นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1481
ความเห็น: 2

ม.อ. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางของ ม.อ.

โครงการประชุมสัมมนาคณบดีวาระพิเศษ จัดทำ Road map การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกำหนดกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับอาเซียนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม BSC 4 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์      ท่านได้สรุปในภาคเช้า ของวันที่ 12 กันยายน 2555  ว่า  การเตรียมความพร้อม ของ ม.อ. ในการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน และการเป็น Education Hub   ให้พิจารณาในเรื่องต่อไปนี้

          1.  ม.อ. มีหน้าที่ผลิตทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ และหากมีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศด้วย ก็จะทำให้เข้มแข็งมากขึ้น  และให้ทำต่อไปให้ดีที่สุด

          2.  ภาพใหญ่ของ Education Hub คงไม่สำคัญเท่ากับจุดแข็ง และความสามารถเฉพาะของ ม.อ.

 

        ดังนั้น ม.อ. น่าจะเริ่มจาก

        1.  การสำรวจในสิ่งที่เราว่ามีอะไรบ้างที่เชื่อมโยงกับอาเซียน

        2.  สำรวจวิสัยทัศน์ที่เป็นจุดแข็งของเรา  มีเป้าหมายชัดเจนว่า จะทำอะไร เช่น  แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา วิจัยร่วมกัน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  และกำหนดพื้นที่ (ประเทศ) ให้ดี  ว่าจะเน้นประเทศไหน?  และเน้นภาคไหนของประเทศ     โดยให้เขียนเป็นแผนร่วมกัน

         3.  กำหนดยุทธศาสตร์ใหญ่ระดับมหาวิทยาลัย ทั้งกิจกรรมและภูมิศาสตร์ และมีระดับคณะช่วยกันสร้างเป็นแผน ASEAN ของ ม.อ. ขึ้นมา

          4.  ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ

               Plan – Do – Check – Act

               Follow up

               มี Budget และการประสานงานที่ดี

               มี Network ที่ดี เช่น  งบประมาณจำนวนหนึ่งกับการค้าระหว่างประเทศ

               หรือจะเน้นไปที่งบประมาณแผ่นดิน การทำงานข้าม Silo อื่น ๆ มีมากกมาย

               ที่สำคัญที่สุด คือ ต้องพัฒนาทุนมนุษย์ของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมหมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 กันยายน 2555 08:48 แก้ไข: 20 กันยายน 2555 12:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 บิวตี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

อันนี้น่าจะผิดอยู่นะครับ

Plan – Do – Dheck – Act

Check- Act

เราเอง

ขอบคุณค่ะ ได้แก้ไขแล้ว (ตรวจสอบหลายรอบแล้วนะ)

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ