นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1498
ความเห็น: 7

บอกกล่าวเล่าเรื่อง "ปัญหา"

 

 

              "ปัญหา" คืออะไร  ทำไมจึงเกิด  ทั้งหมดล้วนเกิดมาจากการมองต่างมุม คิดต่างมุม  ทำให้เกิดความไม่เข้าใจต่อกัน  เมื่อเกิดความไม่เข้าใจ ก็ย่อมเกิดปัญหาตามมา 

               อุปสรรค ความไม่เข้าใจ เกิดกับทุก ๆ คน  ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรง ความเข้มข้นในเรื่องนั้น ๆ   หากได้รับการแก้ไขปัญหา  ความรุนแรงก็ย่อมคลี่คลายไปในที่สุด

 

อย่าเพียงแต่รอ

                เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ต้องได้รับการแก้ไข  หากปัญหานั้นได้เกิดกับคนกลุ่มใหญ่ ย่อมเป็นเรื่องเร่งด่วนทันที  อย่าเพียงแต่รอ  รอหาจังหวะ  รอเพื่อการตัดสินใจ หากนานเกินไป  ปัญหาจะกลายเป็นเรื่อง ภาวะจำยอม

 

ผลกระทบ

              เมื่อมีการปรับวิธีการทำงาน การสร้างเครื่องมือใหม่ ๆ หรืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำ  ย่อมจะมีปัญหาตามมาเสมอ  ลองค้นหาคำตอบในตัวเอง   แต่ปัญหาจะคลี่คลายไปได้เร็ว หรือช้า  ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรง      กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา  หากเป็นกลุ่มใหญ่แสดงว่านั่นคือปัญหาใหญ่   หากเป็นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ แสดงว่า ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว  แต่ทำอย่างไรที่จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้น  นั่นคือเรื่องท้าทายสำหรับท่าน 

 

เปิดใจเพื่อแก้ไขปัญหา

             ปัญหาที่เกิดขึ้น ย่อมนำไปสู่การคุยเสวนา เพื่อนำไปสู่การปรับ  หาทางเลือกที่เหมาะสม  ลดระดับปัญหา  ลดความรุนแรงลงได้   หากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยนโยบายที่ควบคุมให้ปฏิบัติ  ก็ควรที่จะทบทวน ปรับปรุง  เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา   "การถอยหลังมาเพียงหนึ่งก้าว จะช่วยให้ปัญหาคลี่คลายลงได้"  ถามว่า ทำไมต้องถอยหลัง  เพราะการถอยหลังคือ การหยุดมองปัญหาที่เกิดขึ้น มองผลกระทบ  มองความคุ้มค่าในทุก ๆ ด้าน    การมองฝ่ายเดียวไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้   อย่าให้วันและเวลาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา  

 

ตัดสินใจ

             ปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อได้ผ่านการคุยแลกเปลี่ยนกันแล้ว  ก็ต้องสร้างทางเลือกเพื่อกำหนดเป็นตัววัดผลการดำเนินการ หลังจากที่ได้ตกลงกัน    ซึ่งทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด น่าจะเป็น   การลดความสิ้นเปลือง  ทุกคนได้ประโยชน์มากขึ้น  เหมาะสมกับเหตุการณ์   ง่ายต่อการใช้งาน ไม่สร้างภาระแก่ผู้ใช้งาน ลดเวลา ไม่ขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับ  และมีการร่วมมือกันทุกส่วน  ดังนั้นก็ต้องเร่งตัดสินใจจากผลการแลกเปลี่ยน    หากเมื่อใดก็ตามมีการคุยแลกเปลี่ยนกันแล้ว ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ ก็ย่อมเป็นที่มาว่า  "ประชุมไปทำไม เพราะก่อนประชุม กับหลังประชุม ไม่มีอะไรแตกต่าง"  

 

ประเมินผล

            ทางเลือกที่กำหนดขึ้น เมื่อมีการใช้งาน ก็ต้องมีการประเมินผลงาน เพื่อลดระดับปัญหาให้เหลือน้อยที่สุด  ข้อมูลเบื้องต้นที่จะทำได้โดยไม่ต้องไปคุยแลกเปลี่ยนกันในห้องประชุม คือ ประเมินจากที่ได้เห็น  ประเมินจากที่ได้ฟัง ประเมินจากปัญหาใหญ่ที่พบ  มองปัญหาใหญ่เป็นหลัก มองความเหมาะสมกับผู้ที่ปฏิบัติ ว่าใช่หน้าที่ หรือไม่ใช่หน้าที่   

 

              ปัญหาอะไรก็ตาม  เมื่อนำไปสู่การประชุมรับฟังความคิดเห็น  ก็ควรที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด อย่าให้วันและเวลาเป็นตัวกำหนดในการแก้ไขปัญหา 

              ปัญหาเล็ก ๆ ไม่เป็นปัญหาต่อระดับการบริหาร   แต่เป็นปัญหาใหญ่กับผู้ปฏิบัติงาน  เพราะถูกภาวะจำยอมให้ฝืนทนในการปฏิบัติ 

              เลือกใช้อุปกรณ์ให้คุ้มค่า นำเครื่องเทคโนโลยีมาเสริมให้ช่วยการทำงาน  แต่เมื่อเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ก็ย่อมไปสู่การแก้ไขปัญหา  

              ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน จะช่วยเสริมให้งานออกมามีคุณภาพ เพราะได้ "ใจ" ในการทำงาน  แต่หากไม่เหมาะสมกับงาน  ทำงานเพราะถูก "ภาวะจำยอม"

              ความขัดแย้งมักจะมาพร้อมกับปัญหา  นโยบาย และหลักการ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คงทนเสมอไป  ย่อมเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ

 

             "ปัญหา" ที่เกิดขึ้น หากเป็นปัญหาของตนเอง ปัญหาเกิดจากหน้างาน ในงานที่ได้รับมอบหมาย เรื่องใหม่ ๆ จะเกิดความ "ท้าทาย" และก่อให้เกิดการเรียนรู้ นำสู่การพัฒนางานได้     แต่หาก "ปัญหา" ที่เกิดจากการใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ถูกกำหนดโดยนโยบาย และหลักการ ที่ผลักดัน  โดยสอดแทรกให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้  โดยไม่ได้มองถึงเรื่องความเหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน  เพราะอยู่ในภาวะจำยอม ที่ต้องทำ  ทำทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่หน้าที่ เสียเวลา   แทนที่จะนำเวลาเล็ก  ๆ น้อย ๆ นำไปสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างอื่นที่เหมาะสม ก็ควรที่จะได้รับการแก้ไข.

 

         ที่บันทึกมาทั้งหมด เป็นเพียงมุมมองของตนเองเท่านั้น  ซึ่งไม่ได้เกิดจากการถูกกระทำ  แต่นำปัญหาที่ได้พบเห็น ได้ฟัง การบอกกล่าวเล่าขาน ขอบันทึกเพื่อนำไปสู่การแก้ไข (หากสามารถจะทำได้).

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 มกราคม 2556 20:43 แก้ไข: 25 มกราคม 2556 08:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

บางครั้งปัญหานำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าในระยะยาว เพียงแต่ว่า"รอยต่อ" ของการเปลี่ยนแปลงจะต้องเรียนรู้ใหม่บ้าง

  • ใช่ค่ะ "ปัญหานำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าในระยะยาว" แต่หากปัญหาที่เกิดขึ้่น หรือสิ่งที่ให้เรียนรู้ นำไปสู่การสร้างปัญหา หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญหา ก็ย่อมที่จะเป็นสิ่งที่จะนำมาทบทวน
  • การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นเรื่องที่ดี หากสิ่งที่เรียนรู้ไม่เป็นภาระจนเกินกว่าที่จะทำได้    แต่สิ่งที่ให้เรียนรู้กลับไปกระทบต่อกระบวนการทำงานในบางเรื่อง  ก็น่าที่จะเป็นสิ่งที่ควรคำนึงด้วย
  • ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา หากจะเปรียบน่าจะมี 2 กลุ่ม (ในมุมมองตนเองนะค่ะ ถูกหรือผิด ก็ช่วยเสนอแนะ)  คือ ที่ควบคุมได้ นั่นคือ ผู้ปฏิบัติ  กับที่ควบคุมไม่ได้ คือ ผู้ให้ดำเนินการค่ะ เทียบข้อมูลจากสิ่งที่ใกล้ตัวเป็นกรอบในการคิดค่ะ

 

สิ่งที่เรียนรู้นำไปสู่การสร้างปัญญา

การเรียนรู้ก่อให้เกิดการมองเห็นปัญหา บรรเทาปัญหา แก้ปัญหา

แต่ถ้าเรียนแล้วยังไม่รู้ปัญหาก็ยังเป็นปัญหาอยู่ยังไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหา

ยังไม่เรียนยังไม่รู้ยิ่งเห็นปัญหาเหมือนภูเขา

หนทางที่ดีที่สุดก็คงต้องมองย้อนกับมาดูว่า เราเองมีส่วนในการเกิดของปัญหานั้น ๆ ด้วยหรือเปล่า นอกเหนือจากมองไปว่าคนอื่น สิ่งอื่นสร้างปัญหาขึ้น

ปัญหาเล็ก ๆ อาจจะเป็นเรื่องใหญ่หากเรามองเห็นแต่ว่าปัญหาเกิดจากคนอื่นสิ่งอื่น

 

อิอิอิ

เราเอง

  • ฮ่า ๆ รอน้อง shange อยู่เหมือนกันว่า จะต้องมาต่อยอดให้
  • ระยะแรกเป็นเรื่องที่สนุก ท้าทาย น่าค้นหา เป็นเรื่องใหม่ ๆ ที่ใคร ๆ ก็ชอบ  ให้ลองดู และน่าลองเสียด้วย   แต่เมื่อผ่านไปช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเทียบกับระยะเวลาดำเนินการนี้ซิ  น่าจะทบทวน
  • ชิ้นเล็ก ๆ ใช้เวลาน้อย  เราภูมิใจทำและนำเสนอ   แต่เมื่อเป็นเรื่องชิ้นใหญ่ ๆ ที่อาศัยทักษะ ความชำนาญที่ต้องการหลากหลาย  นานๆ ทำที บวกกับระยะเวลา  นี้ซิ คือ ปัญหาที่ต้องทำให้เสียเวลา 
  • เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่นำเสนอพร้อมรับการแลกเปลี่ยนค่ะ

 

 

เป็นงั้นไปซะพี่มอลลี่

ปัญหาที่เกิดหากเราเรียนรู้ก็จะทำให้เรามองเห็นปัญหา มองเห็นเหตุแห่งปัญหา มองเห็นทางแก้ไขปัญหา เข้าทำนองทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ประมาณนั้น

ที่ย้อนกลับมามองนเองก็ต้องเป็นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ผมเข้าใจว่าแนวทางมีผู้นำเสนอไปแล้วด้วยนะครับ

อ้าว พูดถึงเรื่องนี่เรา

อิอิอิ

อันนั้นผมมองว่าเป็นตัวอย่างของการแก้ไขปัญหา การร่วมมือร่วมใจกันก้าวไปข้างหน้า มากกว่าที่จะหยุด เมื่อเจอปัญหา และกลับไปเจอปัญหาแบบเดิม ๆ ในอดีต

^_*

เราเอง

"ปัญหา" มา "ปัญญา" เกิด

Ico48
Monly (Recent Activities)
25 January 2013 10:26
#83602
  • ฮิ้ว ฮิ้ว  ●•♪..  。◕‿◕。 (¯`•._.•´¯)  (¯`•¸•´¯)
  • 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ