นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1129
ความเห็น: 0

ระบบจะไม่ย้ำอยู่กับที่

           ได้มีการสอบถามเรื่องการส่งใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมวิจัยให้คณะฯ เพื่อเป็นหลักฐานว่า ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมวิจัยแล้ว  เพื่อให้จัดสรรเงินรายรับส่วนนี้ไปให้ภาควิชา/หลักสูตรที่เปิดหลักสูตรต่อไป 

            ซึ่งเดิม ในการจัดสรรรายรับค่าธรรมเนียมวิจัย หน่วยงานที่เปิดสอนจะต้องเตรียมหลักฐานการชำระเงินของนักศึกษาที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นหลักฐานว่า ได้ชำระเงินแล้ว และต้องอ้างอิงจากมหาวิทยาลัยว่า ได้โอนเงินรายรับค่าธรรมเนียมวิจัยให้คณะแล้วเช่นกัน

            ปัจจุบันหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ปรับระบบใหม่ โดยได้พัฒนาโปรแกรมที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทันทีว่า นักศึกษาได้ชำระเงินแล้ว  เพื่อให้หน่วยงานระดับคณะสามารถจัดสรรให้หน่วยงาน/หลักสูตรได้ทันที ทำให้การดำเนินการในส่วนคณะฯ สะดวกมากขึ้นกว่าเดิม  เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา/หลักสูตร  หรือแม้กระทั่งการสืบค้นดูใบเสร็จรับเงินการชำระค่าธรรมเนียมวิจัยของนักศึกษา  เพราะหากไม่ได้ใบเสร็จรับเงินจะทำให้ไม่สามารถทราบได้อย่างชัดเจนว่านักศึกษาได้ชำระเงินให้มหาวิทยาลัยแล้วหรือยัง   หากจัดสรรเงินไปก่อนก็ย่อมส่งผลกระทบต่อคณะเช่นกัน

             จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ปรับระบบ  โดยได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้เชื่อมโยงข้อมูลต่อกัน  ซึ่ง ณ ขณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาในการสืบค้นข้อมูลได้ในระดับหนึ่ง และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้   ในขณะเดียวกันคณะก็จำเป็นต้องปรับระบบเช่นกันเพื่อจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   เพราะหากมหาวิทยาลัยปรับแล้ว คณะไม่ปรับ ก็จะไม่เกิดประโยชน์  ต่อให้ระบบที่พัฒนาขึ้นมาจะดีเลิศเพียงใด  หากไม่ปรับวิธีการทำงาน  และไม่ยอมที่จะเข้าใจ ก็ย่อมที่จะสูญเปล่า

             ดังนั้นในการทำงานจำเป็นต้องปรับระบบการทำงานของเราอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่า ระบบที่วางไว้สามารถใช้ได้ดี ณ เวลาหนึ่ง  แต่ก็ต้องปรับไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน  ระบบจะไม่ย้ำอยู่กับที่ และจะปรับเปลี่ยนไปกาลเวลาตลอดไป.

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2555 13:57 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2555 16:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ