นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1856
ความเห็น: 0

การมอบหมายงาน


          การมอบหมายงาน  เป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาได้มีการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติแทน กรณีที่ไม่อยู่    หรือให้ไปทำงานบางอย่างแทน   นอกจากนี้ยังมีในเรื่องการมอบหมายงานที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากกรอบภาระงานประจำ   ดังนั้นหากงานที่ได้รับมอบหมาย หรือรับเพิ่ม เป็นการเพิ่มมูลค่าองค์กร เกิดประโยชน์กับองค์กร และเหมาะสมกับผู้ที่ได้รับมอบหมาย ก็จะเป็นการดี   แต่เมื่อมอบงานแล้ว กลับเป็นภาระเพิ่มขึ้น ไม่เกิดมูลค่าต่อองค์กร    แทนที่ผู้รับมอบหมายงานจะได้มีเวลาไปพัฒนางานให้ตรงกับสายงาน  แถบจะไม่มี  เพราะจำเป็นต้องเฝ้าเครื่องฯ บางเครื่อง ที่ได้มีการถ่ายโอนงานมาให้  

          นอกจากนี้ งานที่ได้มีการมอบหมายงานไปนั้น เป็นงานที่บุคคลทั่ว ๆ ไปที่สามารถทำได้   ก็จะเป็นสูญเสียโอกาสเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร    เพราะงานบางอย่างพนักงานทั่ว ๆ ไปก็สามารถทำได้    อีกทั้งหากไม่มีบุคคลที่จะปฏิบัติงานแทน ก็ควรที่จะจ้างบุคลากรอื่นมาทำงานแทน   เพราะยิ่งนานไป กลับเป็นการเพิ่มภาระ   ซึ่งภาระในที่นี้มิใช่ในเรื่อง การทำงานหนักแต่อย่างใด  แต่เป็นภาระที่จะต้องไปบริการให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้บริการแก่นักศึกษา  เพียงเพื่อต้องการที่จะให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น   แต่อย่าลืมนะค่ะว่า การสอนให้ทำเป็น เป็นเรื่องที่ดี  แต่นักศึกษาแต่ละคนจะมาใช้บริการไม่ใช่ทุกวัน  ซึ่งแต่ละคนจะมาใช้บริการนาน ๆ ครั้ง   และจำเป็นต้องสอน และให้บริการให้ทุกครั้ง   หรือบางครั้งจำเป็นต้องบริการให้ 

            ดังนั้นการมอบหมายงาน ควรที่จะคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดจากการมอบหมายงาน   โดย  ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ  ได้มีการบันทึกไว้  และขอนำมาแบ่งปัน   เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้าง ไม่มากก็น้อยค่ะ


ประโยชน์ของการมอบหมายงาน


          1. ช่วยให้ทำงานได้สำเร็จมากขึ้น   

ยิ่งมีการมอบหมายงานออกไปมากเท่าไหร่ ก็จะมีจำนวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานมากขึ้น ทำให้ทำงานได้สำเร็จในปริมาณมากขึ้น โดยใช้เวลาในการทำงานโดยรวมน้อยลง


         2. สร้างแรงจูงใจให้กับผู้รับมอบหมายงาน 
ยิ่งมีการมอบหมายงานออกไปมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งสร้างแรงจูงใจให้กับผู้รับมอบหมายงานมากขึ้นเท่านั้น เมื่อผู้บริหารมอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว ย่อมทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความผูกพันและร่วมรับผิดชอบต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของงานนั้น เนื่องจากผู้รับมอบหมายงานรู้สึกว่าได้รับความไว้ใจ รวมทั้งการยอมรับในเรื่องความสามารถ ก็จะพยายามทำให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของผู้มอบหมายงานอย่างเต็มที่


          3.  ช่วยลดแรงกดดัน 
ทำให้สามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าผู้บริหารสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่จะมอบหมายให้ผู้อื่นได้ดี และทำการมอบหมายงานตามลำดับความสำคัญดังกล่าว ก็จะช่วยให้ผู้บริหารลดภาระความรับผิดชอบในงานประจำที่ต้องทำในแต่ละวันลงได้


          4. ได้รับการชื่นชมว่าเป็นบุคคลที่พยายามพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
ยิ่งมีการมอบหมายงานให้ผู้อื่นทำแทนมากเท่าไหร่  ผู้บริหารก็จะได้รับการชื่นชมมากขึ้นเท่านั้น ว่ามีความพยายามในการให้โอกาสและพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง


           5.  ช่วยสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้ตนเองและผู้อื่น 
โดยการมอบหมายงานให้ผู้อื่นทำ จะช่วยให้ผู้มอบหมายงานมีเวลาในการทำงานอื่น ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพและความสามารถ ซึ่งถือเป็นการเตรียมพร้อมตนเองสำหรับอนาคตเมื่อโอกาสมาถึง


           
การมอบหมายงาน หากถูกหลัก ถูกที่  ก็จะเกิดประโยชน์กับองค์กร  หากมัวแต่รอ รอเพื่อมุ่งเป้าที่จะพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ ทำเป็น  นั้น จะส่งผลเสียต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายงานเช่นกัน  เช่นในเรื่องการถ่ายเอกสาร  เป็นต้น.  

  

     

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 ธันวาคม 2555 14:52 แก้ไข: 12 ธันวาคม 2555 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ