นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1603
ความเห็น: 2

ม.อ. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : ค้นหาตัวเอง

โครงการประชุมสัมมนาคณบดีวาระพิเศษ จัดทำ Road map การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกำหนดกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับอาเซียนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม BSC 4 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ การเป็น Education Hub ของอาเซียน"  วิทยากรบรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์     ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

        วัตถุประสงค์ในการบรรยายครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องประชาคมอาเซียน (AC) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   และปรับตัวให้ ม.อ. เปิดโลกทัศน์เห็นการเปลี่ยนแปลง   โดยสิ่งสำคัญคือ การสร้างบันดาลใจ ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้าใจ  ค้นหาตัวเอง และค้นหาองค์กร ว่าเราเก่งอะไร ทำสำเร็จได้อย่างไร  และร่วมกันหาแนวทางให้ ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนได้ภายใน 10 ปี

 

         ท่านได้ย้ำเตือนว่า “อย่าเห่ออาเซียน”    โดยสิ่งที่เราควรจะเฮ่อ คือ เราจะทำอะไร  ให้  “ค้นหาตัวเอง”  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Education Hub ภายใต้ภาวะการณ์เปิดเสรีของอาเซียน     

         ในการค้นหาตัวเองว่า ทำอะไรแล้ว ต้องเพิ่มมูลค่า ต้องคิด วิเคราะห์ว่า อะไรเกิดขึ้น เตรียมพร้อม และสำคัญที่สุดจะฉกฉวยโอกาส และหลีกเลี่ยงการคุกคามอย่างไร  ให้มีความมั่นใจว่า เราจะปรับตัวอยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างดี

 

        

         เมื่อมีการทำ KM ก็ต้องมีการใฝ่รู้  เรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน

 

          วัฒนธรรมการเรียนรู้ คือ พฤติกรรมการอยากรู้ และอยากเห็น

 

           การเข้าสู่อาเซียนไม่มีปัญหา  แต่สิ่งสำคัญคือ อย่าโกง และอย่าโลภ   โดยขอให้มีการปรับตัวอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมเสมอ   เพราะคนไทยเรามี “ทุนวัฒนธรรม” อยู่แล้วเสมอ 

  

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 กันยายน 2555 09:03 แก้ไข: 17 กันยายน 2555 09:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ปราณี , และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

น้องมอนลี่ จะเขียนคำว่า "เห่อ" ใช่ไหมคะ ไม่ใช่ "เฮ่อ"??

ลังเลเช่นกันว่า จะเขียนอย่างไร ขอบคุณค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.67.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ