นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1586
ความเห็น: 2

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาต่างชาติ : ระดับปริญญาเอก

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างประเทศ และหลักสูตรนานาชาติ ลงวันที่ 22 เมษายน 2552

           มีการสอบถามในเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาเอก  มีการเรียกเก็บอย่างไร?  โดยตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างประเทศ และหลักสูตรนานาชาติ    ลงวันที่ 22  เมษายน  2552    ได้มีการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชาวต่างประเทศ และหลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป      

           กรณีนักศึกษาต่างชาติ   ตามประกาศมหาวิทยาลัยมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละคณะมีอัตราที่แตกต่างกัน  รวมถึงนักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติเช่นกัน  ดังนั้นเรามาดูอัตราการเรียกเก็บของคณะต่าง ๆ กันนะค่ะ ว่ามีการเรียกเก็บอย่างไรกันบ้าง

            คณะฯ ที่เรียกเก็บเป็นอัตราสองเท่าของนักศึกษาชาวไทย มีดังนี้
             คณะทันตแพทยศาสตร์ 
             คณะศึกษาศาสตร์ 
             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
             วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
             คณะเภสัชศาสตร์ 
             คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
             คณะทรัพยากรธรรมชาติ (นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุน)

           สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการกำหนดกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

            - กลุ่มที่ได้รับทุนสนับสนุน    เรียกเก็บเป็นอัตราสองเท่าของนักศึกษาไทย 

            - กลุ่มที่ไม่ได้รับทุนสนับสนุน  เรียกเก็บเป็นอัตราเท่ากับนักศึกษาชาวไทย รวมกับค่าธรรมเนียมวิจัย ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 ตุลาคม 2555 08:57 แก้ไข: 11 ตุลาคม 2555 10:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมเข้าใจว่าหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ น่าจะเก็บเป็น ๒ เท่าเหมือนกันนะครับ อย่างหน่วยระบาดวิทยา

เราเอง

  • คณะที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาเอก มีการเรียกเก็บในอัตราที่ต่างกันค่ะ   ซึ่งตามประกาศ ม.อ. มีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ คือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์ ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ