่มีความชำนาญในสิ่งนั้น ย่อมดีกว่าการส่งงานที่ไม่ตรงตามความคาดหวัง


 สังเกตสไตล์ในการสื่อสาร
         สังเกตวิธีการที่ผู้จัดการ เพื่อนรวมงาน  หรือพนักงานในแผนกอื่น ๆ แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ว่าคนส่วนใหญ่ชอบที่จะสื่อสารกันอย่างไร  สื่อสารกันทางอีเมล การโทรศัพท์ หรือคุยกันต่อหน้า หากหัวหน้างานของคุณคาดหวังให้คุณส่งข้อมูลรายละเอียดสำคัญ  แต่คุณกลับส่งอีเมลแบบไม่เป็นทางการไปให้โดยไม่ตั้งใจ อาจสร้างความไม่ประทับใจให้แก่หัวหน้างาน  ดังนั้นไม่ควรพลาดที่จะสังเกตสไตล์ของพวกเขาก่อนล่วงหน้า

 

 ให้เวลากับการเข้าสังคม
          เมื่อเริ่มต้นตำแหน่งใหม่  คนทำงานมืออาชีพให้ความสำคัญกับการทำงานควบคู่ไปก้บการทำความรู้จักเพื่อนร่วมงาน  คุณต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่า คุณทุ่มเทให้กับการทำงาน  แต่ก็ยังต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานของคุณและหัวหน้าด้วย  คุณจะพบว่าเพื่อนร่วมงานของคุณสามารถพันธมิตรที่แข็งแกร่งของคุณและมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการทำงานได้ง่ายขึ้น

 

 ทำงานให้มากขึ้น
          
คุณจะกลายเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าของนายจ้างใหม่ได้ด้วยการอาสาสมัครทำงานใหม่  ๆ แม้ว่าจะไม่ใช่งานในหน้าที่ของคุณก็ตาม สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้งานที่หลากหลาย  ทั้งยังแสดงให้เห็นความตั้งใจของคุณเพื่อช่วยผู้อื่นในองค์กรด้วย


 ขอความคิดเห็น
            ในช่วงการทดลองงาน 3 เดือนนั้น คุณควรมีการขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การทำงานของคุณจากนายจ้างเป็นระยะ เมื่อผ่านไปหนึ่งเดือนแรก  คุณอาจขอนัดหัวหน้างานของคุณ เพื่อหารือเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงานของคุณในช่วงที่ผ่านมา  เพื่อทราบว่าเขาพึงพอใจกับคุณหรือไม่ มีตรงไหนที่ต้องการให้ปรับปรุงบ้าง ในอีก 2 เดือนข้างหน้าคุณจะได้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นตามที่นายจ้างคาดหวัง

 

           การเป็นพนักงานใหม่ให้ประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นให้ดี เพราะก้าวแรกที่มั่นคง ย่อมส่งผลต่อก้าวต่อ ๆ ไป ดังนั้นหากพนักงานใหม่ตั้งใจเรียนรู้และสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ก็จะสามารถทำงานต่อไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 พฤษภาคม 2555 09:51 แก้ไข: 15 พฤษภาคม 2555 10:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

พนักงานใหม่ ๆ คงจะต้องนำเคล็ดลับนี้ไปใช้....เพื่อเป็นพนักงานที่ดีพัฒนาองค์กรต่อจากพี่ ๆ รุ่นแรก

เมื่อได้รับคำแนะนำ ขอคำปรึกษาจากรุ่นพี่ นำมาปรับใช้พัฒนางาน ทำให้งานเกิดผลสำเร็จค่ะ

  • ยังจำได้ดี เมื่อวันแรก ณ 1 กุมภาพันธ์ 2533  ซึ่งเป็นวันแรกที่เข้าปฏิบัติงาน ด่านแรกที่พบคือ กลางคืน นอนไม่หลับ ไม่ทราบว่า ในวันรุ่งขึ้น ณ สถานที่ทำงาน จะพบกับใครบ้าง สิ่งแรกที่ต้องพึ่งปฏิบัติคือ "ยิ้ม" ค่ะ พร้อมกับยกมือไหว้รุ่นพี่ทุกคนที่ได้รู้จัก จากนั้นต้องสงบ เจียมตัว ดูท่าทีรุ่นพี่ และไม่ลืมที่จะ "ถาม" เมื่อไม่รู้และไม่เข้าใจ และต้องรู้จักและเข้าใจ "เจ้านาย" เป็นสิ่งที่สำคัญและห้ามใช้คำพูดในเชิง"ปฏิเสธ" โดยเด็ดขาด

 

การแต่งกายตามสบายเกินไป หรือการไปถึงที่ทำงานสาย ไม่ใช่เฉพาะพนักงานใหม่ที่ไม่ควรทำ แต่ทุกคนทั้งเก่าทั้งใหม่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบุคลากรที่ทำงานมานานแล้ว ควรปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นใหม่ด้วย

เป็นประโยชน์มากคะสำหรับน้องใหม่อย่าง Anni

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ