นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1436
ความเห็น: 3

ม.อ. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : การสื่อสาร และความใฝ่รู้

โครงการประชุมสัมมนาคณบดีวาระพิเศษ จัดทำ Road map การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกำหนดกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับอาเซียนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม BSC 4 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
               ในการปรับตัวเองเพื่อเตรียมสู่อาเซียน โดย ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์    ได้กล่าวว่า  นอกจากความเข้าใจ  และการศึกษาโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างแล้ว   ยังมีในเรื่อง  “การสื่อสาร”   และ "ความใฝ่รู้ "

 
              
การสื่อสาร    เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก ที่  ม.อ. จะต้องมีความพร้อม ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน  ในการคุยแลกเปลี่ยนกับชาวอาเซียนด้วยกัน เพื่อสร้างทุนมนุษย์ของประเทศไทย ให้มีความสามารถเรื่องภาษาให้ได้โดยเร็วที่สุด   

 
               ความใฝ่รู้  เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากเช่นกัน ที่จะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเราให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้  โดยเฉพาะผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรของ ม.อ.     

         การจัดการความรู้ไม่เพียงพอ  ต้องทำให้เกิด “วัฒนธรรมความใฝ่รู้” ในองค์กรด้วย   โดยอาจารย์ยุคใหม่ต้องกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ให้ได้ 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 กันยายน 2555 17:35 แก้ไข: 18 กันยายน 2555 17:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้องทำทั้ง ๒ กระบวนการคือ

  • แลกเปลี่ยน
  • เรียนรู้

แลกเปลี่ยนทั้ง ๒ ทาง คือ เป็นผู้เสนอและเป็นผู้สนอง (ร่วม)

การเรียนรู้ก็อาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้

และหากต้องการเรียนรู้ก็ต้องใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนทั้ง ๒ ทาง

ถ้าหากไม่เกิดความไฝ่รู้ ก็จะไม่เกิดกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในกระบวนการของการจัดการความรู้นั้น ต้องอาศัยกระบวนการอื่น ๆ ประกอบเข้ากันด้วย เมื่อมองวงนอกแล้ว การจัดการความรู้จึงเป็น "ผล" หรือเป็น "เป้า" แทนที่จะเป็น "เครื่องมือ"

เราเอง

ขอบคุณค่ะน้อง Shang

เป้าหมายของการทำ KM คือวัฒนธรรมการใฝ่รู้ครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ