นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3430
ความเห็น: 1

กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555

 

 


        บันทึกเพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ และสืบค้นข้อมูลได้ง่าย เพื่อวางแผนในการทำงานในอีก 2 ปีข้างหน้าค่ะ   

        เพื่อให้การเรียนการสอนของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้กำหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ดังนี้


         ภาคการศึกษาที่หนึ่ง
วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน     วันที่  11  สิงหาคม 2557
วันสุดท้ายของภาคการศึกษา                 วันที่  20  ธันวาคม 2557
วันปิดภาคการศึกษา                              วันที่  21 ธันวาคม 2557

         ภาคการศึกษาที่สอง
วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน       วันที่  12 มกราคม 2558
วันสุดท้ายของภาคการศึกษา                   วันที่  22 พฤษภาคม 2558
วันปิดภาคการศึกษา                                วันที่  23 พฤษภาคม 2558

          ภาคฤดูร้อน
วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน         วันที่  8 มิถุนายน 2558
วันสุดท้ายของภาคการศึกษา                     วันที่  31 กรกฎาคม 2558
วันปิดภาคการศึกษา                                  วันที่  1 สิงหาคม 2558


          ดังนั้นในอีก 2 ปี ข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็จะเกิดขึ้น  โดยรอบปีการศึกษาใหม่ที่จะรองรับการเข้าสู่อาเซียนนี้  ในเบื้องต้นทราบมาว่า จะมีเฉพาะระดับอุดมศึกษา  สำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ยังคงใช้ปีการศึกษาแบบเดิมค่ะ.

          

ดอกไม้
People who like this: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Baby (Recent Activities)
20 September 2012 13:46
#80624

อย่างนี้ งาน ม.อ.วิชาการ งานเกษตรภาคใต้ ก็คงจะไม่จัดในช่วงวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 วันที่ 11 ส.ค.2557

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ