นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1797
ความเห็น: 1

ม.อ. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : การพัฒนาและบริหารคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์

โครงการประชุมสัมมนาคณบดีวาระพิเศษ จัดทำ Road map การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกำหนดกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับอาเซียนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม BSC 4 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 

         ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์    ได้กล่าวว่า  ม.อ. จะเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้นั้น  จะต้องมีการพัฒนาและบริหารคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์   เพราะในการอยู่รอดและแข่งขันได้ในวันนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การพัฒนาและบริหารคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์ของคนไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของข้าราชการ SMEs และผู้นำชุมชน

         ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์   ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์  8K’s และ 5K’s ของท่าน  ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้คนไทยอยู่รอด และก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ตามทฤษฎี ดังนี้

  

          8 K’s  :  ทฤษฎีทุน  8 ประเภท  พื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

          Human Captial           ทุนมนุษย์  (คุณค่าของบุคลากรในองค์กร ที่มีความดีงาม
                                               และความรู้ความสามารถ)

          Intellectual  Capital    ทุนทางปัญญา

          Ethical Capital            ทุนทางจริยธรรม

          Happiness Capital       ทุนแห่งความสุข   (เป็นเรื่องที่อยู่ในใจ 
                                               ซึ่งเป็นจุดที่น่าห่วงที่สุด)

          Social Capital               ทุนทางสังคม

          Sustainability Capital    ทุนแห่งความยั่งยืน

          Digital Capital              ทุนทาง IT

          Talented Capital           ทุนทางความรู้ ทักษะ และทัศนคติ


          5 K’s (ใหม่) : ทฤษฎีทุนใหม่ 5 ประการ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
                               ในยุคโลกาภิวัตน์

          Creativity Capital           ทุนแห่งการสร้างสรรค์

          Knowledge Capital         ทุนทางความรู้

          Innovation Capital         ทุนทางนวัตกรรม

          Emotional Capital          ทุนทางอารมณ์

          Cultural Capital             ทุนทางวัฒนธรรม

 

         ดังนั้นในการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน องค์กรจะมีการพัฒนาและบริหารคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์  เพื่อการอยู่รอดในยุคแห่งการแข่งขัน หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 กันยายน 2555 08:00 แก้ไข: 19 กันยายน 2555 08:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ส่วนใหญ่จะยอมลงทุนจำนวนมาก เพื่อให้ได้ความสุข เกิดทุนแห่งความสุข

โดยลืมไปว่าความสุขเป็นสิ่งที่ลงทุนน้อยที่สุด

เราส่วนใหญ่ยังหลงในเรื่องความสุข หลงยึดวัตถุว่าเป็นความสุข

เราเอง

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ