นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1672
ความเห็น: 1

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ : ระดับปริญญาเอก

จำแนกรายการที่นักศึกษาต่างชาติชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ ม.อ.


           ในการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาชาติ   ระดับบัณฑิตศึกษา  เช่น กรณีนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มีการเรียกเก็บเป็นอย่างไร  และจะต้องจ่ายเป็นค่าอะไรบ้าง  รายการอะไรบ้างที่จัดสรรเข้าคณะ  ตัวอย่างเช่น

            มีนักศึกษาต่างชาติ ท่านหนึ่ง  ได้มาศึกษาในคณะฯ ในภาคการศึกษาที่
1/2555    มีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบเหมาจ่าย จำนวน 56,000 บาท   (นักศึกษาไทย จ่ายในอัตรา 28,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา)   ดังนั้นเงินจำนวน 56,000 บาท  ที่นักศึกษาต่างชาติจ่ายมานั้น  ม.อ.จำแนกเป็นค่าอะไรกันบ้าง

             

            - ค่าบำรุงสื่อการเรียนรู้     จำนวน  2,500 บาท

            - ค่าบำรุงส่วนกลาง  จำนวน  1,000 บาท

            - ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย    จำนวน  4,876 บาท

            - ค่าคู่มือนักศึกษา    จำนวน    500 บาท

            - ค่าเอกสารลงทะเบียนเรียน   จำนวน      62 บาท

            - ค่าบำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์  จำนวน    250 บาท

            - ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา  จำนวน  3,000 บาท

            - ค่าบำรุงสุขภาพ      จำนวน  750 บาท

            - ค่าประกันทรัพย์สินมหาวิทยาลัย  จำนวน  2,126 บาท

            - ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา  จำนวน    1,000 บาท

            - ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย    จำนวน   1,250 บาท

            - ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา   จำนวน  126 บาท

            - ค่าบำรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์  จำนวน  500 บาท

            - ค่าหน่วยกิต      จำนวน  38,060 บาท  (ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

 

            
         ดังนั้น  นักศึกษาต่างชาติ 1 คน (กรณีของคณะทรัพยากรธรรมชาติ)  ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 56,000 บาท   และส่วนที่จัดสรรเข้าคณะฯ  คือ ค่าหน่วยกิต จำนวน  38,060 บาท  คิดเป็นร้อยละ 67.96  และส่วนที่จ่ายเข้าส่วนกลางของ ม.อ. เพื่อเป็นค่าดำเนินการต่าง ๆ จำนวน 17,940 บาท  คิดเป็นร้อยละ  32.04% 

 

        

 

ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
11 October 2012 12:23
#81041

ค่าขึ้นทะเบียนฯ นี่แพงจังนะครับ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ