นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1557
ความเห็น: 0

หยิบ share รายงาน TOR

รายงานข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา

 

 

 

 

          ในช่วงนี้ ทุกท่านกำลังเคร่งเครียดอยู่กับการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา ตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้    โดยในส่วนของคณะฯ ได้รับแจ้งจากหน่วยการเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ เพื่อการพัฒนาและเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1  ครึ่งปีแรก  (เลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2556) นั้น   โดยกำหนดวันสุดท้าย คือ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556  พร้อมกับนำข้อมูลผลงานเด่นใส่ในระบบ Online การประเมินผล

 

           การรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ ผลงานประจำ และผลงานเชิงพัฒนา/งานพิเศษ/อื่น ๆ

 

 

ประเภทงานอะไรบ้างที่ควรจัดอยู่ผลงานเชิงพัฒนา/งานพิเศษ/อื่น ๆ

          หากดูกรอบภาระงานในฐานะพนักงานสายสนับสนุนระดับปฏิบัติการแบบพวกเรา   เส้นทางที่จะสานฝันสู่การสร้าง "นวัตกรรม" นั่นคงจะใช้ระยะเวลาอีกยาวนาน  หรือ การสร้างผลงานเชิงพัฒนาอื่นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ    หากจะเป็นผลงานที่สามารถทำได้ในระยะเวลาที่สั้น และทำได้เอง "ไม่ยากเหลือกำลังที่จะทำได้" นั่นคือ การก้าวเดินไปสู่ระบบ   http://share.psu.ac.th

          งานพิเศษ คงหนีไม่พ้นในเรื่องการเป็นคณะกรรมการ / คณะทำงาน  ในงานที่เป็นส่วนกลางคณะ หรืองานส่วนกลางระดับมหาวิทยาลัย   สำหรับคะแนนที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ  หรือระยะเวลาที่ดำเนินการ

 

สานสร้างระบบ http://share.psu.ac.th ให้เกิดคุณค่า

           ในฐานะผู้บันทึกคนหนึ่ง ไม่อาจที่จะทำได้ ยกเว้น การสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง (คิดแบบเข้าข้างตนเอง)   แต่ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกัน สร้างให้เกิดขึ้น   ดังนั้นเรื่องใกล้ตัวที่สุดที่สามารถทำได้คือ การจัดการกับเรื่องของตนเอง เรื่องของเพื่อน เรื่องอื่น ๆ ที่คิดว่ามีประโยชน์ มาเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์  (ในมุมมองที่เราคิดว่า "ใช่" และคนอื่นได้รับประโยชน์)

 

เกิดประโยชน์ร่วมกัน

            ในการนำบันทึกใน ระบบ http://share.psu.ac.th มาเคลมเป็นผลงานในการรายงานผลในส่วนที่ 2  เป็นเส้นทางที่จะสานฝันให้เกิดขึ้นได้  นอกเหนือจากกรอบภาระงานจากการรายงาน "คณะกรรมการ / คณะทำงาน"  เพราะเป็นการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันเรื่องราว ที่ผ่านการกลั่นกรอง และคัดสรรแล้วในระดับหนึ่ง  ก็น่าจะมีน้ำหนักมากขึ้นในการเสนอประเมินผลการปฏิบัติงาน  สำหรับงานพิเศษ งานพัฒนา เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน

            ดังนั้นเรื่องราวที่มีการบันทึกในระบบ http://share.psu.ac.th  ไม่ว่าของตนเอง หรือเรื่องที่เพื่อน ๆ บันทึก  หากมีการนำมาเผยแพร่  จะเป็นเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงได้เป็นอย่างดี  ที่จะนำมาใช้เป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

ขอแถมอีกหนึ่งในผลงานที่คิดว่าเด่น/ผลงานเชิงพัฒนา

            ในการจัดทำรายงานส่วนนี้  คณะฯ ได้กำหนดให้บุคลากร ในสำนักงานเลขานุการคณะฯ  จัดทำรายงานส่วนนี้เพิ่มอีก นอกเหนือจากแบบรายงานผลตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด   เพราะเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานและผลงานเด่น/งานพิเศษ  ให้เห็นชัดเจน และมีความเข้มข้นมากขึ้น  แบบว่า ไม่ขอน้ำ  เอาแต่เนื้อล้วน ๆ  เห็นกันชัด ๆ   โดยการแนบเอกสารอ้างอิงหรือเขียนเหตุผลกำกับ    

 

ใคร คือผู้ประเมิน

             ในการประเมินระบบ online นี้   เมื่อได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนผลงานเด่นแล้ว  ให้ดำเนินการใส่ในระบบเว็บไซต์ของหน่วยการเจ้าหน้าที่   โดยกำหนดไฟล์ข้อมูลไม่เกิน  2M  นะค่ะ  ห้ามเกิน เพราะระบบจะรับไม่ได้   เพื่อให้ผู้ประเมินเห็นผลงานกันชัด ๆ ผลงานใดที่แจ้งหลักฐานอ้างอิงที่เว็บไซต์ ก็สร้าง link URL ได้ทันที  เพราะระบบสามารถดำเนินการ  (ส่วนนี้ผู้จัดทำรายงานไม่ผิดหวัง)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างระบบ link URL ที่ระบบ http://share.psu.ac.th   ทำได้ง่ายที่สุด   

             นอกจากการสร้างระบบ link URL ที่ http://share.psu.ac.th  แล้ว  สามารถนำเอกสารที่เป็นหลักฐานอ้างอิงมาใส่ได้โดยง่าย  ต้องขอบคุณน้องยุวภา โฆสกิตติกุล  โปรแกรมคนเก่งของพวกเรา   ที่ทำให้การดำเนินงานส่วนนี้สะดวก และรวดเร็ว  ลดการใช้กระดาษ

              ผู้ที่เข้าไปประเมินในระบบนี้ ประกอบด้วย  ผู้บังคับบัญชา  และผู้ร่วมงาน    จะได้ทราบภาระงานที่ชัดมากขึ้น มีผลงานอะไรที่คิดว่าเด่น และมีงานพิเศษนอกเหนือจากกรอบภาระงานประจำที่ได้รับมอบหมาย

 

              นอกจากนี้  ยังช่วยในงานการประกันคุณภาพ ที่สามารถสืบค้นหาข้อมูลประกอบการเขียนรายงานได้ง่าย  และผู้บันทึกเองก็สามารถนำมาใช้ประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ด้วยนะค่ะ. 

 

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 กุมภาพันธ์ 2556 21:20 แก้ไข: 08 กุมภาพันธ์ 2556 21:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ